Marko
         Kociper       
prejsnja stran / previous page
Jazbec in ostali svet / The Badger
       and the rest f the World
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail