Republika Strip

Marko KociperMarko Kociper je mojster erotične karikature in stripa, amaterski seksolog. S prijateljem dr. Hardyjem ob petkih rada vržeta črve in ribarita v kalnem.

»Njegovi stripi premorejo vse, kar potrebuje strip, da postane kompleksna narativno-vizualna umetnina: dobro (karikirajočo) risbo, ki je v dinamičnem dialogu s tekstom, angažirano zgodbo, prežeto s pronicljivim humorjem in smislom za grotesko, ter jasno in hitro berljivo strukturo. Kociper v svojih stripih obravnava obče aktualno družbeno tematiko, ki jo je v zgodnejših ciklih povezoval zlasti z lokalno problematiko rojstnih Železnikov. ... Pri tem je neprizanesljiv, a še vedno prisrčno duhovit. ... Lahko beremo tudi zgolj njihove posamezne sekvence. Pri tem gre zasluga zlasti avtorjevemu učinkovitemu kadriranju prizorov in likov, kar pripomore h karikiranosti, dinamiki in ritmu zgodbe. Z vzpostavljanjem lastne notranje strukture zaporedja stripovskih sekvenc Kociper presega klasično narativno logiko stripa in mu da postmoderni značaj, ki dopušča mnogo večjo avtonomijo risbe. Ta je značilno zgoščena in šrafirana, skorajda ekspresivna, a dovolj stilizirana, da se v njej ne izgubi specifična tipografija Kociprove pisave.« (BARBARA STERLE VURNIK)


STRIP:  DIKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... /  REALITY SHOW 1, 2 ...