IANDS Slovenija

Društvo za preučevanje obsmrtnih doživetij

 

IANDS Slovenija, Društvo za preučevanje obsmrtnih doživetij, je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru 4. marca 1998 v Ljubljani, formalno pa je bilo registrirano 6. maja 1998. Sedež društva je v Mladinskem informacijskem centru, Mirje 7, Ljubljana.

V statutu so naloge društva opredeljene kot:

IANDS Slovenija kot tudi mednarodno združenje dovoljuje popolno svobodo razlage obsmrtnih izkušenj in podobnih pojavov in ne favorizira nobenega pogleda. Zasebnost vsakega posameznika je popolnoma spoštovana. Izpovedi in stališča posameznika ne morejo biti predstavljena ali uporabljena izven društva, razen z njegovim dovoljenjem.

Člani društva lahko postanejo vsi državljani Republike Slovenije in tujci, ki jih zanima delo v društvu in sprejemajo določila statuta. Prijave novih članov sprejemamo na sestankih društva, prijavnico pa lahko dobite tudi na naši domači strani.

IANDS Slovenija se povezuje v mednarodno združenje IANDS (International Association for Near-Death Studies) s sedežem v kraju East Windsor Hill v ameriški zvezni državi Connecticut. Združenje je nastalo iz neformalne skupine znanstvenikov, ki je po izidu Moodyjeve knjige Življenje po življenju (1975) začela raziskovati obsmrtne izkušnje. Leta 1981 je delovala v okviru univerze Connecticut, od leta 1982 pa deluje kot samostojna neprofitna organizacija. S tem je prerasla ozke akademske okvire in sedaj združuje vse, ki so obsmrtne izkušnje imeli oziroma so kakorkoli drugače povezani z obsmrtnimi iskušnjami.Trenutno je razširjena v več kot petnajstih državah. IANDS Izdaja dve reviji: Journal of Near-Death Experiences in Vital Signs.

 

  Nazaj na vrh strani

 Nazaj na domačo stran IANDS Slovenija