VAS

PROTEST

LAHKO POSLJETE NA NASLEDNJE NASLOVE

Nestrinjanje z odlokom Vlade Republike Slovenije lahko posljete po obicajni poti na spodaj navedene naslove.

[DRZAVNE INSTITUCIJE] [MEDIJI]

DRZAVNE INSTITUCIJE

Vladni urad za priseljevanje in begunce RS
Milos Sustar
Riharjeva 38
1000 Ljubljana
Fax: 061/333 647


Predsednik Republike Slovenije
Milan Kucan
Erjavceva 17
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 12 22

Vlada Republike Slovenije
Gregorciceva 20
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 16 07

Predsednik Vlade RS
dr. Janez Drnovsek
Gregorciceva 20
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 17 21

Podpredsednik Vlade RS
Marjan Podobnik
Gregorciceva 20
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 16 07

Ombudsman
Ivo Bizjak
Dunajska 56
1000 Ljubljana
Fax: 061/175 00 40

Drzavni zbor Republike Slovenije
Subiceva 4
1000 Ljubljana
Fax: 061/125 81 60

Predsednik Drzavnega zbora RS
Janez Podobnik
Subiceva 4
1000 Ljubljana
Fax: 061/126 22 27

Predsednik Drzavnega sveta RS
dr. Ivan Kristan
Subiceva 4
1000 Ljubljana
Fax: 061/212 251


Minister za zunanje zadeve RS
Zoran Thaler
Gregorciceva 25
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 23 40

Minister za obrambo RS
Tit Turnsek
Kardeljeva ploscad 25
1000 Ljubljana
Fax: 061/133 81 64

Minister za solstvo in sport RS
dr. Slavko Gaber
Zupanciceva 7
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 56 69

Minister za znanost in tehnologijo RS
dr. Lojze Marincek
Slovenska 50
1000 Ljubljana
Fax: 061/132 41 40

Minister za kulturo RS
Jozef Skolc
Cankarjeva 5
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 59 01

Minister za promet in zveze RS
Anton Bergauer
Langusova 4
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 81 39

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo RS
Ciril Smrkolj
Parmova 33
1000 Ljubljana
Fax: 061/313 631

Minister za okolje in prostor RS
dr. Pavel Gantar
Zupanciceva 6
1000 Ljubljana
Fax: 061/224 548

Minister za pravosodje RS
Tomaz Marusic
Zupanciceva 3
1000 Ljubljana
Fax: 061/210 200

Minister za ekonomske zadeve RS
Metod Dragonja
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Fax: 061/133 10 31

Minister za ekonomske odnose in razvoj RS
dr. Marjan Senjur
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 35 66

Minister za zdravje RS
dr. Marjan Jereb
Stefanova 5
1000 Ljubljana
Fax: 061/217 752

Minister za delo, drzino in socialne zadeve RS
Anton Rop
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 34 56


Vladni urad za informiranje
Marta Kos
Levstikova 10
1000 Ljubljana
Fax: 061/212 312

Urad za evropske zadeve
dr. Benjamin Lukman
Gregorciceva 25
1000 Ljubljana
Fax: 061/178 23 10

MEDIJI

Slovenska tiskovna agencija
Cankarjeva 5
1000 Ljubljana
Fax: 061/301 321

Radio Slovenija
Tavcarjeva 17
1000 Ljubljana
Fax: 061/133 40 07

Televizija Slovenija
Kolodvorska 2-4
1000 Ljubljana
Fax: 061/133 50 79

Kanal A
Tivolska 50
1000 Ljubljana
Fax: 061/133 42 22

POP TV
Kranjceva 26
1000 Ljubljana
Fax: 061/166 22 22

Delo
Dunajska 5
1509 Ljubljana
Fax: 061/133 40 32

Vecer
Svetozarevska 14
2000 Maribor
Fax: 062/227 736

Dnevnik
Kopitarjeva 2
1000 Ljubljana
Fax: 061/132 10 20

Mladina
Resljeva 16
1000 Ljubljana
Fax: 061/133 12 39

Nedeljski dnevnik
Kopitarjeva 2-4
1000 Ljubljana
Fax: 061/132 10 20