Najpogostejša vprašanja glede obsmrtnih izkušenj

Pričujoča vprašanja in odgovori so slovenski prevod strani http://www.iands.org/faq.html. Odgovori predstavljajo stališče organizacije IANDS in niso nujno tudi stališče njenih posameznih članov. Nekateri odgovori so delno prirejeni ali dopolnjeni, vendar sporočilno ne odstopajo od originala.

V kolikor želite izvedeti obširnejše odgovore na pričujoča vprašanja, lahko pišite po elektronski pošti na naslov iands@mail.ljudmila.org ali pa se oglasite v prostorih društva v Ljubljani, Mladinski informacijski center, Mirje, vsako prvo sredo v mesecu med 19. in 21. uro. 

Koliko ljudi je imelo obsmrtne izkušnje?

Natančnejših podatkov o tem ni. V Združenih državah Amerike naj bi bilo po podatkih Gallupovega inštituta in nekaterih študij o obsmrtnih pojavih okoli trinajst milijonov odraslih oseb, ki naj bi imele obsmrtna doživetja. Podatkov za druge dele sveta, vključno s Slovenijo, ni. Obsmrtna doživetja so neobičajna, toda ne zelo redka.

Zakaj obsmrtnih izkušenj nima vsakdo, ki je blizu smrti?

Nihče ne ve, zakaj pod istimi oziroma podobnimi okoliščinami eni ljudje imajo obsmrtne izkušnje, drugi pa ne. Obsmrtne izkušnje se dogajajo običajnim ljudem po vsem svetu, ljudem vseh ver, ras, družbenega položaja in starosti.

Kaj povzroči obsmrtna doživetja?

Obstaja veliko teorij, ki razlagajo obsmrtne pojave in fizične vzroke zanje, toda niti ena posamezna niti vse skupaj ne morejo razložiti vseh primerov.

To je najbolj čudna stvar, o kateri sem kdajkoli slišal!

Kot mnoge stvari, ki danes nimajo racionalne razlage, obsmrtna doživetja sprva izgledajo "čudna". Obsmrtno doživetje je naraven in pristen pojav, dogodek, ki ga posameznik doživi in se ga spominja in ki ima svoje posledice, vendar pa ga zaenkrat ne moremo razložiti s pojmi, za katere mislimo, da so "normalni".

To zagotovo ne zveni najbolj znanstveno!

Znanost se ukvarja z objektivnimi pojavi, katere lahko znanstveniki opazujejo, preverjajo in merijo. Obsmrtna izkušnja je subjektivno doživetje; čuti ga lahko le tisti, ki je to izkušnjo imel. Prav tako lahko o tem tudi poroča. Zaradi tega, poleg nekaterih drugi vzrokov, nekateri trdijo, da obsmrtne izkušnje ne morejo biti znanstveno "resnične". Nasprotno pa nekateri znanstveniki smatrajo obsmrtne izkušnje kot znanstveno potrjene tako kot ostale intenzivne osebne izkušnje. Razlika nastaja, ker nekateri znanstveniki zahtevajo fizične dokaze za resničnost, drugi pa so manj skeptični.

V vsakem primeru , na desettisoče je poročil o obsmrtnih doživetij z vseh koncev sveta. Nekaj se zagotovo dogaja, pa naj se nekdo strinja ali ne, da je to znanstveno razumljivo.

Moj zdravnik trdi, da so obsmrtna doživetja halucinacija!

Ljudje, ki imajo izkušnje tako s halucinacijami, kot z obsmrtnimi doživetji pravijo, da gre za dva popolnoma različna pojava. To dokazujejo tudi znanstvena raziskovanja. Vaš zdravnik verjetno bolje razume pojem "halucinacije", kot "obsmrtna doživetja". Ni razloga za strah, da so obsmrtna doživetja vrsta psihotičnega stanja.

Ali obsmrtna doživetja dokazujejo, da je življenje po življenju?

Verjetno je to zelo popularna interpretacija, čeprav ne obstaja statističen dokaz za to, niti soglasje, kaj naj bi to sploh lahko pomenilo. Bolj previdno lahko rečemo, da obsmrtne izkušnje nakazujejo, da nekateri vidiki človekove zavesti nadaljujejo z bivanjem tudi po fizični smrti. Nihče pa ne more dokazati, ali je to res ali ne.

Ali so ljudje, ki imajo obsmrtne izkušnje, zelo verni?

Ljudje z obsmrtnimi izkušnjami niso ne boljši ne slabši in ne bolj ali manj religiozni od povprečja. Prihajajo iz različnih religioznih okolij, so različnih agnostičnih prepričanj ali pa so celo ateisti. Obsmrtne izkušnje so bolj povezane z življenjem po izkušnji, kot pa s tistim pred njo.

Kako ljudje reagirajo, ko se vrnejo?

Oseba, ki je pravkar imela obsmrtno izkušnjo, ima najverjetneje zelo mešane občutke. Nekdo lahko izraža jezo ali žalost, ker je bil vrnjen v življenje, spet drugi se borijo za življenje. Ostale tipične reakcije so:

Ali obsmrtna izkušnja resnično spremeni človekovo življenje?

Skoraj vsakdo, ki je imel obsmrtno izkušnjo, kaže spremenjeno razumevanje življenja.Spremembe so lahko zelo raznovrstne in skoraj nemogoče je vse predstaviti ali razložiti.

Poleg izgube strahu pred smrtjo, lahko človek izgubi zanimanje za finančno plat življenja in uspeh v poklicni karieri. "Biti spredaj" lahko izgleda kot odvečna igrica, za katero se odloči, da je ne bo več igral. Velikokrat to pomeni izgubo prijateljev ali težave v družini.

Večina ljudi, ki je imela obsmrtno izkušnjo, postane bolj ljubečih., čeprav imajo težave z razlago, kaj naj bi to pomenilo. Zdi se, da ljubijo vse brez razlik in da ljubezen ni usmerjena na določeno osebo.

Religiozne predstave se lahko povečajo ali zmanjšajo, toda poglobljena vera v Boga ali "višjo silo" je skoraj splošna. Ljudje pravijo: "Preje sem verjel, sedaj vem."

Nekateri ljudje odkrijejo povečano stopnjo intuitivnih ali psihičnih zmožnosti. (Ta pojav je običajen tudi pri ljudeh, ki preživijo veliko časa v stanju globoke meditacije.) Če to postane problem, se lahko obrnete na iands@mail.ljudmila.org.

Imel sem eno od teh izkušenj, vendar mi ni nihče povedal, da sem bil v nevarnosti. Mi je moj zdravnik lagal?

Verjetno ne. Obsmrtne izkušnje (angl. Near-Death Experiences) je s tem imenom poimenoval leta 1975 dr. Raymond Moody, Jr., z namenom predstavitve izkušenj klinično mrtvih ljudi v svoji knjigi Življenje po življenju (Live After Live) Čeprav je bližina smrti resnično sprožilec, pa se enake izkušnje dogajajo tudi v drugih okoliščinah, celo ljudem, ki v nobenem pogledu niso bolni. Najbolj znane so izkušnje svetnikov in mistikov. Globoka molitev ali meditacija, prav tako pa tudi druga spremenjena stanja zavesti, lahko povzročijo dogodke, podobne obsmrtnim izkušnjam.

Ko je umirala moja mati, smo mislili, da halucinira, toda njene besede so zvenele kot opisi obsmrtnih doživetij. Je to mogoče?

Ljudje, ki umirajo, večkrat govorijo, da vidijo izredno lepo luč ali pokrajino, v katero hočejo vstopiti. Lahko govorijo z ljudmi, ki so za ostale prisotne nevidni, ali pa so vzhičeni in polni miru. O tej temi obstaja v angleščini knjiga z naslovom Final Gifts, avtoric Maggie Callanan in Patricia Kelley (Bantam Books, 1993).

Kje lahko najdem še več informacij na Internetu?

Največji izvor informacij je domača stran mednarodnega društva IANDS. Seveda pa lahko mnogo informacij poiščete tudi z uporabo Internetnih iskalnikov (Alta Vista, Yahoo, Lycos, ..), kjer vtipkate nekaj ključnih besed (v angleškem jeziku), kot so: NDE, kombinacije besed Near, Death in Experience. Poskusite z obema variantama Near-Death in Near Death, pa tudi Experience in Experiences. Poslužujte se tudi znakov "*" in "?" ter drugih možnosti, ki jih nudi iskalnik.

 

  Nazaj na vrh strani

 Nazaj na domačo stran IANDS Slovenija