UVOD"Begunec je oseba, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti določeni druzbeni skupini ali zaradi političnega mnenja, nahaja zunaj svoje matične drzave in se ne more ali se zaradi tekega strahu ne zeli zanašati na pomoc v tej drzavi."

Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951"Ce Vlada Republike Slovenije ugotovi, da so nastale v tuji drzavi taksne razmere, kot na primer vojna ali njej podobne razmere, okupacija, mnozicne kršitve clovekovih pravic in podobno, bo osebam, ki prihajajo iz te drzave, nudila zacasno zatocisce."

Zakon o zacasnem zatociscu (ZZZat, 2. clen), 1997