Marko
         Kociper       
naslednja stran / next page
 

Marko
           Kociper: Jazbec in otok mrtvih / The Badger and
           the Island of the Dead, 2014, strip / comics
naslednja stran / next
        page

stripi-comics                                          ilustracije - illustrations cv mail