Marko
         Kociper       
prejšnja stran / previous page
Jazbec in
         puščavska roža / The Badger and the desert flower
 naslednja
          stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail