Po 16 letih delovanja in ? albumih? se je Lolita odlocila odpreti sodobnejim in svobodnejim zvocnim, instrumentalnim in strukturnim monostim, s tem, da so povabili v svoje jedro prav tako odprte in kreativne domace in tuje glasbenike in skupaj z njimi zaceli kreativno iriti lasten in tudi slovenski godbeni prostor. Projekt Lolita Libre je posegel v Lolitino prepoznavno godbeno zmes, ki je vedno temeljila na konkretnem groove-u, popularno-glasbeni strukturi ter zavezanosti sicer nad- in vecanrskim, a oprijemljivim godbenim vzorcem. Na tej svoji razpoznavni igri sicer e deloma vztrajajo, vendar pa so se jo lotili na zadnjih koncertih krepko razrahljati. Skupaj z gosti, ki jim je takno godenje domace, so se lahko Lolita tako resnicno pribliali razgrajevanju vsega oprijemljivega in kliejskega v godbah, katere je cutiti v njihovem preteklem in sedanjem pocetju. Osnovno vodilo pri tem jim je bila vsekakor iva igra temeljeca v glavnini na spontani in trenutni, improvizirani zvocni gradnji. Ob tem pa so, na podlagi lastne muskontarske intuicije in ustvarjalnosti ter trenutne inspiracije oziroma predhodno ne ravno strogo predvideno, vdahnili svoji muziki doloceno razsenost ekonomicne in reduktivne, na mnoge momente minimalisticne in v glasbenih detajlih zelo inspirativne ter svee raziskujoce, a e vedno zelo lolitovsko vabljive zvocnosti.

David Verbuc, Radio tudent
     ...