Marko
         Kociper       
prejsnja stran / previous
          page Vinko Moderndorfer & Marko
       Kociper: Podgana / The Rat
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail