Marko
         Kociper       
 
prejšnja stran / previous page
Marko
           Kociper: Dika, 2005, strip / comics
naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations cv mail