Marko
         Kociper       
prejšnja stran /
          previous page
Jazbec in otok mrtvih / The Badger and the Island
         of the Dead of the world
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail