Steganografija ali kako nevidno kodirati sporočila

Beseda steganografija izvira iz Grščine in pomeni "zakrito pisanje". Na kratko pa je steganografija sklop metod za skrivanje informacij v druge informacije. Praktično to pomeni, da nam steganografija omogoči da neko sporočilo skrijemo v npr. sliko, zvočno datoteko ali celo v drugo tekstovno datoteko. Postopek bi lahko primerjali z vodnim tiskom, le da gre v tem primeru za neke vrste "elektronski vodni tisk"
Steganografija je mlada veda, saj se je začela intenzivneje razvijati šele leta 1996. Ima široko polje uporabnosti - za skrivanje raznovrstnih informacij, označitev copyrighta zvočnih in slikovnih datotek, nevidno kodiranje, itd. V grobem ločimo predvsem tim. "watermarking" - "vodni tisk" (skrivanje informacij o avtorskih pravicah) in "fingerprinting" - "puščanje prstnih odtisov" (skrivanje serijskih številk v datoteko). Posebej uporabna je steganografija lahko v povezavi z kriptografijo.

 

Metode

Razvitih je bilo že kar nekaj steganografskih metod, vse pa v bistvu izkoriščajo tim. "prazen prostor" v datotekah ali na nosilcih digitalnih podatkov.
Razvite so različne metode za skrivanje podatkov:

 

Primer uporabe


ORIGINALNA DATOTEKA

DATOTEKA S SKRITIM SPOROČILOM

Kakšna je razlika med slikama?
Desna slika je na videz povsem taka kot leva. Datoteki pa v resnici nista enaki - pozoren opazovalec bi opazil, da je velikost desne datoteke malenkost večja kot velikost leve datoteke. Vendar se iz strukture datotek ne da razbrati kakšnih posebnih razlik.
V desni sliki je namreč skrita neka (tekstovna) datoteka. Datoteka s sporočilom je nevidna - če jo želite videti, jo morate dekodirati s programom
S-Tools. Kodirni algoritem je IDEA, geslo pa se glasi "matej".

Programska oprema

Na Internetu je moč najti precej steganografskih programov, vendar nekateri še ne delujejo povsem ali pa so močno nestabilni, saj je steganografija mlada veda. Eden boljših programov se imenuje S-Tools, avtor je Andy Brown.
Omenjeni program za kodiranje sporočila (v obliki datoteke) uporablja več algoritmov, podatke pa skriva v grafične in zvočne datoteke.

 

Povezava z kriptografijo

Povsem preprosto. Datoteko, za katere vsebino želimo da ostane tajna, najprej zakodiramo s programom PGP, nato pa kodirano datoteko vstavimo v sliko ali zvočno datoteko. Končni rezultat je torej zakodirano in skrito sporočilo.