V Nevednežu
Meandri, meandri...
V Nevednežu
V Nevednežu
Izrazit meander
Sam s svojimi mislimi.
Zadnji spust pred Marantom.