PGPfone ali kako se zaščititi pred telefonskim prisluškovanjem

Ali se vašemu telefonu sme prisluškovati?

V zadnjih letih je bilo v Sloveniji opaziti nekaj primerov nedovoljenega prisluškovanja telefonom, mediji pa so odkrili tudi primer ko je telefonskim pogovorom brez dovoljenja prisluškovala celo policija (glej članek Toni Perić: Policaji vlečejo na ušesa tudi med nedolžnimi v Nedeljski dnevnik, 11. januarja 1998).
Naj je prisluškovanje zakonito ali ne, v vsakem primeru pomeni vdor v vašo zasebnost. Državljani imamo pravico zaščititi svojo zasebnost pred nedovoljenimi posegi posameznikov ali države, mnogi pa se tudi strinjamo, da imamo državljani pravico do zaščite svoje zasebnosti v vsakem primeru. Nihče vas ne more prisiliti da si pustite prisluškovati.

 

Zakaj se torej ne bi zaščitili pred prisluškovanjem?

Moderna tehnologija državnim organom pa tudi posameznikom omogoča masovno in neopazno prisluškovanje telefonskim pogovorom, vendar pa moderna tehnologija tudi omogoča zaščito pred prisluškovanjem. Če menite da bi vaši telefonski pogovori morali ostati samo vaši, potem lahko uporabite tehnologijo, ki prisluškovanje onemogoča.

V nadaljevanju je opisan računalniški program, ki vaše telefonske pogovore zaščiti pred prisluškovanjem, ogledate pa si lahko tudi navodila za uporabo programa za zaščito vaših elektronskih komunikacij.

 

Program za kodiranje telefonskih pogovorov - PGPfone

Uporaba programa PGPfone je za nekomercialne namene brezplačna, vendar pa poleg programa potrebujemo še nekaj strojne opreme, ki pa jo večina uporabnikov Interneta že ima.
Poleg osebnega računalnika z nameščenimi vsaj Windows 95 potrebujemo še:

Cene zvočnih kartic se gibljejo od 2.500 SIT naprej, dovolj kvalitetne kartice pa se da kupiti za okrog 6.000 SIT. Modemi stanejo okrog 12.000 SIT, mikrofon s slušalkami pa dobite za okrog 1.000 do 5.000 SIT. Če modem že imate si torej zasebnost lahko privoščite že za 3.500 SIT!

 

Kako deluje?

PGPfone s preko modema ali Interneta vzpostavi zvezo z računalnikom osebe ki jo želimo poklicati. Ko se zveza vzpostavi si programa začneta izmenjevati digitalne podatke - naš pogovor.
Program s pomočjo zvočne kartice in mikrofona digitalizira zvok (naš pogovor), ga zakodira in preko modema prenese do našega sogovornika. Sogovornik pa naš govor sliši s pomočjo zvočne kartice in slušalk oz. zvočnika. Podobno poteka prenos zvoka tudi v drugo smer.
Pomembno je, da so podatki, ki se prenašajo preko telefonske linije ali Interneta zakodirani, in sicer z RSA kriptografijo, ki so jo leta 1978 razvili na Massashusets Institute of Technology (MIT) in je izjemno varna. Prisluškovalec, ki prisluškuje našemu pogovoru podatke sicer lahko sprejema, vendar si z njimi ne more pomagati, saj so zakodirani, razbitje kode pa je praktično nemogoče.

oseba A -> mikrofon -> zvočna kartica -> računalnik -> modem -> prenos kodiranih podatkov po telefonski liniji -> modem -> računalnik -> zvočna kartica -> zvočnik -> oseba B

POMEMBNO: Program PGPfone je bil razvit v ZDA. Ker vsebuje RSA algoritem kodiranja, ameriška vlada ta program smatra za vojaško tehnologijo. Izvoz programa iz ZDA je zato prepovedan. Seveda pa vas nihče ne sili da si program priskrbite v ZDA. Program je namreč mogoče dobiti na internetu na strežnikih izven ZDA.

 

Namestitev programa PGPfone

Program PGPfone, verzija 1.0b2 dobite na Internetu in sicer v datoteki pgpfone10b2.zip. Program je seveda potrebno najprej prenesti na svoj računalnik.

No, pa gremo! (Spodaj so opisana podrobna navodila za namestitev. Kdor vsaj malo pozna osnove dela z računalnikom, naj preskoči prvi del.)

  1. Datoteko s PGP-jem smo prenesli iz Interneta na svoj računalnik! Nahaja se pod imenom pgpfone10b2.zip.
  2. Gremo v Windows Explorer in si program prekopiramo v neko začasno mapo na disku. To mapo z njeno vsebino vred bomo kasneje izbrisali.
  3. Ker je datoteka "zazipana" (kompresirana), potrebujemo WinZip. Če ga nimate, ste si sami krivi. Svetujem vam, da greste pogledat na http://www.winzip.com in ga tam poiščete ter ga namestite na svoj računalnik (nekatere stvari danes človek preprosto pač mora imeti).
  4. No, sedaj ko imamo tudi WinZip, dvakrat kliknemo na datoteko pgpfone10b2.zip in izberemo možnost Extract. Program "dekompresiramo" v našo začasno mapo, ki smo jo prej pripravili.
  5. Program je sedaj v naši začasni mapi pripravljen na namestitev. Poženemo SETUP.EXE.

Do sedaj smo se ukvarjali s tem, kako program pripraviti na namestitev, sedaj pa gremo zares!
Namestitev programa vodi prijazen čarovnik (wizard), tako da ne bi smelo biti nobenih težav.

  1. Najprej nas program opozori, da je pred namestitvijo dobro zapustiti vse ostale programe. Kliknemo Next.
  2. Namestitveni program nam predlaga da program PGPfone namestimo v mapo C:\ProgramFiles\PGP\PGPfone\. Kliknemo Next.
  3. Namestitveni program nas vpraša katere komponente PGPfona želimo namestiti. Predlaga nam tipično instalacijo, zato kliknemo Next.
  4. Malce počakamo, in... namestitev je končana! Začasno mapo in njeno vsebino lahko izbrišemo.

 

Navodila za uporabo programa PGPfone

Program sam je sedaj nameščen. Datoteke se nahajajo v mapi c:\Program Files\Pgp\PGPfone\ (glej 2. korak namestitve). Program je za uporabo povsem enostaven, kljub temu pa si le oglejmo nekaj osnov za delo z njim.
Najprej je potrebno vedeti da morata PGPfone uporabljati oba sogovornika - en sam si z njim ne more dosti pomagati. A preden PGPfone sploh začnemo uporabljati je potrebno nekaj malega nastavitev. In to dobesedno nekaj malega, saj moramo med nastavitve vpisati pravzaprav le svoje ime (zato da sogovornik ve kdo ga kliče - v nasprotnem primeru na klic ne bo odgovoril) ter določiti ali bomo PGPfone uporabili z modemom ali preko Interneta. Ostale nastavitve lahko pustimo pri miru.
Vse parametre nastavimo v menuju Edit, Preferences. Na "kartici" Phone v polje Identity vpišemo svoje ime (to ime se bo izpisalo pri sogovorniku, ko ga bomo poklicali), v polju Connection pa izberemo modem ali Internet.
Na tej kartici lahko nastavimo še način kompresije zvoka (ko se zvok prenaša preko modema v digitalni obliki, je kompresiran) in kaj naj program stori ob dohodnem klicu.
V kartici Modem programu lahko povemo kam je priključen naš modem in kako hiter je. A to največkrat ni potrebno, saj program sam najde ustrezne nastavitve. Preostane nam še kartica Encryption, kjer lahko določimo način kodiranja podatkov. Tudi tu program sam ponudi najboljše možnosti.

V meniju Window lahko še izbiramo med tremi velikosti glavnega okna programa. Minimal window nam pokaže samo osnovne podatke o klicu, v Advanced window pa bomo videli še kako poteka način prenosa in kodiranje pogovora. Program je s tem pripravljen na uporabo.

 

Uporaba PGPfona z modemom.

Povsem preprosto! V okence vtipkamo telefonsko številko in pritisnemo Dial. Modema se povežeta in pogovor že lahko steče. Če pa želimo sprejti klic nekoga drugega pritisnemo Answer.

 

Uporaba PGPfona preko Interneta.

Tudi to ni težko! Priklopimo se na Internet, v okence vtipkamo IP naslov sogovornika (naslov njegovega računalnika na Internetu - ne njegov e-mail naslov!) in pritisnemo Connect. Programa se povežeta in pogovor že lahko steče. Tudi tu na klic odgovorimo z Answer. Če svojega IP naslova ne poznate, skočite na stran Identifikacija obiskovalca. IP naslove si sogovornika lahko izmenjata preko elektronske pošte ali ICQ-ja.

 

Poslastice - naredimo uporabo PGPfona še enostavnejšo!

Idealno bi seveda bilo, da bi si PGPfone lahko vgradili kar v navaden telefonski aparat. To sicer zaenkrat še ni možno (pravzaprav je tehnično čisto možno, samo nihče tega še ni zares naredil), lahko pa si zgradimo preprost sistem, ki omogoča uporabo PGPfona s pomočjo navadne telefonske slušalke.
Za to je seveda potrebno nekaj tehnične spretnosti, kljub temu pa je izvedba povsem enostavna in to za izjemno nizko ceno.

Za začetek si oglejmo shemo telefonske slušalke:


Slika 1: Shema telefonske slušalke
Kot vidimo so v telefonski slušalki štirje kabli - dva za zvočnik in dva za mikrofon.
Kabli se končajo v priključku za kabel (konektorju):

Slika 2: Konektor na slušalki
S pomočjo številk od 1 do 4 lahko vidimo kateri kabli iz konektorja vodijo do zvočnika, in kateri do mikrofona. Od tu naprej je ideja povsem preprosta: zakaj ne bi telefonske slušalke priključili neposredno na zvočno kartico? Potrebujemo torej kabel, ki bo našo telefonsko slušalko povezal z računalnikom.
OPOZORILO: Obstaja verjetnost (sicer majhna, a vendarle), da s to napravo povzročite okvaro slušalke ali računalnika (oz. zvočne kartice). Opisano napravo zato lahko izdelate izključno na lastno odgovornost!.

Potrebujemo torej:

Omenjene potrebščine se da kupiti v trgovinah z elektotehničnim materialom. Po izkušnjah sodeč je najtežje najti mikro priključek za telefonsko slušalko - najpogosteje se ga da dobiti na kakšnem servisu. Omenjeni priključki stanejo nekje med 400 in 500 SIT.

Ko imamo vse željene potrebščine, povežemo audio konektorje z telefonskim mikro priključkom. Pazimo, da kablov ne zamešamo in jih prispajkamo pravilno (zvočnik, mikrofon)!
Ko smo gotovi audio konektorje priključimo na računalnik, na drugo stran, v telefonski mikro priključek pa priključimo telefonsko slušalko. POMEMBNO: ko boste preizkušali kvaliteto zvoka začnite z najtišjim zvokom, nato pa glasnost počasi zvišujte. Po mojih opažanjih je telefoska slušalka bolj občutljiva od navadnih zvočnikov in slušalk, zato je treba glasnost zvoka nastaviti tišje kot sicer.

PGPfone sedaj lahko uporabljamo kar s telefonsko slušalko.