DIGITALNO LITERARNO?
kolaborativno pretipkan
POGOVOR Z JAKO ŽELEZNIKARJEM,
spletnim umetnikom in literatom,
najvidnejšim slovenskim ustvarjalcem
'umetnostnih vektorjev jezikovnega izraza'
 
objavljen v reviji "Sodobnost", letnik 68, 4/2004. Ljubljana 2004.

 
P: Kot našega najplodnejšega avtorja tovrstnih del te najprej vprašam, česa naj vedoželjni ne spregledamo, ko želimo pregledati slovensko produkcijo na področju digitalne literature, po zmagovitem pohodu računalniskih mrež bolj znane v obliki internetne, mrežne ali spletne literature?
 
J: Po svoje je v spletni umetnosti zaradi samega dela na spletu težko govoriti o nacionalni umeščenosti avtorjev. Po drugi strani pa smo avtorji kljub takorekoč neizogibnemu mednarodnemu mrežnemu delovanju fizično vpeti v določena geografska in kulturna okolja. Recimo, da 'slovensko sceno' predstavljajmo avtorji, ki izhajamo iz ali delujemo v Sloveniji, po možnosti (tudi) v slovenskem jeziku. S pregledom takšnega celotnega korpusa ne bo večjih težav, saj je tovrstna produkcija resnično redka. Med slovenskimi avtorji se na elektronsko oziroma spletno poezijo najbolj osredotočam sam (www.jaka.org). Vsekakor pa so na spletno litararnem področju zanimiva nekatera dela Vuka Ćosića (www.ljudmila.org/~vuk), predvsem njegov opus, vezan na ASCII, saj je ta neposredno vezan na črke, osnovni material ali gradnik tako klasičnega, kot vizualno ali drugače razširjenega jezikovnega izraza, ki ga raba medija računalnika z možnostmi (mrežne) intarakcije in generativnosti bistveno nadgrajuje. Pri Ćosiću si lahko tudi zastavimo vprašanje, v kolikšni meri gre pri njegovi uporabi jezikovnega oziroma črkovnega bolj za navezavo na konceptualno in likovno umetnost. Ćosićevo delo, ki bi ga izpostavil, je „Nacija-kultura“ (nacija minus kultura) pri katerem so s strani uporabnikov v iskalnik Mat’Kurja (www.matkurja.si) vpisovane iskane ključne besede v realnem času tvorile sonet oziroma zapolnjevale njegovo obliko, črke tega soneta pa so poskenirane iz znamenite izdaje Prešernove poezije. Hkrati ni nepomembno, da je bilo to delo narejeno za sorazstavo v okviru razstave o Prešernu v Narodnem muzeju (trenutno žal ni dosegljivo online). Nadalje naj omenim Igorja Štromajerja (www.intima.org) in Tea Spillerja (www.teo-spiller.org) kot dva nadaljnja akterja, s katerimi smo (bili), z začetki okrog leta 1996, aktivni na področju spletne umetnosti pri nas. Poleg tega obstaja tudi nekaj večinoma bolj enkratnih poizkusov, ki pa ne nudijo možnosti pregleda avtorjevega razvoja. Zanimivo je tudi delo Martina Očka, “Neurohitmaker”, kjer se ob drugih medijih tudi besedila tvorijo s pomočjo nevronske mreže (www.ljudmila.org/martin_ocko).
 
P: Ali bi glede na to, da se omenjeni avtorji med sabo kar dobro poznate, v vašem ustvarjanju bilo mogoče zaznati določeno kontinuiteto izraza, morda žanrsko opredelitev?

J: Kontinuiteta nedvomno obstaja. Poleg tega je pomembno, da se na začetku tega procesa nobeden od nas – to je moj osebni pogled - ni pretirano obremenjeval s tem, kam naj bi se dela uvrščala, prej smo bili osredotočeni na medij sam. Zase danes sicer vem, da to kar počnem, nekako spada v spletno literaturo, da gre za primarno (že predhodno likovno in konceptualno razširjen) jezikovni izraz, takrat pa se nihče ni spraševal o tem, kakšne vrste umetnost je to, kam spada. To seveda ni veljalo le za Slovenijo, ampak povečini drži tudi za takrat izredno živahen mednarodni prostor, kjer so se mešala konceptualna, vizualna, multimedijska umetnost, … Gre za vse mogoče tradicije, ki so se razvijale v novem mediju, le-ta pa jim je omogočil radikalno drugačne izpeljave in družbeno aktivnost kot je to bilo (možno) pred internetom. Ko takole pogledam nazaj, lahko vzpostavim pogled pospravljanja in razdelitve v posamezne žanre, takrat pa sem na to gledal drugače. Vsi ti razvoji, temelječi v ekstremno različnih tradicijah so delovali skupaj in hkratno, osredotočeni na rabo specifike (kot smo jo videli takrat) novega medija. Zdaj bi temu lahko rekli obdobje takoimenovane zgodnje spletne umetnosti, ki ga je morda najbolj vidno zaznamovala ‘zgodba’ net.arta - a gotovo ni bila edina.
 
