koledar

plakati

letaki

ljudjeza

GNEZDILNICE

 

Umetne gnezdilnice naseljujejo ptice, ki sicer gnezdijo v duplih dreves ali v skalnih razpokah. Tem pticam pravimo z enim imenom duplarice. Najbolje je ohraniti čim več naravnih dupel, kjer to ni mogoče, lahko postavimo gnezdilnice. Z gnezdilnicami lahko v svoje sadovnjake in v bližino hiš privabimo mnogo ptic, ki jih lahko pozneje opazujemo pri njihovih vsakodnevnih opravilih.

Izdelava gnezdilnic je za večino manjših ptic pevk zelo podobna (glej sliko), razlike so le v premeru vhodne odprtine.

1. premer 2,8 cm (plavček Parus caeruleus, čopasta sinica Parus cristatus, močvirska sinica Parus palustris, menišček Parus ater, poljski vrabec Passer montanus)
2. premer 3,2 cm (velika sinica Parus major, belovrati muhar Ficedula albicollis)
3. premer 4,5 cm (brglez Sitta europaea, pogorelček Phoenicurus phoenicurus, šmarnica Phoenicurus ochruros, sivi muhar Muscicapa striata, domači vrabec Passer domesticus)
4. premer 5,0 cm (škorec Sturnus vulgaris, brglez Sitta europaea)


povzeto po: PTICE SLOVENIJE - mali priročnik (DOPPS, 1998)