Marko
         Kociper       
Zamzak in Noe,
po zgodbi Mihe Mazzinija / based on the story by Miha Mazzini,
Podmazzane zgodbe,
Stripburger/Forum Ljubljana,
2011

Zamzak
           in Noe / Zmazak & Noah
naslednja stran / next
        page

stripi-comics                                          ilustracije - illustrations cv mail