P: Net.art je bil že nakajkrat proglašen za mrtvega...
 
J: Potem so ga obujali, mu dajali umetno dihanje, etablirali in deetablirali. Gre pa v tem primeru predvsem za aktivnost manjše, a izredno glasne skupine avtorjev, vezane predvsem na poštno listo Nettime. Vsekakor začetne energije kot tudi konteksta ni več. To se je spremenilo in sedaj se zadeve razvidno specializirajo in namensko usmerjajo v določene prepoznavne oblike, kot so na primer poezija, likovna umetnost, spletne instalacije, glasba, programska umetnost in podobno. Prelomnico lahko umestimo nekam okrog leta 2000, zatem pride novi val, ki pa ni vezan toliko oziroma samo na avtorje temveč na širšo umetniško skupnost, ki vključuje teoretike, festivale, razstave, ... Vezan je na širši družbeni in tehnološki kontekst.
 
P: Kako je torej z aktualnim trendom pri nas v primerjavi z razvojem, ki ga zaznavaš na mednarodnem nivoju?
 
J: Glede na omenjeno specializacijo je zadeva malce bolj zapletena. Nekaj časa je veljalo, da je vsak festival, ki je dal kaj nase moral imeti sekcijo za net.art oziroma spletno umetnost. Na današnjem videofestivalu boš najverjetneje našel sekcijo za nove tehnologije, kjer bodo seveda izbrali spletno delo, ki se nanaša na video, jezikovna dela pa verjetno ne bodo prišla v poštev. To nikakor ne vidim kot slabost, saj je že čas, da se nekatere svari izkristalizirajo. Seveda je tudi avtorjev tovrstne produkcije zmeraj več in potreben je nek red, širši pregled. Sredi devetdesetih smo bili še približno poimensko obvladljivi, danes pa je zadeve nemogoče pregledati in zaobjeti v celoti. Dodati velja, da so se pojavili tudi univerzitetni programi za spletno umetnost in tudi druge oblike institucionalizacije področja, medtem ko je začetke zaznamovala predvsem odsotnost predobstoječega, formaliziranega.

P: Predalčkanje je potemtakem skoraj nujno, tako za ustvarjalce kot za tiste, ki njihova dela uporabljajo oziroma konzumirajo. Seveda pa še najbolj služi tistim, ki se z njimi teoretično ukvarjajo…
 
J: Pri tem bi bilo vendar mogoče izluščiti določen trend: avtorji se nedvomno usmerjajo vedno bolj k različnim izraznim možnostim. Najprej so bila vsa dela osredotočena na računalniški ekran, morda so upoštevala še miško in tipkovnico. Nato so prišle najrazličnejše instalacije, kjer je ustvarjalnost izstopila iz okolja osebnega računalnika, sedaj pa dela temeljijo na mnogoterosti informacijskih tehnologij: internet je dostopen preko dlančnikov in telefonov, število z internetom povezanih medijev je naraslo, vsi pa nosijo neko svojo specifiko, kar je, po svoje, že tradicionalen predmet umetniškega raziskovanja in tudi sprevračanja. Takorekoč stare tahnologije kot so na primer WAP in SMS se uporabljajo na nove, kreativne načine ter kombinirajo z najvišjimi tehnološkimi standardi in najnovejšimi produkti medijske oziroma informacijske industrije.
 
P: Bi torej lahko rekli, da se je vsakokratna razvojna stopnja določene tehnologije morala najprej prevaliti v svojo splošnouporabno, javno fazo, preden jo je bilo mogoče ustvarjalno in prevratniško uporabiti za umetniško komunikacijo? Najprej se je med ljudmi moral do določene mere razširiti osebni računalnik in se potem še priključiti na internet. Nato so računalniki z bolj ali manj interaktivnimi inštalacijami napolnili galerije ter se kmalu preselili – pravzaprav smo temu priča ravnokar - v vsakodnevni javni prostror ulic in čakalnic. Že nekaj let lahko opazujemo razmah digitalnih in prenosnih komunikacijskih ter zabavnih igračk na osnovi mrežnih tehnologij. Tako vsaj v ameriško-evropskem tehnološko, tržno in popkulturno ustrezno razvitem prostoru. Ali digitalne komunikacijske mreže in njihove tehnologije torej resnično postajajo najpomembnejša okolja umetnosti?
 
J: Seveda. Nemogoče je gledati na razvoj tovrstne umetnosti brez upoštevanja sočasnega tehnološkega poteka. Obstajajo razlage, da je World Wide Web pravzaprav umetniško delo, v zmernejši in verjetnejši razlagi vsaj velika kulturna inovacija. In v določeni meri je to res, saj je popularni razvoj interneta v zadnjih desetih letih zares uvedel določen kulturni preobrat. V kolikor pa gre za skakanje od ene igračke do druge, pa opažam velike razlike med avtorji. Zelo enostavno je namreč kot umetnik ujeti naročila in plačila s tem, da svoje delo okrasiš z nekaj vročimi besedami – kar danes že sama informacijska tehnologija nedvomno je – pa čeprav so dela sama lahko popolnoma nerelevantna in brez vsebine, a izvedena na najnovejših tehno-igračah. V smislu iskrenega avtorskega pristopa pa je raziskovanje novih tehnologij popolnoma nesporno.
 
P: Tehno-logija odloča o rabi tehnik, visokih in nizkih, onih dragih in teh širše destopnih. Dolžina pa je vendar pomembna - čeprav v našem primeru neizogibno povezana s tehniko.
 
J: In ne le zgolj s tehnologijo. Tehnologijo danes dobiš v paketu s PR-jem, zmeraj so zraven tudi marketinške strategie, ki ne prodajajo le tehnologije, temveč način življenja. Telefon s funkcijo interneta je življenjski stil. Umetnost pa te obljube tako izkorišča kot tudi, kar je zame bolj zanimivo, spodbija, sprevrača, ...
 
P: Spodnaša nam berglo...
 
J: Seveda ima vsaka taka ‚bergla’ svoje slabosti: možnosti manipulacije, vmešavanja v zasebost, skratka načrtne zlorabe uporabnika. Zelo veliko umetnosti v tehnološkem okolju, zlasti tiste blizu aktivizmu, temelji na tem, da uporablja tehnologijo na način miniranja ali opozarjanja na možnosti manipulacije, ki so bolj ali manj neizogibno vgrajene v samo tehnologijo. Osvežuje pa nam tudi pogled na našo neodvisnost od tehnologije in nas opominja, da je človek pravzaprav svobodno bitje...
 
P: Svoboden stroj? Ali je politično motivirana, angažirana in subverzivna raba tehnologije glavna naloga te umetnosti? Kaj pa najrazličnejši še zmeraj močno prisotni formalizmi in novomedijske estetizacije, kjer medij in njegova izraznost ne služita napadu na sisteme kontrole in izpodbijanju pozicij moči? Praksa larpurlartističnih oblik je tudi na tem področju še zmeraj nezanemarljivo bogata.
 
J: Vseeno mislim, da je aktivistično motivirani del te umetnosti dosti bolj pomemben za družbo (predvsem v razsežnosti kjer se meja med umetnostjo in življenjem briše). Zlasti s tem, ko razgrajuje konstrukte, ki jih korporacije in institucije skozi svojo tehnologijo vsiljujejo. V umetniškem smislu pa so seveda pomembna tudi tista druga dela. Oboje pa prinaša globljo medijsko pismenost. Zakaj je dobro brati poezijo, če na primer zanemarimo neposredni estetski užitek ob njeni konzumaciji? Njena uporabna vrednost je v tem, da se preko medija knjige naučimo izražati. Naše okolje pa je po novem zapolnjeno tudi z medijem interneta oziroma z ‘igračkami’, ki se nanj priklapljajo. Če se kot posameznik - isto pa velja za narod, državo, določene povezane socialne strukture - ne vključiš v proces opismenjevanja, ostaneš analfabet in postaneš žrtev razvitejših, pismenih. Tu ni izbire, moramo se opismeniti. Umetnost pri tem igra pomembnejšo vlogo, kot je videti, saj skozi njo spoznavamo in lahko tudi uresničujemo koncepte ter strategie, ki ležijo pod površjem nekega izraznega oziroma komunikacijskega medija in se jih naučimo uporabljati v svoj prid. Jasno, umetnost tudi govori o človeku kot o celoti, sploh v tehno okoljih pa tehnologija pogosto nagovarja le del človeka, recimo njegov potrošniški del.
 
P: Kljub temu nekateri to tehnološko uzaveščeno podmeno vztrajno zavračajo. Za najbolj razviden primer lahko vzamemo ravno področje literature, kjer obstaja znana in kanonizirana oblika tovrstnega početja, torej izražanja s črko, besedo in besedilom kot linearnim in na papirju zapisanim zaporedjem z določeno estetsko vrednostjo. Sporočilnost v prvi vrsti niti ni nujna. Na ozadju tega močno institucionaliziranega in povečini nacionalno konstitutivnega kanona vsebine/oblike ima spletna oziroma internetna literatura nelahko nalogo.
 
J: Tradicionalna literatura ima vsekakor svoje mesto in je resnično pomembna. Ne verjamem namreč, da bodo nove tehnologije izpodrinile katerokoli izmed starih.
 
P: Predlagam, da v področje vseeno vneseva malo razlikovalnega reda. Kje vidiš razmejitve med spletno umetnostjo in spletno literaturo? Je njuno razmerje enako kot pri tradicionalnih umetniških oblikah? Kako bi v zvezi s tem opredelil svoja dela?

