| <-- |nazaj/
 
|Andy "Sunfrog" Smith|
|SKUPINSKI SEKS: Skupnostna etika eroticizma, svobodne ljubezni in razširjene družine|

"Svobodna ljubezen? Kot da je ljubezen lahko drugačna od svobodne!"
- Emma Goldman, "Marriage and Love", The Traffic in Women

"Večina načrtov za ustvarjanje bolj pravične družbe je osredotočena na reševanje problemov človeške revščine, ki se nanaša na brezposelnost, lakoto, nepismenost, razredne neenakosti, neenak dostop do zdravstvene oskrbe, onesnaženost, preobljudenost in diskriminacijo na podlagi spola, rase, starosti ali pripadnosti kateri drugi razvrednoteni skupini. Čeprav se tudi sama zavedam vseh teh problemov, me ob marsikateri predlagani rešitvi spreleti srh. Morda zaradi ljudi, ki ob tako enormnih političnih opravilih izgorevajo. V njihovih krasnih novih svetovih namreč običajno ni prostora za zabavo, ustvarjalnost, igro in hrepenenje. Dvomim v utopične sheme, ki ne upoštevajo človekove potrebe po avanturi."
- Pat Califia, "Sluts in Utopia: The Future of Radical Sex", Public SexJe svobodna ljubezen sled preteklosti? Ali ob zori 21. stoletja načelna promiskuiteta še obstaja? Kakšna so stališča anti-avtoritarnih radikalcev v kulturnem boju, ki želi erotične eksperimente odriniti v degradirano subkulturo, o kateri se govori na 'talk showih', izobči z interneta ali zatira z religiozno sveto vojno.


Navkljub demonizaciji različnosti in erotofobične ere AIDS-a, so eksperimenti svobodne ljubezni uspevali skozi cela 90-ta leta in tudi na začetku novega stoletja ne kažejo znakov izginjanja. Zadnji val gibanja za svobodno ljubezen je pogosto organiziran okrog koncepta "poli", kot poliamorija ('mnogoljublje' op.p.) in poliseksualnost.


Poliamorija se nanaša na filozofijo in prakso sočasne ljubezni do več oseb. Etimološko beseda poliamorija sugerira 'mnogo ljubezni' in je pred kratkim postala skupna formula za vrsto alternativnih modelov odnosov, ki delijo etiko sočutja, integritete in popolne odkritosti v boju proti negativni družbeni stigmatizaciji, ki jo označujejo besede varanje, menjavanje in promiskuiteta. Poliseksualnost, skorajda sinonim utopični biseksualnosti, opisuje inkluzivno seksualno orientacijo, ki zaobjema ne le ljubeče ljudi obeh spolov, temveč tudi erotični odnos do celotnega univerzuma in življenja.


Danes poliamorija in poliseksualnost privlači mnoge mlajše ikonoklaste navdahnjene z različnimi kulturnimi vplivi - z anarhizmom, punk-rockom, biseksualnostjo, neo-tribalno plesno glasbo, modernim primitivizmom, varnejšim seksom, poganstvom, Radical Faeries, Queer Nation in feministkami s pozitivnim odnosom do seksa kot so Annie Sprinkle, Susie Bright, Pat Califia in Carol Queen. Alternative monogamiji poznajo obsežno zgodovino znotraj homoseksualnih, lezbičnih, biseksualnih, transseskualnih in queer skupnosti, kjer je ekskluzivna monogamija do nedavnega veljala prej za pregreho kot pa normo.


Sodobna poliamorija se pojavlja v vrsti odnosnih ureditev vključno z odkritimi četveriadami in triadami, skupinskimi zakoni in erotičnimi afinitetnimi skupinami, orgijami ali zabavami z igrami varnejšega seksa, one-night standi, privoščki, aferami in predrznim flirtanjem. Toda najpogostejša oblika poliamorije je ne-ekskluzivna primarna zveza, ki spoštuje potrebo po zdravih in odkritih spolnih razmerjih obeh partnerjev z drugimi ljudmi, ki ne ogrožajo ali spodkopavajo odnosa s primarnim partnerjem. Če sta parametra varnosti in odobra-vanja jasno dogovorjena, je priložnostni seks lahko resnično osvobajajoč.


Kakorkoli že, svobodna ljubezen se ni začela s kontrakulturo 60-ih ali 90-ih let. Zgodovinarji in antropologi so pokazali, da arhaični modeli tega, čemur danes pravimo 'alternativni življenjski stili', obstajajo v mnogih kulturah skozi vso zgodovino. Josef Kohler v knjigi "On the Prehistory of Marriage" oblikuje antropološki argument za prevlado 'skupnosti v zakonu' ali 'totemskem skupinskem zakonu' v celi vrsti primitivnih kultur.


Arthur Evans pa v "Witchcraft and the Gay Counterculture" razširi Kohlerjeve ideje o seksualni raznolikosti med primitivnimi ljudstvi, ko opisuje orgije in seksualno čaščenje v Afriki, Ameriki in drugih področjih predmodernega sveta. O teh ekstatičnih ritualih Evans pravi: "Njihove [primitivna ljudstva] orgije so bila dejanja seksualnega čaščenja moči seksa občutene v njih samih in v naravi okrog njih. Ljudje narave so dejansko verjeli, da bodo skozi takšna dejanja njihova telesa postala močnejša, pridelek bogatejši, sij sonca svetlejši in dež v izobilju, ko bo to potrebno. Ampak vsemu temu so verjeli, ker so imeli kolektivni plemenski občutek drhtenja moči seksa v vsej naravi. Njihovo izkustvo seksa je bilo tako odprto, javno, skupnostno in intenzivno, da so ga čutili odmevati po vsem kozmosu".


Evans je sledil tudi evropskim zgodovinskim koreninam seksualnega osvobajanja in čaščenja narave do zgodnjega poganstva, ki se je odsevalo v naravnih, orgiastičnih ritualih, v nasprotju z modernim družbenim stanjem "odtujenosti od narave, seksualnega zatiranja, samozanikanja in poslušnosti". Skozi vso svojo knjigo Evans prepričljivo sugerira, da ekonomske nepravičnosti in izkoriščanja narave ni mogoče ločiti od vsesplošnega zanikanja telesa, ki je temelj krščanskih in kapitalističnih vrednot.

"Hipijevska" era orgij
Sledi sodobnih erotičnih eksperimentov v Ameriki vodijo v utopične skupnosti 19. stoletja. Svobodna ljubezen se je v bohemskih enklavah ohranja tudi skozi vso 20. stoletje. "Hipijevsko" ero orgij in odprtih zvez poznih 60-ih in zgodnjih 70-ih so zaznamovali mnogi dejavniki, ki so prispevali k znani reputaciji teh časov in jih hkrati razmejili od predhodnih primerov te vrste. "Drugi val" feminizma, Stonewallska era gayevskega osvobajanja, razširjena dostopnost kontracepcije, medijska osredotočenost na kontrakulturo in porast radikalnim gibanjem prijaznih učenjaških raziskav, vse to je prispevalo k razširjevanju tako slavljenj kot obsojanj svobodne ljubezni. Za tiste, ki so bili del tega, je svobodna ljubezen predstavljala emblem zbliževanja javnega in zasebnega, političnega in osebnega, socialnega in spiritualnega.


Kolektivne geste erotične svobode in eksperimentalnih zvez predstavljajo poglobljeno kontra-tradicijo nasproti puritanski in vzdržni etiki, ki je prevladovala v ameriški zgodovini. S proučevanjem zgodovine in filozofije svobodne ljubezni ter raziskovanjem meja in možnosti, na katere naletijo sodobni radikali pri iskanju svobodnih zvez, ki sežejo preko zamejitev romantičnega kapitalizma, bomo mogoče lahko obnovili naše zaupanje v moč ljubezni, ki bo izzvala obstoječe družbene norme in pomagala ustvariti bolj prijetno življenje.

Nuklearna družina, avtoritarna ideologija in ekspanzivne alternative
Da bi razumeli moderno kritiko zakonske zveze in nuklearne družine, mnogi radikalni misleci opozarjajo na pionirsko delo odpadniškega psihiatra Wilhelma Reicha iz 30-ih let prejšnjega stoletja. V "Sexual Revolution" Reich trdi, da je "patriarhalna družina strukturno in ideološko mesto reprodukcije vsakega družbenega reda, ki temelji na avtoritarnih principih." Reich zatrjuje, da je razumevanje zakonske zveze kot naravne posledice ljubezni med dvema osebama zgrešeno in, da je vsaka marginalno odrešilna značilnost modernega zakona zatrta s potrebo po nadaljevanju obstoječega ekonomskega, političnega in družbenega reda. Tako zakonska zveza in družina postaneta golo "ideološko vadišče za vsakega člana avtoritarne družbe". Reich meni, da družbena revolucija mora biti seksualna revolucija in da se zagotavljanje življenja mora začeti z zagotavljanjem erotičnega užitka.


Po tej kritični zavrnitvi konvencionalne monogamne zakonske zveze in patriarhalne nuklearne družine so radikalni aktivisti v poznih 60-ih in zgodnjih 70-ih poskušali reichijansko etiko seksualne afirmacije vključiti v socialne in seksualne alternative, h katerim so spadale tako komune in skupinske zakonske zveze kot tudi ekstatične orgije in občasno izmenjevanje partnerjev.


Način, na katerega definiramo družino kot kulturo, je še naprej obsežna in kontroverzna tema. Življenje z drugimi ljudmi in vzgoja zdravih otrok je stresno in energetsko zahtevno tako v tradicionalnih kot ne-tradicionalnih družinah, v suburbanih stanovanjih in v ruralnih komunah. Ernest Callenbach v Ecotopian Encyclopedia trdi: "V dolgem zamahu človeške zgodovine bo nuklearna družina najbrž zgledala kot kratek odklon, nesposoben vzgoje in ohranjanja človeških bitij, ki so ga prinesle posebne potrebe industrijskega kapitalizma in izolirano suburbano življenje, ki so ga omogočili avtomobili. Z življenjem v komunah in razširjenih družinah se bomo približevali starodavnim grupacijam, ki so predstavljale temelj preživetja človeške vrste: majhne skupine, čigar različnost moči in talentov je nudila veliko odpornost proti zunanjim grožnjam in čigar notranje psihološko življenje je bilo dovolj bogato in skomplicirano, da je izzivalo razvojni potencial svojih članov".


Danes je reichijanska analiza prisile v patriarhalni, heteroseksualni, nuklearni družini izgubila del svojega sijaja: vodilni aktivisti za pravice gayev so prenehali klicati po Whitmaneskni 'vojski ljubimcev' in začeli prositi politike za pravico do posnemanja heteroseksualne poroke; nekaj feministk se je pridružilo religiozni desnici v pravni vojni proti seksualni svobodi in Prvemu amandmaju; medtem ko se naši religiozni in politični voditelji oprijemajo rigidnih predstav o sorodstvu, so hipokritske izjave o svetosti tradicionalne družine poplavile kulturo. Kljub vsemu pa običajne alternative doživljenjske heteroseksualne zakonske zveze še naprej naraščajo, od serijske monogamije preko eno-starševskih gospodinjstev do kohabitacije neporočenih. Vrsta libertarnih modelov razširjene družine in erotičnih afinitetnih skupin, ki vključujejo mreže ljubimcev in njihovih otrok, čeprav v manjšini, pa vendar obstajajo vztrajno naprej.

Feminizem in svobodna ljubezen
Ameriški radikalci na področju seksualnosti od 19. stoletja do danes v svoje zagovarjanje erotične osvoboditve vključujejo feministične ideale. Za mnoge radikalce 19. stoletja je svobodna ljubezen pomenila sinonim za feministično kritiko zakonske zveze kot zakonite manifestacije spolnega zatiranja in moške nadrejenosti. V "Free Love in America" Taylor Stoehr opaža, da bi "[ž]enske še posebno dosti pridobile" z odpravo zakonske zveze in razcvetom alternativ. Stoehr namreč meni, da je "zelo militanten svoboden ljubimec" 19. stoletja "bil tudi feminist."


Vehementno razmišljanje Emme Goldman v "Marriage and Love" tipizira radikalno odklanjanje zakonske zveze s strani mnogih feministk poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. "Institucija zakonske zveze iz ženske naredi parazita, absolutnega odvisnika. Onesposobi jo za življenjski boj, zatre njeno družbeno zavest, paralizira njeno domišljijo, nakar ji vsili svojo graciozno zaščito, ki je v resnici past," piše Emma Goldman. Anarhisti, zagovorniki svobodne ljubezni v utopični koloniji Modern Times v 19. stoletju, so podobno kot Goldmanova svojo retoriko osredotočili na kritiko zakonske zveze. Najbolj nepopustljivo svarilo pred zakonsko zvezo v koloniji Modern Times prihaja od zakoncev Nichols. V njunem elokventnem napadu na omejevanje erotike trdita:


"Resnična zakonska zveza je lahko tisto, kar zakoni imenujejo nezvestoba, medtem ko je resnična nezvestoba dejansko neljubeča zakonska zveza. [Narava je moškemu in ženski dala] moč in posledično pravico, da ljubita več kot eno osebo hkrati in da imata in uživata vrsto naslednikov ter vrsto strasti. V sistemu praznoverja, pobožnjaštva, zatiranja in plenjenja, ki ga imenujemo civilizacija, je monogamna, neločljiva zakonska zveza njen center in njena duša. Če je zakonska zveza varljiva, mora biti uničena; in socialni sistem, ki temelji na varljivosti, mora biti varljiv, kot vsakdo vidi in čuti, da naša družba je – zmotna in gnila do jedra svojega srca. Naj bo uničena; čim prej, tem bolje. Družba, kakršno si želimo, sestoji iz moških in žensk, ki živijo v svobodi in jih vodijo njihove privlačnosti".


Stoletje pozneje, ko se je svobodna ljubezen ponovno rodila v kontrakulturi 60-ih in 70-ih let želja po svobodni ljubezni ni vedno priznavala potrebe po spolni enakosti. V tem času svobodna ljubezen ni več toliko predstavljala eksplicitne feministične kritike zakonske zveze kot je najavljala poziv k spoštovanju občutenja prvobitnih impulzov in povabilo k vdajanju v intenzivne užitke z vrsto partnerjev. Če prakticiranje erotične odprtosti v seksistični družbi ne vključuje jasnega pogajanja, pristanka in eksplicitne kritike odnosov moči med moškim in žensko, lahko svobodna ljubezen ženske še naprej šikanira, ne pa osvobaja.


