Kako in s čim ISH zavaja študente

 

Z akademskim letom 1998/99 se je ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Breg 12, odločila vpeljati nov program (ki naj bi nadomestil nekdanje Diskurzivne študije, katerih koordinator sem bil in jih bo odslej izvajala druga visokošolska organizacija) z imenom Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije.

V programu (najti ga je mogoče tudi na internetskem naslovu http://www.ish.si) tako lahko preberemo, da bo prof. Jef Verschueren (Univerza v Antwerpnu, Belgija), sicer dolgoletni sodelavec programa Diskurzivnih študijev, v akademskem letu 1998/99 na ISH predaval kar dva kurza: Pragmatika (skupaj z Dubravkom Škiljanom) in Modeli govornega in komunikacijskega dejanja.

Seveda lahko razumem, da bi si vodstvo ISH želelo, da bi prof. Verschueren (še naprej) predaval pri njih: prof. Verschueren je namreč direktor raziskovalnega centra International Pragmatics Association na Univerzi v Antwerpnu, generalni sekretar International Pragmatics Association in avtor več kot 10 knjig in okoli sto člankov s področja jezikovne pragmatike. Iz njegovega pisma, ki ga lahko preberete v nadaljevanju (http://www.ljudmila.org/ish/verschueren.jpg), boste brez težav razbrali, da o tem, da naj bi predaval na ISH, na žalost ne ve nič.

V nadaljevanju ISHjevega programa lahko tudi preberemo, da bo prof. Oswald Ducrot (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) skupaj s Svetlano Slapšak izvedel kurz Retorika in teorija argumentacije (po odkritju prevare je ISH ime prof. Ducrota s svoje spletne strani umaknil, iz tiskane različice programa, ki ga ISH deli bodočim študentom, pa seveda ne). Prof. Ducrot je svetovno znani lingvist, avtor nekako 15 knjig s področja filozofije jezika in argumentacije, vendar retorike ni nikoli poučeval. Iz njegovega pisma, ki ga prav tako lahko preberet v nadaljevanju (http://www.ljudmila.org/ducrot.jpg), je jasno razvidno, da tudi on ne ve ničesar o tem, da naj bi poučeval na ISH.

O tej resni in nedopustni kršitvi profesionalne in akademske etike ter namernem in zavestnem zavajanju študentov je že bil obveščen Svet za visoko šolstvo in drugi pristojni organi RS.

 

Dr. Igor Ž. Žagar