J: Najprej morda o razliki med spletno in nespleteno umetnostjo. Ključna razlika je, da je spletna umetnost ustvarjena specifično za internet, neglede na njegovo pojavno obliko, a v skladu z njo. Na internetu objavljen sken “Mone Lize” ali “Kofetarke” pač ni spletna umetnost, saj gre za ponovno objavo v drugem mediju. Vsa dela, ki so v osnovi narejena za kateri drug medij in nato postavljena na splet, so zgolj reprodukcije. Spletno umetnost prepoznaš tako, da jo daš v drug medij in postane reprodukcija, poslej je le še podobna svojemu izvirniku in s tem nepopolna. Spletno literaturo vidim kot tisti del spletne umetnosti, katerega ključna sestavina je jezik. Če se navežem na primero z reprodukcijo: pri jezikovnih delih na spletu je tako, da se jih v večini primerov ne da natisniti. Papir in svinčnik sta enostavna tehnologija, s katero lahko sicer izraziš vse svoje bitje, a ta izraz ostane statičen. Kar je na papirju je povečini nespremenljivo, medtem ko računalniški ekran omogoča kinetiko in dinamiko teksta ter inteligentno, za medij ‘naravno’ interakcijo, o kateri pri televizijskem ekranu ne bi mogli govoriti. Računalnik ima ključno lastnost programske vodljivosti, ki jo je mogoče dobro izrabiti v umetniške namene. V primeru besedila lahko interaktivnost kot ‘naravno’ funkcijo računalnika uporabim za generiranje tekstov, ki tudi sicer obstaja znotraj človekove jezikovnosti. V svojih delih najraje izrabljam prav to možnost, saj se teksti na podlagi računalniškega programa spreminjajo takorekoč samostojno, lahko tudi glede na ‘bralčeve’ aktivnosti in v realnem času.
 
P: Lahko podaš kak ustrezen primer iz svojega opusa?
 
J: Ravno pri najnovejšem spletnem delu z naslovom “Pretipkovalec” (www.jaka.org/2003/pretipkovalec) na primer za tem, ko vtipkas nek spletni naslov, prideš na zgenerirano spletno stran, ki je identična originalu, le da njeno vsebino zdaj lahko dobesedno pretipkaš, torej po svoje prepišeš. Zadevo vsekakor razumem kot jezikovno delo, pri tem pa niti vsebina niti oblika nista več tisti, preko katerih se avtor izraža. Moj lasten izraz znotraj dela nastopa v obliki programiranja same jezikovne možnosti manipulacije, torej gre za vzpostavitev določene jezikovne možnosti, uporabnik pa semantično delo od te točke nadgradi sam, kar je pomembna sestavina dela – odgovornost za relevantnost dela od avtorjevega nastavka dalje v veliki meri izdela sam uporabnik, bralec. V pomenskem smislu gre pri tem delu za vnaprej ponujeno strukturo oziroma možnost določenega besedila, ki v celoti funkcionira šele v izbranem kontekstu. Lahko torej izbereš stran predsednika vlade in njeno vsebino prepišeš po svoje. Pri tem ne spremeniš dejanske spletne strani, temveč le njeno natančno kopijo, ki ti jo v pretipkovanje ponudi program. Pomembna torej postane ne le vsebina napisanega, temveč predvsem avtor in lokacija besedila (ob sami možnosti takšnega jezikovnega vedenja).
 
P: Ali je področje internetne literature oziroma spletnega ustvarjanja z besedilom zaradi bistvene bližine človeškega in strojnega jezika bolj dojemljivo za ustvarjanje na računalniku kot naprimer tonski ali likovni izraz? Še do nedavnega se je beseda po internetu pretakala dosti hitreje od slike…
 
J: Računalniku je pravzaprav povsem vseeno, kaj premetava naokoli. Zanj to niso besede ali slike, ukvarja se le z binarnim stanjem med 0 in 1, logično možnostjo da in ne. Tehnično ni pomembno, ali bo ta logični niz elektronov pristal na LCD ekranu, mobilnem telefonu, projiciran na zid ali v zvočniku. Jezikovna komunikacija z računalnikom je posredna in če bi bil zares dober programer, bi pisal neposredno v zbirnem jeziku preko ničel in enic. To pa z jezikom nima dosti opraviti, prej z matematiko. Kot orodje računalnik nima preference in ničesar ne vsiljuje kot osnovni komunikacijski način. V isti meri je beseden, likoven in zvočen.
 
P: Kakšno vlogo v tvojih delih igrajo črka, beseda in besedilo? Kako s tem v zvezi pojmuješ tekst in opisuješ svoje strategije literarnega ubesedovanja?
 
J: Nimam ene same strategije pristopanja k jeziku, pri vsakem delu je drugače. Ko se ozrem nazaj, opazim, da sem začel kot tradicionalističen pesnik, ki je pisal besedilo zato, da bo natisnjeno na papirju. Vse od začetka pa me je zanimala vizualna in konkretna poezija, slovenska, takorekoč zamolčana v mojem izobraževanju, se mi zdi izjemno zanimiva.
 
P: Pri nas se temu posebej posveča Bežigrajska galerija. Zanimivo, da ravno galerija…
 
J: To sploh ni tako čudno. Likovni prostor je namreč, vsaj v Sloveniji tega trenutka, dosti bolj odprt od literarnega, sploh pri slednjem gre v Sloveniji za zelo zaprto in konzervativno tvorbo, ki ni dovzetna za karkoli resnično novega. Literarna scena pri nas vztraja na vzorcih izpred stotih let in se obnaša kot da se vizualna poezija ni nikdar zgodila, dosledno spregleduje konceptualno umetnost in zvočno poezijo, kot da tega pri nas (ali širše) nikoli ne bi bilo. V delih mojih pesniških kolegov pa tudi starejših avtorjev teh vplivov, z res redkimi izjemami, ki gredo predvsem v druženje besede in zvoka, takorekoč ni moč zaslediti. Še manj v šolskem sistemu in posledično tudi v, naprimer, znanju kritikov. Naš prostor je v tem smislu takorekoč popolnoma zaprt.
 
P: Zakaj vizualni ustvarjalci pri nas toliko lažje pripuščajo besedo in zvok, besedni umetniki pa se še zmeraj ne navdušujejo nad nedvomno zapeljivimi in mestoma že kar (tako obrtniško kakor umetniško) prepričljivimi možnostmi več- in medmedijskega izraza?
 
J: Tudi to pravzaprav ne presenča. Likovna umetnost je praviloma usmerjena v raziskovanje, samopreizpraševanje in nagnjena k spremembam. Za sabo ima izkušnjo konceptualne umetnosti, ki je galerijo zradirala kot (edini) relevantni prostor predstavitve. Najbolj od vseh umetniških praks ji je uspelo razširiti polje izraza, in sicer celo do te mere, da je dokončno izničila skoraj vse predloge in pravila. Likovni projekt lahko danes predstaviš kjerkoli, doma, na ulici ali pod vodo. Ta prostor je sposoben vgraditi ostale izrazne oblike. DJ, plesni nastop ali koncert resne glasbe se razmeroma zlahka vklopita v galerijsko dogajanje. Seveda se glede situacije pri nas ne nanašam le na avtorje, temveč tudi na založnike, kritiško in znanstveno refleksijo. Imam občutek, da se pri nas na tem nivoju enostavno ignorira področje spletne literature, predvsem nam manjka ustreznih premostitev med avtorjem in bralcem.
 
P: Le zakaj literatura komajda najde na ulico in nikdar ne zaide pod vodo? Kako da javna branja preveč poredkoma spremlja (le) zvok kitare ali violine? K tej pomembni temi se vrneva malo kasneje. Najprej me zanima, zakaj sam vztrajaš na besednem izrazu, ko pa bi se spričo opisane situacije zlahka lotil tudi bolj vizualnih oziroma multimedijskih projektov?
 
J: To bi težko pojasnil. Jezik se mi zdi neznansko zanimiv. Jezika sem se študijsko lotil tudi v njegovi hard-core obliki, jezikoslovju. Gre za pravzaprav nepojasnljiv osebni interes, ki ga udejanjam ne glede na razmere v okolju.
 
P: Avtonomija je torej mogoča. Vztrajanje v območju besednega izraza si privoščiš kljub neizprosnemu trgu pozornosti, ki naj bi z vizualnimi in akustičnimi dražljaji odvračal od besede in ji takorekoč delal nelojalno konkurenco…
 
J: Morda gre tudi za neke vrste mentalno higieno. Z osredotočenjem se lahko upremo multimedijski komercialno zlorabljeni vsakodnevnosti.
 
P: Prav, pa se osredotočiva na razlikovanje navidezno podobnega. Kakšno je razmerje med “hiperromanom”, “hiperdramatiko” in “hiperpoezijo”? Kako se na internetu oblikujeta proza in poezija? Kaj od tega počneš ti?
 
J: Moja dela spadajo v področje digitalne literature in predvsem poezije. Vsaj zadnjih nekaj del kot na primer “Pretipkovalec”, “Pesem za Echelon” (www.jaka.org/2001/echelon) ali “Asciidarij” (www.jaka.org/2001/typescape2/asciidarij.html) je izrazito pesniških, saj gre za kratke jezikovne forme. S tem se, domnevam, ukvarja največ ljudi. Razlog je preprost: ogromno možnosti izraznih sredstev in jezikovnih možnosti vstopa v elektronske sisteme, ki s svojo kompleksnostjo najverjetneje presegajo današnje zmožnosti človeka. Z vsakim delom odkrivam nove možnosti izraza. Sprememba majhnega dela besedila navadno povzroči izjemno obširen poseg v celoto. Zato so kratke, pesemske oblike (interaktivnega/generativnega) jezika še nekako obvladljive, večje pa ne več, vsaj ne do iste mere kot krajše. Sicer pa bi se hiper-žanre lahko določilo glede na njihovo tradicijo, a razširjene s spletnimi prijemi.
 