Toda to ni toliko napaka filozofije svobodne ljubezni, kolikor je dokaz, da obstoječe socializacije v tradicionalne spolne vloge in puritanskega seksualnega zatiranja ni mogoče popolnoma zatreti brez radikalnega prestrukturiranja družbe. Očitno zavračanje ali pa nezavedna nesposobnost moških in žensk, da bi v času seksualne revolucije zgodo-vinsko povezavo med svobodno ljubeznijo in feminizmom ohranili, sta lahko delno odgovorna za feministični zavoj proti seksualni svobodi, ki se je zgodil v poznih 70-ih in zgodnjih 80-ih.


V "Among Us, Against Us: Right Wing Feminism" v njeni knjigi Public Sex Pat Califia naslavlja ta zavoj s kronologijo propagande in političnih ciljev feminističnega proti-pornografskega gibanja, ki sta ga vodili Andrea Dworkin in Catherine MacKinnon. Medtem ko sta obe svoje križarske vojne osredotočali na določen problem, njuna retorika tipizira vseobsegajoče erotofobične vrednote, ki so med feministkami pridobile na popularnosti v času Reaganove vladavine.


Califia s svojo prodorno kritiko napada to novo feministično moralo na vseh koncih in krajih, najbolj izstopajoče pa je njeno vztrajanje, da je anti-seksualni feminizem reakcionaren in kontra-revolucionaren, ker ponovno vzpostavlja vikto-rianski ideal o tem, da "ženske morajo biti zaščitene pred seksom", da bi se izognile "degradaciji in viktimizaciji nekontroliranih moških" in daje podporo "močnim segmentom naše družbe pri ustvarjanju seksualno-negativne klime, ki bo pospešila zatiranje vseh oblik seksualnega odpadništva."


Daleč od problema filozofije feminizma in spolne enakosti je ta nova navidezna krepost le čudna manifestacija patriarhalnega zatiranja v preobleki feministične retorike. In daleč od obsojanja svobodne konsenzualne izbire vsake ženske, radikalne seksualne feministke želijo le spoštovati svobodno erotično poželenje kot del svoje socialne osvoboditve brez grožnje pravnega in moralnega preganjanja s strani politikov, pridigarjev in, žal, tudi nekaterih feministk.


S tem, ko sodobne feministke s pozitivnim odnosom do seksualnosti feminizem in poželenje zahtevajo nazaj od strašnega puritanizma novih viktoriancev in erotofobične seksualne policije, utopični glasovi majhnega, a eklektičnega, ekscentričnega in egalitarnega gibanja za svobodno ljubezen ostajajo močni in obljubljajo polno oskrbo z vsemi možnimi alternativami za ljudi vseh spolov in spolnih orientacij.

Erotična univerza: posvečen seks in poliseksualnost
V dobi politike identitet lahko označevanje samega sebe predstavlja obliko umetnosti. V času raznolikosti je to lahko način spoštovanja razlik ali pa ločevanja ljudi na antagonistične klike in posebne interesne skupine. Ko se odločim samega sebe označiti kot poliseksualca ali pogana ali anarhista, sodelujem v igri označevanja in se hkrati poskušam prebiti preko nje. Uporabiti pojem poliseksualen, ki se lahko zdi eksotičen ali nejasen, pomeni vztrajati, da moje seksualnosti ni mogoče zaobjeti s pojmi, ki obstajajo v našem omejenem leksikonu libidinalnih oznak. Poliseksualnost bolj kot katerakoli druga seksualna orientacija sugerira neskončne možnosti, ne le v smislu, koga ljubimo, temveč tudi, kako ljubimo. Med vsemi utopičnimi pisci, ki sem jih bral, pride Starhawk še najbliže zaobjetju te ekspanzivne vizije erotičnega univerzuma.

Medtem ko mnoge feministične avtorice teoretskega leposlovja, fantazije in znanstvene fantastike navadno postavljajo svoje portrete eroticizma v predominantno heteroseksualni ali lezbični kontekst, Starhawk čutno ustvarja strastno pluralen prostor, ki bi ga sam opredelil kot poliseksualnega. Mnogi njeni protagonisti v "The Fifth Sacred Thing" igrivo eksperimentirajo z mnogoterimi partnerstvi v pohotnih odlomkih, ki opisujejo skupinski seks kot ekstatični zakrament zdravljenja in kjer odredbe monogamije in monoseksualnosti izginevajo v vročem deliriju medsebojnega užitka med mnogoterimi partnerji. Ko se tesno povezana skupina kameradov po raznih travmatičnih političnih bojih spet združi, se njihova povezanost spremeni v erotični "ples rok, ustnic, prsi, kurcev, vulv, medsebojne prepletenosti energij, ki izzvanjajo visoke note in globoke note in sinkopira ritme užitka."


Starhawk se sklicuje na svoje strastne sentimente do eroticizma, razširjenih družin in celotne družbe, ki jo prikazuje v "Mestu" prej znanem po imenu San Francisco. Na začetku knjige, Maya, oseba iz romana, govori z mestom, kot da je ljubimec in opisuje kraj kot "ne-monogamen, ampak nikoli nezvest, včasih malce bleščav, a nikoli dolgočasen." V istem poglavju Starhawk poveže revolucijo in ljubezen: "Želeli smo ljubiti, svobodno in brez ovir. Morali smo spremeniti svet, da zdaj lahko." Za Starhawk so erotične rahločutnosti intimno prepletene z njeno spiritualnostjo in politiko in drže, ki jih zagovarja, ostajajo v poliseksualni perspektivi osrednje: "Seks je dober; seks je svet; univerzum je seksi."

Utopična ljubezen: nepotrebna struktura ali neomejena svoboda
Da bi popolnoma razumeli dediščino komunske svobodne ljubezni v Ameriki, se velja poučiti o nekaterih dobro dokumentiranih primerih utopičnih eksperimentov drugačnega življenja in ljubezni. Seksualna raznolikost in erotična nekonformnost se lahko pripeti v vsaki skupnosti, ki visoko ceni osebno svobodo, igrivo spontanost in kolektivno toleranco. Danes mnoge kontra-kulturne komune, ki prakticirajo svobodno ljubezen, ne podpirajo nobene uradne ideologije poliamorije. V preteklosti pa so nekatere komunske skupnosti javno zagovarjale filozofijo svobodne ljubezni in celo poskušale institucionalizirati prakticiranje le-te. V kratkem pregledu nekaterih primerov takšnih skupnosti bomo lahko videli, kako je bila ideja svobodne ljubezni testirana v velikih, idealističnih, komunskih utopijah. Ti zgodovinski primeri demonstrirajo potrebo po svobodi, fleksibilnosti in odpuščanju v prakticiranju svobodne ljubezni, ne pa preferiranju enega modela nad drugim.


Del mojih raziskav se vrti okrog zgodovinske literature o štirih različnih komunskih eksperimentih: Oneida, ki jo je ustanovil John Humphery Noyes v državi New York leta 1848; Kerista, ustanovljena leta 1971 v San Franciscu; Modern Times, ki jo je ustanovil Stephen Pearl Andrews in Josiah Warren leta 1851 v kraju, ki je danes znan pod imenom Brentwood v New Yerseyu; in Home, ki so ga ustanovile tri družine v Puget Soundu v državi Washington leta 1896. Te štiri skupnosti je mogoče ločiti v dva različna modela svobodne ljubezni v skupnosti.


Oneida in Kerista sta poskušali izvesti jasno organizirana, kompleksna sistema ljubezni v utopiji, medtem ko sta Modern Times in Home promovirala svobodno ljubezen kot ideal, ne da bi institucionalizirala njegovo prakticiranje. Čeprav si vsaka od njih zasluži poglobljeno študijo, naj bo za ilustracijo nekaterih pomembnih svojstev prakticiranja svobodne ljubezni v komunskem okolju bežni prelet skozi zgodbe teh skupnosti dovolj.


Tako oneidčani kot keristančani so poskušali uveljaviti strukturiran kontekst za mnogo-partnerske zveze, prakticirali so tehnike skupinske terapije vzajemnega ocenjevanja za ohranjanje skupne identitete in socialne kontrole, sledili so odkritemu vodji in podredili delo in sredstva interesom skupnosti. V Modern Times in v Home pa so njuni člani brzdali skupnostni nagon z močnim libertarnim duhom, delali so neodvisno na vrsti področij, aktivno publicirali radikalne teorije in živeli, kolikor je bilo to mogoče, skladno s svojimi željami. Čeprav sta Modern Times in Home imeli ustanovitelje in odkrite člane, pa sta obe zagovarjali anarhistične ideale in nobena ni od svojih članov pričakovala podreditve željam vodje ali ideologiji celotne skupine.


Ker so nekonvencionalne erotične ureditve bile del uradnega programa, lahko izvemo več o dejanskih seksualnih praksah v Oneidi in Keristi. Za anarhiste je svobodna ljubezen utemeljevala teorijo, ki je bila namenjena emancipaciji žensk od patriarhata in osvoboditvi ljubimcev od zapovedi države. Sicer si z lahkoto predstavljam, da so nekateri od teh anarhističnih naseljencev živeli živahna in brezskrbna ljubezenska življenja, ki bi vzela sapo celo sodobni čutnosti, vendar literatura o Home in Modern Times zanemarja dejanski ljubezenski del svobodne ljubezni. Podobno kot se dosegljivi viri o obeh komunah izogibajo pohotnih detajlov, tako tudi mnogi sodobni anarhistični kolektivi prakticirajo poliamorijo, ne da bi v javnosti pridobivali privržence na račun svoje zasebnosti.


Noyesovo oporišče Oneida iz 19. stoletja je uspevalo 30 let in je verjetno najbolj proučevan in najpogosteje omenjan poskus prakticiranja svobodne ljubezni v utopičnem kontekstu doslej. Navdahnjeni z biblično idejo o tem, da se učenci v nebesih "niti ne poročijo, niti niso oddani v zakonsko zvezo", so se oneidčani zavzemali za in preizkušali obliko krščanske svobodne ljubezni, ki so jo imenovali kompleksna zakonska zveza ter utirali pot kontracepciji s prakticiranjem moške vzdržnosti (spolni odnos brez ejakulacije, znan tudi kot coitus reservatus).

Inovativne seksualne prakse
Medtem ko so oneidčani odločno zavračali trditve, da so neodgovorni, hedonistični ali perverzni, so tudi odkrito in radikalno eksperimentirali s seksualnostjo na način, da so moški prevzeli odgovornost za kontracepcijo, ženske pa so sto let pred t.i. seksualno revolucijo priznavale orgazme. Z uspešnim poslovnim prizadevanjem, sofisticirano skupnostno kulturo, inovativnimi seksualnimi praksami in identiteto razširjene družine je skupnost kolektivno artikulirala, kar Lawrence Foster imenuje "Noyesovo tisočletno pričakovanje, da bi idealni modeli kraljestva nebes dobesedno lahko bili udejanjeni na zemlji."


Kljub Oneidinim utopičnim dosežkom, kompleksna zakonska zveza in skupnostna solidarnost nista prerasli očarljive vizije ustanovitelja komune. Leta 1879, dve leti po Noyesevi predaji vodstvene vloge, so oneidčani opustili kompleksno zakonsko zvezo. Leta 1881 je komuna razpadla in se reformirala kot delniška družba.


Nezadovoljstvo s strogo strukturo seksualnih odnosov v skupnosti se je kazalo v mnogih oblikah. Glede na to, da so vsi odrasli člani morali sodelovati v kompleksni zakonski zvezi, da mladi odrasli niso mogli sami izbirati svojih prvih seksualnih partnerjev, temveč so bili vpeljani od starejših članov, da je o tem, kdo lahko ima otroke in kdo ne, odločalo vodstvo skupnosti, svobodna ljubezen v Oneidi pravzaprav ni bila preveč svobodna. Kljub očitnim zmotam, pa je Noyes z oneidčani s pou-darjanjem skupnostne ekonomije in prakticiranjem erotičnega prijateljevanja na ameriške reformiste naredil močan vtis.


Skoraj stoletje po razpadu oneidske kompleksne zakonske zveze je peščica hipijevskih sanjačev poskušala ponovno vzpostaviti skupinsko zakonsko zvezo brez ljubosumja v Keristi, urbani komuni v San Franciscu. Navkljub nalezljivemu utopičnemu idealizmu in uspešnemu skupnostnemu računal-niškemu podjetju, sta dovršena socialna pogodba in kult osebnosti (okrog neuradnega vodje skupine) neizogibno ustvarila nevzdržno socialno klimo za člane Keriste.


V "A Tale of Two Communes: A Scholar and His Errors" Michael Cummings ponuja kritično, a uravnoteženo oceno kreativnega odgovora Keriste na meje monogamije in neuspešnega prakticiranja polizvestobe v kontekstu feministične, egalitarne komune. Kot v mnogih drugih utopičnih shemah tudi "ambiciozne vizije" Keriste niso prenesle pritiska vsakdanje prakse. Kljub vsemu pa se Cummings in bivši člani Keriste strinjajo, da smrt te komune ni bila posledica odvečne svobode v kontekstu seksualnih praks, temveč posledica pomanjkanja svobode v sami strukturi komune. Cummings meni, da je polizvestoba keristančane oborožila z "visokim nivojem osebnega zado-voljstva in osvobojenosti od seksualne napetosti."

"Slastni seksualni izbor"
V "The Dark Side of Community" se bivši član Keriste, Michael Slomiak, spominja "ljubezni, slastne seksualne raznolikosti, intelektualnega dinamizma, humorja in vizije". Podobno se spominja tudi Eve Furchgott, ustanovna članica Keriste, "resničnega občutka pripadnosti plemenu". Vendar pa Slomiak, Furchgott in ostali člani, ki so preživeli eksperiment Kerista, izražajo globoko razočaranje nad dinamiko komune in avtoritarnimi tripi moči kvazi-guruja Keriste, "Brata Juda".


Močan vodja in elementi socialne kontrole so v končni fazi pretrgali plemenske vezi in zasenčili osvobajajoče aspekte poliamorije. Ena od hib visoko strukturiranih skupinskih zakonskih zvez in erotičnih komun je nezmožnost zadostnega priznavanja inherentno nestrukturiranih impulzov človeškega poželenja. Medtem ko svobodna ljubezen lahko ljudi osvobodi meja monogamije, pa zapuščini Oneide in Keriste dokazujeta, da je avtoritarno vsiljevanje svobodne ljubezni v utopični komuni lahko prav tako zatiralno kot nezdrava zakonska zveza v mainstream svetu.


Nasprotno pa zgodovini Modern Times in Home rišeta dramatično drugačno sliko svobodne ljubezni v Ameriki. Posvetno, anarhistično gibanje za svobodno ljubezen se je v 19. stoletju izkristaliziralo v komuni Modern Times. Ti ameriški svobodni ljubimci so neobrzdano pili iz ekscentričnega soda utopične filozofije francoskega filozofa Charlesa Fourierja. Medtem ko so prvi ameriški fourieristi razvodenili divje ideje o strastni privlačnosti tega nenavadnega misleca na račun njegovega privlačnega socializma, so anarhisti bistveno preoblikovali socializem in zaobjeli svobodno ljubezen kot del njihovega vztrajanja na individualističnih idealih. Dejansko so Fourierjeva fantastična umovanja blestela s podobami zadetosti, veselja in naslade v strastnem novem svetu, kjer je po fourieristu iz 20. stoletja, Petru Lambornu Wilsonu, "[v]se erotično" in je "edina možna družba sestavljena samo iz ljubimcev".


