Galerija Kapelica, Ljubljana
21.12. do 24.12.1999 

performans 21.12. in 22.12.1999

tekst: MARKO A. KOVAČIČ, SONJA DULAR, glasba: GORAN MAJCEN, sodelavci: BRANE KLENOVŠEK, BRANE ŽDRALO, SANDRA SAJOVIC, MATEJ BOŽIČEK, JERNEJ VOLK, KATJUŠA KOVAČIČ, SREČKO BAJDA, oblikovanje: Jasna Andrič, vodja Galerije Kapelica: JURIJ V. KRPAN, producentka: EVA ROHRMAN

sponzorji: IMPOL industrija metalnih polizdelkov, Vega, Srednja šola tehniških strok Šiška 
projekt so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS, MOL - Oddelek za kulturo, OSI - Slovenia

produkcija: FORUM LJUBLJANA

Včasih presajanja niso bila najbolj natančna. Tudi genskih odklonov pri kloniranju niso mogli vedno jasno predvideti. Med posledice kloniranja v slabih terenskih pogojih sodijo primeri z odstranjenimi spolnimi organi in slabo razvitimi udi. Nasprotno pa so določene organe, ki so jim pripisovali vitalni pomen, kot je to na primer oko - saj misliti, pomeni obstajati - shranjevali v shrambah za kasnejšo ksenotransplantacijo. (iz gradiva za predavanja dr. Jevgenij Skavčenka v VI.semestru leta 2227)

home