P: Komunikacijska privlačnost nestabilnega izdelka se skriva v njegovih mnogih interpretacijah in identifikacijah, značilnih za dobo kratkotrajne pozornosti. Internetni čas je še zmeraj dragocen, spletne literature pa nam zaenkrat še ni potrebno neposredno plačevati, da bi se ji potem z naklonjenim časom morali odkupiti za nastale materialne stroške. Kako si beseda pribori pozornost deskajočega?
 
J: Kolikor sam opazujem produkcijo na internetu pesniške forme prevladujejo pred ostalimi. Prozne oblike skoraj izključno uporabljajo strategijo hiperteksta kot možnost nelinearnega branja. Programsko generiranje besedila in njegova interaktivnost pri velikih besedilnih sklopih ne prideta toliko v poštev. Dramske oblike so še redkejše, izpostavil bi zanimivo delo skrivnostne avtorice oziroma skupine avtorjev pod imenom Netočka Nezvanova (www.salon.com/tech/feature/2002/03/01/netochka/), ki s pridom izrablja dejstvo, da je osnovno sredstvo drame dialog oziroma govor. Pri enem njenih ključnih (in hkrati, sic!, za lastno programsko opremo propagandnih) projektov za pisanje teksta uporablja elektronsko pošto, povečini poštne liste, preko katerih stopa v javne (agresivne) dialoge z drugimi.
 
P: V nemškogovorečem delu interneta je zadnji dve leti veliki hit prav takoimenovani “Chatthetaer” (www.chattheater.de), ki gradi na podmeni, da je internetni pogovor oziroma čvek v živo pravzaprav gledališka forma zase. Sodelujoči v internetnem chatu skupaj gradijo dramski tekst. Gledališče kot institucija pa se poslužuje interneta tako zaradi komunikacije z obiskovalci v smislu obveščanja in trženja svoje ponudbe kot v interesu umetniškega presežka, ko preko interneta prenašajo konkretne gledališke predstave, na katere lahko teleprisotni gledalec neposredno vpliva, takorekoč pred-pisuje dialoge in na različnomedijske načine posega v dogajanje.
 
J: Kaj takega v Sloveniji še ne pričakujem. Kot pozitivno izjemo pa bi želel omenti Igorja Štromajerja, ki kot eden redkih - v manj jasni, a kompleksnejši sliki omeniva še Marka Košnika - pri nas resno dela v tej smeri, vendar s to razliko, da v svoje predstave praviloma ne vključuje uporabnikov ali večjega števila igralcev.
 
P: Tudi ti ustvarjaš solo. Pred leti se ti je zapisalo (www.drustvo-literatura.si/slo/kiberija/intervju.html), da navadno ustvarjaš v zatemnjeni sobi, v družbi tehnike in ob dobri glasbi…
 
J: Poizkusil sem se tudi v skupinskih projektih, a mi nekako ne ležijo. Raje delam sam in tudi poezija je kot oblika primernejša za samotno delo. Poleg tega pa ne vem, s kom bi to lahko počel. Čim se ukvarjaš z jezikom, rabiš sogovornika oziroma naslovnika. Saj moja angleščina (ali španščina) je kar v redu, ni pa na tej ravni, da bi se v njej lahko suvereno literarno izražal. Za kaj takega nisem prebral dovolj knjig in spletnih strani v angleščini in enostavno nimam zadostne jezikovne reference.
 
P: Kolaborativni online projekt v slovenščini?
 
J: Možno. In z veseljem, če bi me kdo povabil. Nimam pa volje, da bi to uvajal sam in pri tem ljudi priganjal k nečemu, kar ne počnejo radi.
 
P: So ti znani obstoječi poizkusi kreativnega online sodelovanja v umetniškem kontekstu pri nas?
 
J: Bral sem roman.com (chp.uni-mb.si/mkc/trampolin), ki se mi kot literarno delo sicer zdi relativno zanimivo, predvsem iz vidika soavtorstva. Vendar me moti, da so projekt promovirali kot internetni roman, sam ga namreč razumem kot klasično, večavtorsko literarno delo. Internetna dimenzija temu besedilu namreč nič ne doda in nič ne odvzame, sploh ni pomembno ali so se dobili v gostilni in zadevo napisali skupaj ali so si tekste pošiljali preko elektronske pošte. Gre za klasično literarno delo sodelujočega značaja, ki so ga nato celo natisnili.
 
P: Specifičnost interneta kot medija je pri tem torej zgrešena in delo se izdaja za nekaj, kar v resici ni…
 
J: Že sam internetni roman v knjigi se mi zdi sumljiva ideja. Ponavljam, da ne govorim o tradicionalno literarni kvaliteti dela, temveč le o tem, kako je predstavljeno. Sicer so na tem področju bili dosti bolj aktivni, če se ozremo po regiji, na Hrvaškem, kjer so pod okriljem založniške hiše “Libera” avtorji družno pisali hipertekst, (www.attack.hr/hipertekst). V slovenskem prostoru za kaj takega še nisem slišal.
 
P: Upajva, da še boš. Kako ocenjuješ možnosti v okviru obstoječih virtualnih in konkretnih platform, vseskozi primerljivih s hrvaško infrastrukturo, na primer mariborska Kibla (www.kibla.org ) ali ljubljanska Kiberpipa (www.kiberpipa.org)? Razmere za kaj takege očitno obstajajo. Čez štirinajst dni se nam obeta drugi tradicionalni slovenski LANFEST v Markovcih pri Ptuju (www.slo-lanparty.com). Ljudi je torej težje privabiti k umetniški oziroma literarni kolaborativni produkciji kot pa k družnemu igranju računalniških igric?
 
J: Kot avtor moraš najprej narediti tisti najpomembnejši konceptualni premik, ki za tradicionalno usmerjene ustvarjalce niti ni tako zelo majhen. Če bi se sam lotil takega projekta, prav gotovo ne bi vabil že uveljavljenih piscev, za katere sploh ni nujno, da bi bili dobri tudi v novem mediju, predvsem če so vanj povabljeni od zunaj. Utegnilo bi se jim morda zdeti zanimivo, vendar je za kaj takega treba čutiti neko notranjo nujo, željo po izražanju skozi računalniški medij, ki je povsem drugačen od papirnatega oziroma tiskanega.
 
P: Ali to pomeni, da bi utegnili biti ‘navadni’, vsakodnevni uporabniki računalnikov bolje opremljeni oziroma izurjeni in višje motivirani za tak projekt? Morda zahteva po visoki literarni oziroma umetniški kvaliteti na začetku niti ni tako nujna, bolj pomembno se zdi, da se posameznik kot del skupine ali celo kolektiva stvari loti z neobrzdano ustvarjalnostjo, naklonjenostjo do medija ter pri tem izkoristi svoje vsakodnevno uporabniško poznavanje okolja. Nenazadnje je potrebna tudi želja po interakciji, po vzajemnem stiku, tako z ljudmi kot s stroji. Vse našteto je ob prevelikem prizadevanju za umetniško veličino in prepričljiv ter konkurenčen izdelek vseprepogosto puščeno ob strani. Omenjene platforme naj torej služijo za neobremenjeni eksperiment in raziskovanje novega, ne pa za podvajanje produktov in potrjevanje že dokazanih talentov. Morda delavnice na temo? Seminarji in srečanja tako na prostočasni kot na institucionalni osnovi in njihova ponudba v sklopu učnih programov? Morda najprej mehko strukturirana in previdno moderirana sobotna druženja v kiberkulturnih vozliščih ali celo online?
 
J: Dolgo vprašanje :) Ocenjujem, da če bi se kdo take zadeve pri nas lotil dosledno in dolgoročno v prvem tednu ali mesecu dni oziroma pri prvem projektu še ne bi mogel računati na uspeh, pa tudi odziv bi bil na začetku majhen. Čez pol leta bi se morda lahko nadejal določene publike in če bi taka stvar obstajala dlje časa ter se redno ponavljala bi se iz te publike oziroma skupine uporabnikov izluščili avtorji, ki bi aktivno oblikovali sceno. Kot dober primer oziroma vzorec takega razvoja lahko vzamemo ljubljansko galerijo Kapelica (www.kapelica.org), kjer je začetno zanesenjaštvo posameznikov obrodilo bogate sadove šele po nekaj časa. Zdaj se o tem govori in piše kot o uspešni zgodbi, v kateri nastopajo mednarodno priznana imena.
 
P: Vprašanja odgovarjajo. In obratno. Saj res, kako je z znanstveno oziroma teoretično obdelavo domače in tuje produkcije spletne literature v Sloveniji? Ali sploh obstaja kakšen nivo refleksije tovrstnega početja med uporabniki ali vsaj med ustvarjalci samimi? V evropskem prostoru se v zadnjih letih ustanavljaljo mnoge javne in zasebne institucije, ki oznanjajo dobo masovnega elektronskega opismenjevanja. Vedno več je tudi tistih, ki skrbijo za visokokvalitetno, takorekoč elitno umetniško produkcijo. Na grobu net.arta se bohoti na stotine novih imen in poganjajo tisočere sveže stvaritve. Ne le založniške hiše, galerije in spletni portali, temveč tudi lokalne skupnosti in univerze očitno verjamejo, da je skozi promocijo kreativnega pristopa k novim medijem tako elitistično kot popularno kulturo mogoče obraniti pred slabimi posledicami tehniziranih, globaliziranih komunikacij. Seveda je tudi med njimi moč najti zgodbe o večjih in manjših uspehih, priznati je treba, da se nadaljujejo dotkomovski propadi, digitalni prepad pa se kvečjemu še naprej poglablja. Skrajni čas, da se tudi pri nas lotimo dela?
 
J: Glede institucij stanje pri nas vsekakor ni razveseljivo. Univerza je na tem področju preveč olesenela. Ko smo pri predavanjih iz literarne teorije prišli do sodobnih oblik literarne produkcije, so največ dvakrat omenili besedo hipertekst, to pa je bilo tudi vse. Saj niso prišli niti do zvočne poezije, ki ima skoraj stoletno tradicijo, prav tako so povsem preskočili vizualno poezijo, ki je medtem pri nas praznovala več deset letno obletnico. (Obstaja nekaj izjem, ki pa so bile, vsaj ko sem se sam šolal, potisnjene na samo obrobje in sem za njih izvedel iz brskanja po literaturi, in večinoma ne na predavanjih.) Kolikor mi je znano to velja tako za področje slovenistike kot primerjalne književnosti vključno z likovno akademijo. Najprej bi sploh morali odkriti osnovne oblike drugačnega literarnega izraza, da se bi lahko lotili računalniške literarne produkcije. V okviru tradicionalno orientiranih publikacij se sicer v zadnjem času pogosteje pojavljajo krajši zapisi, med katerimi gre povečini za posamično in površinsko obravnavanje področja. Ena izjem pri nas je samostojni raziskovalec Janez Strehovec (www2.arnes.si/~ljzpubs1), avtor, ki se je zadeve lotil z veliko mero pozornosti in poznavanja, vendar tudi pri njem pogrešam poglobljeno refleksijo slovenske ‘situacije’. V okviru uradnega šolskega sistema se lahko kvečemu zanesemo na mlajšo generacijo, ki pa bo žal morala urediti tudi stvari za nazaj. Sam v uradnem šolanju takorekoč sploh slišal nisem za gibanje dada, za medijske kombinacije literarnega, za eksperiment. Je pa tudi res, da je od tega že dolgo in morda mlajše generacije zvedo več, vendar za kaj takega ne vem.
 
P: Produkcija bi torej morala preseči določeno kritično maso, tako v kvantitativnem kot v kvalitativnem smislu, s tem pa bi se moralo zganiti tudi institucionalno kolesje. Odmev tovrstne visokokvalitetne umetnosti kot tudi njena uporabniška soprodukcija bi iz pozicije subkulturne postopoma segala med množice in kmalu bi ob odprtju katedre za digitalno literaturo kronali še e-Prešerna – morda kot psevdonim za skupino literarno navdušenih hekerjev? V kiberlaboratorijih bi se seveda vrstile delavnice, Mladinska knjiga bi podprla nekaj dobrih spletnih portalov ter založila nekaj najboljših CD-ROMov..
 
J: In na Vilenici bi uvedli e-sekcijo. Težko predvidljive stvari. Vsekakor pa se bo naš šolski sistem moral opredeliti do potreb in dolžnosti časa, če ne prej, ga zna, upam, v rit zbrcati vstop v EU. Morali se bodo preposto pričeti obnašati bolj konkurenčno, pokriti bodo morali vse kar dejanjsko obstaja in ne le tisto, kar ustreza njihovim znanstvenim profilom. Povabiti bo treba katerega od avtorjev in kakšnega gostujočega profesorja, samoumevnost kariere od asistenta do častnega akademika pa bo zamenjala kreativna konkurenca kadrov, ki se bodo morali na svojih pozicijah ustrezno dokazovati. Teoretsko polje se bo vključilo in prepletlo s konkretno produkcijo, s tem se bo pričel spreminjati tudi širši kulturni odnos in mnenje množice. Morda se pa vse to tudi ne bo zgodilo in stvar bo, takšna kakršna je sedaj, obstajala še naprej izven uradno priznanih institucij. Kar pa je spet lahko pozitivno, saj ti vsaka trdna institucija daje pospešek v določeno smer. To pa je spet lahko tudi slabo. Pomen opisanih institucij se skriva tudi v zgodovinskem spominu – tam lahko posameznik črpa določen nabor znanja, vključno z vedenjem o lastni umeščenosti (tukaj mislim že na osnovne šole). Skratka, da ne bi po nepotrebnem izumljali že odkrito.
 
P: Veš, poet, stroju svoj dolg?
 
J: Zame je računalnik zgolj orodje, s katerim lahko raziskujem nove vidike predvsem jezikovnega izražanja. Če čutim dolg, gre ta raziskovanju jezikovnega izražanja, ki se zaveda časa a se hkrati nikakor ne vidi kot edino možno.


Jaka Železnikar
 
pETER Purg
 
 
Intervju: Ljubljana, 4. 10. 2003
Pretipkovanje: Internet, 6. 10. – 2. 11. 2003