V "Modern Times and the Emergence of Free Love" John Spurlock poudarja "toleranco do čudnih in nevarnih idej v Modern Times" kot dejavnik, ki je iz skupnosti naredil "simpatični kraj rojstva svobodne ljubezni" tako, da je "privabil radikalce, ki so nezaupljivi do vsakršne institucije". Vznemirljiva zbirka nekonformistov, ki so se združili v Modern Times, je vsebovala tudi nekaj odkritih nasprotnikov konvencionalne zakonske zveze, na primer pisca Marxa Edgewortha Lazarusa in ustanovitelja komune Stephena Pearla Andrewsa. Neki kratkoročni prebivalec komune je, potem ko je komuno zapustil, dejal: "Žena je zanje sinonim za sužnja, monogamija pa je ožigosana kot izprijena ekskluzivna pravica do naklonjenosti".


Podobno kot Modern Times so se kot odmevajoč odgovor na konvencionalne morale in strogo organizirane skupnosti naseljenci kolonije Home upirali vsakršni formalni organizaciji onstran združenja, ki je imelo skupno zemljo.
V "Anarchist Utopianism in the Progressive Era" detroitski socialni zgodovinar in sodelavec Fifth Estate, Francis Shore, opisuje skupnost Home kot "pribežališče nekonformistov" in opaža, da so se "naseljenci zavzemali za svobodno seksualno osvobajanje, goloto, skupnostno posedovanje zemlje in radikalno politiko, ki je po vrsti izzivala vse prevladujoče norme in vrednote njihovih sosedov in širše družbe."


Kritiki komune Home so njene prebivalce v lokalnih medijih tistega časa senzacionalistično opisovali kot "umazane sanjače" in anarhistične "perverzneže". Vsekakor pa so si prebivalci komune pogosto zaslužili in proslavili svoj ugled. V "Home: Nest of Anarchy or Haven of Individualism" Charles Le Warne piše, da je skupnost privabila raznoliko skupino ljudi, vključno s tistimi, ki so živeli v vigvamih (indijanska koča ali šotor) in drevesnih štorih, predavali o vsem mogočem, od klasične zgodovine do zeliščarstva in astrologije, nastanjevali begunce, igrali glasbo, niso upoštevali spolnega razlikovanja pri oblačenju, debatirali o filozofiji, študirali v bogati knjižnici, otroke izobraževali brez pravil, jedli vegetarijansko hrano in izdajali v širokih krogih brane časopise anarhistične uporniške misli.


Poleg manj znanih sindikalistov in radikalnih piscev so Home obiskali tudi veliki radikalni umi kot sta bila Emma Goldman in Alexander Berkman. Medtem ko je znano, da je Goldmanova tam predavala in obiskala prijatelje vsaj dvakrat, pa se je tudi govorilo, da je komuno kritizirala - tako kot so mnogi politični aktivisti dvajsetega stoletja kritizirali hipijevske komune - ker naj bi se ljudje tam bolj zanimali za zelenjavo in piščance kot pa za propagando".


Po LeWarneu je njihova ideja svobodne ljubezni "temeljila na prepričanju, da niti država, niti cerkev nimata pravice nadzorovati družine ali spolnih vezi." Medtem ko LeWarne izključuje možnost razuzdanosti v komuni Home, pa se je pojavljala živahna polemika okrog skupnostne seksualne etike v zvezi s prakticiranjem golega kopanja. Po tem, ko je nekaj prebivalcev komune bilo aretiranih, ker so goli plavali v tamkajšnjem jezercu, se je lokalna skupnost razdelila na tiste, ki podpirajo in tiste, ki naprotujejo goloti in preganjanim kolegom. Radikalni urednik Jay Fox je odkriti tiradi za nagci dolil olje na ogenj s člankom "The Nudes and the Prudes", ki se je pojavil v The Agitator, radikalnem časopisu komune. Fox piše:


"Obleka je bila narejena, da telo zaščiti, ne pa, da ga skrije. [Home je vedno bila] skupnost svobodnih duhov, ki so prišli v gozdove, da bi ušli onesnaženi atmosferi od duhovnikov vodene konvencionalne družbe. Ena od svoboščin, ki jo uživajo prebivalci Home je privilegij kopanja v večerni obleki ali pač samo v oblačilih, ki jim jih je dala narava, kakor želijo."


Foxovo opominjanje reflektira brezkompromisno etiko svobode, ki definira tako anarhistične komune danes kot tiste izpred sto let. Čeprav lahko le domnevamo o specifičnih modelih odnosov, ki so jih uživali prebivalci Home komune, kajti zgodovinska literatura se s tem ni ukvarjala, pa je nedvomno, da je kolonija s tako strastno libertarnimi ideali odobravala vsakršno manifestacijo erotične mnogoterosti.


