PREDLOG

KUD TRAVE IN MISLI VLADI RS ZA RESITEV NASTALEGA PROBLEMA:

"KUD Trave in misli predlaga Vladi Republike Slovenije, da 2000 beguncem, ki jim 31. julija 1997 poteče status začasnega begunca, podaljša ta status za obdobje enega leta.

V tem času naj se ustanovi posebna vladna komisija, ki naj preuči možnosti za pravno-formalno in etično vrnitev bosanskih beguncev v njihovo domovino.

Prav tako naj omenjena komisija v roku enega leta uredi oziroma Vladi RS poda predlog za ureditev problematike začasnih beguncev v Republiki Sloveniji.

Pri svojem delu naj ta komisija upošteva vse mednarodne dokumente o beguncih in človekovih pravicah ter mnenja slovenskih nevladnih organizacij (NGO), ki se ukvarjajo s problematiko beguncev in ki so že v preteklem delu pokazale veliko pripravljenosti za sodelovanje z vlado pri reševanju te problematike.

Prav tako naj se v prihodnje o problematiki beguncev redno informira nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko beguncev, saj so nevladne organizacije zaradi svojega izredno dinamičnega ter osebnega pristopa do beguncev praktično edina vez Slovenije z begunci."

KUD Trave in misli, Ljubljana, 5. julija 1997