Bibliografija

Pričujoči spisek literature o obsmrtnih doživetjih je odraz našega trenutnega poznavanja izdaj v slovenskem jeziku ter delno v srbohrvaškem jeziku. Zavedamo se, da ni popoln in da ga bo poptrebno še dopolniti. Upamo, da tudi z vašo pomočjo. Podatke o prezrtih izdajah, pa tudi morebitne popravke spiske, nam sporočite po elektronski pošti.

Dostopnost posameznih izdaj v slovenskih javnih knjižnicah lahko preverite v sistemu COBISS. V bibliografiji ni naveden noben naslov, ki ni dostopen v vsaj eni slovenski javni knjižnici!

Naslovi v srbohrvaškem jeziku so navedeni samo za tiste izdaje, ki niso prevedene v slovenščino.

Spisek ustrezne literature v angleškem jeziku je na domači strani mednarodnega združenja IANDS.

V preglednici so pri prevedenih delih originalni naslovi v oklepaju. V primeru večih izdaj istega naslova je omenjena samo zadnja. Naslovi so, kolikor je le mogoče, razvrščeni kronološko po datumu slovenske izdaje. Zaradi lažje preglednosti so naslovi razdeljeni na temeljno literaturo o obsmrtnih doživetjih, dopolnilno branje, na koncu pa je še spisek literature v srbohrvaškem jeziku.

Vse knjige v bibliografiji ne odražajo pogledov, skladnih z mnenjem društva, vendar smo jih kljub temu uvrstili v spisek, saj smo prepričani, da je le malo stvari tako duhovno in intelektualno stimulativnih, kot argumentirana drugačnost. Avtorji teh knjig izhajajo iz različnih življenskih iskušenj in zato drugače gledajo na umiranje in življenje po življenju, vendar pa so njihova dela vreden prispevek razumevanju Življenja.

Obsmrtna doživetja

Raymond Moody: Življenje po življenju (Life after Live), Prosveta Zagreb, 1984. Prvo in še danes temeljno delo s področja obsmrtnih izkušenj.

Carol Zaleski: Onstranska potovanja, Poročila o obsmrtnih doživetjih v srednjeveških in modernih časih (Otherworld Journeys, Accounts of Near-Dewath Experience in Mediaval and Modern Times), Mladinska knjiga, 1991. Obširen znanstven pregled in primerjava srednjeveških in modernih obsmrtnih doživetij.

George G. Ritchie: Vrnitev iz prihodnosti (Return from Tomorow), 1994

Elisabeth Kubler-Ross: O smrti in življenju po njej (Uber den Tod und das Leben danach), Mladinska knjiga, 1995. Zapis treh predavanj švicarske zdravnice, ki je dolga leta posvetila umirajočim in ob tem prišla v stik z veliko ljudmi, ki so imeli obsmrtne iskušnje.

Beatty J. Eaddie: V objemu svetlobe (Embraced by the Light), Mladinska knjiga, 1998. Avtobiografska pripoved o avtoričinem obsmrtnem doživetju iz leta 1973, ki je vzbudila veliko zanimanja in polemik.

Jean Ritchie: Na drugi strani: Doživetja na pragu smrti (Death's Door), Državna založba Slovenije Ljubljana, 1999 

 

Dopolnilna literatura

Tibetanska knjiga mrtvih, Založba Mihelač Ljubljana, 1994. Davni tibetanski pogled na umiranje, posmrtna stanja in ponovno utelešenje.

Charles Berner: Priročnik za vodenje umrlega skozi posmrtna stanja: Sodobna interpretacija Tibetanske knjige mrtvih, samozaložba, 1989

Carl Gustav Jung: Spomini, sanje, misli (Erinnerungen, Traüme, Gedanken), Državna založba Slovenije Ljubljana, 1989. Avtobiografsko delo enega največjih psihologov, ki vsebuje tudi opis lastnega obsmrtnega doživetja.

Sveto pismo stare in nove zaveze, različne izdaje in prevodi. V Bibliji se tematika obsmrtnih doživetij ne pojavlja pogosto, se pa npr.: Ezekiel 1, Izaija 9, Marko1:9-13, Dela 9:1-30, 2 Korinčanom 12:1-7.

Clive Staples Lewis: Poslednji boj (The Last Battle) zadnja knjiga iz zbirke Zgodbe iz Narnije (Chronicles of Narnia), Mohorjeva družba Celje, 1997. Svetovna klasika zgodb za otroke in "otroke" z veliko duhovno vrednostjo.

Anton Trstenjak: Umreš, da živiš, Mohorjeva družba Celje, 1993.

Od kod prihajam? Kam grem: življenje po smrti, potovanje tvoje duše (Ich kam - woher? Ich gehe - wohin?), Univerzalno življenje, Ljubljana, 1994

Michael Duff Newton: Potovanje duš (Journey of Souls), Ara Ljubljana, 1998. Avtor poskuša s pomočjo hipnoze raziskati umiranje, življenje v onostranstvu in ponovno inkarnacijo.

 

Literatura v srbohrvaškem jeziku

Raymond Moody: Svjetlost s onu stranu života (The Light beyond), Prosvjeta Zagreb, 1991. Nadaljevanje raziskav avtorja Življenja po življenju, ki vključujejo nova spoznanja medicine, psihiatrije in sociologije.

Johan Christoph Hampe: Umire se sasvim drukčije, Doživljaji vlastite smrti (Sterben ist doch ganz anders, Erfahrungen mit dem eigenen Tod), Biblioteka "Oko tri ujutro", Zagreb, 1981. Zgodnje delo (iz leta 1975) o obsmrtnih doživetjih izpod peresa protestantskega pastorja .

Dragoljub Pavlović: Ima li života posle smrti?, Prosveta Beograd, 1987

M. Morse, P.Perry: Nadomak svjetlosti, Djeca i fenomen "tik do smrti" (Closer to the Light), Prosvjeta Zagreb, 1992. Avtorja se ukvarjata s preučevanjem obsmrtnih doživetij pri otrocih, ki so po njunem mnenju najzaneslivejše priče.

  

 

  Nazaj na vrh strani

 Nazaj na domačo stran IANDS Slovenija