Tudi prebivalci komune Home so podobno kot prebivalci Modern Times živeli v zasebnih bivališčih in si prizadevali za individualno preživetje. Težili so k življenju brez zakonov in prakticirali prostovoljno sodelovanje. Kontrastno skupnostnim ekonomijam in kompleksnim zakonskim zvezam Oneide in Keriste so člani teh anarhističnih družb svobodne ljubezni prakticirali kulturni radikalizem brez mesijanskih vodij, omejevalne socialne pogodbe ali kakršnekoli ideološke doktrine razen popolne svobode. Ustanovni član komune Home, Oliver Verity, je njihovo filozofijo opisal kot "osebno svobodo prizadevanja za svojo lastno linijo delovanja, ne glede na to, kako se le-ta razlikuje od navad preteklosti ali sedanjosti, brez cenzure ali preganjanja od sosedov".

Svobodna ljubezen in poliseksualna prihodnost
Osemdeseta in devetdeseta so bila priča inscenaciji grenkega moralnega nasprotovanja erotičnim alternativam s strani reakcionarnih političnih in religioznih vodij. Lezbičnim, homoseksualnim, biseksualnim in poliamornim staršem so grozile stroge kazni, v nekaterih primerih so ljudje izgubili skrbništvo nad svojimi otroki, ker vlada meni, da lahko odloči, da je bolje biti zakonito ločen od svojih staršev, kot pa naučiti se, da se ljudje lahko imajo radi na več načinov. Medtem ko znotraj komunskega gibanja obstaja odmeven homo-seksualni, poliseksualni in poliamorni kontingent, smo prisiljeni svoje izbire braniti pred moralističnim sumničenjem in obsojanjem neodobravajočih družin, napadalnih socialnih delavcev in včasih celo pred hipokritskimi komunardi.


Današnje komune, ki obstajajo kot enklave erotične svobode, navadno kličejo po vrednotah raznolikosti in strpnosti, ne da bi uradno kolektivno promovirale doktrino seksualnega radikalizma, čeprav so mnogi prepričani, da je popolna erotična osvoboditev lahko tudi odkrita etična izbira bolj svobodnega in bolj polnega življenja. Navkljub življenju polnem represije zaradi naših izbir, se še vedno obotavljamo pred izzivanjem prednosti vsakega posameznika pri izbiri monogamnega, heteroseksualnega življenj-skega stila.


Po reichijanskih idejah, ki seksualno zatiranje, zasebno lastnino in patriarhalno nuklearno družino postulirajo kot temeljne vire bede in odtujenosti v modernem svetu, se pogosto zatekam k inspirati-vnim razkritjem osvobajajočega potenciala svobodne ljubezni. Resnično, neotipljiva in nepopisljiva moč same ljubezni je tisto, kar omogoča poli-amorijo. Besede Emme Goldman nas spominjajo, da je ljubezen "najmočnejši in najgloblji element vsega življenja, glasnik upanja, radosti, ekstaze, kljubovalec vsem zakonom in konvencijam...".


Sodobni poliamoristi, ki so nasledili radikalno zapuščino svobodne ljubezni, zavračajo pravljični koncept "ene, prave sorodne duše" predpisan s strani konzervativne religije ter fabriciranih podob hetero-nadvlade in parčkanja, ki jih proizvaja kultura udobja in ki so tako patetično očitne v kulturnih artefaktih kot so pop pesmi, filmi o zmenkih in ljubezenski romani. Ideja o tem, da mora vse naše intimne potrebe zadovoljiti ena sama oseba, je mit, o katerem bi se morala spraševati celotna kultura, pa četudi se nekateri zavestno odločijo, da ne bodo sledili svojim željam po ljubezni do več kot ene osebe. Ljudje imamo vrsto fizičnih, intelektualnih, čustvenih in spiritualnih potreb in želja, ki jih najbolj primerno lahko zadovolji vrsta ljudi na vrsto načinov.


Obenem pa razširjanje definicij intimnosti nikakor ne sme biti omejeno na seksualno izražanje. Kot pri erotičnih utopistih pred nami, tudi naše seksualno eksperimentalne geste vsebujejo del ustvarjanja nove kulture.


Končno je ljubezen sama sebi opravičilo. Tako kot nekatere komune in skupinske zakonske zveze propadejo, se druge ponovno porajajo. Kakršnakoli že bo prihodnost svobodnih ljubimcev, mojo vizijo ljubeče in avtonomne družbe določata brezpogojna ljubezen in neomahljiv optimizem. Torej, z mojim živahnim kitenjem strasti zaplešimo v poliseksualno prihodnost z entuziazmom, izkušnjo in razvijajočimi se vizijami nasladnega življenja, ki izziva konformnost in slavi raznolikost.

(objavljeno kot "Group Sex: Communal Ethics of Eroticism, Free Love and Extended Family" v Fifth Estate, #355)
prevod Mateja Zobarič