Spoštovani uporabniki internetnih storitev Ljudmile - Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije!
Na vas se obračamo z novico, ki mogoče ni najbolj prijetna, je pa posledica stanja, v katerem se je Ljudmila, kot ponudnik brezplačnih internetnih ter multimedijskih storitev vseh vrst po neprofitnih cenah znašla po tem, ko je Open Society Institute zapustil Slovenijo. Ljudmila je bila ustanovljena kot nepridobitni program OSI-Slovenija leta 1995 in je v šestih letih prerasla v enega izmed najbolj propulzivnih mladih centrov novih medijev ter centrov informacijske podpore nevladnim in nepridobitnim organizacijam in posameznikom v Evropi.

V letu 2001 je naš program organizacijsko prešel pod okrilje KUD France Prešeren, kjer fizično domuje tudi del naših strežnikov in Kudov Grafični Biro. V letu 2002 bo Ljudmila vzpostavljena kot samostojni nepridobitni zavod, ki bo tako kot v vseh dosedanjih organizacijskih oblikah skrbel za infrastrukturo strežnikov in internetne storitve, ki jih nudimo nevladnim organizacijam, zavodom in posameznikom.

V zadnjih letih smo vložili veliko lastnih sredstev in dela v zagotavljanje hitrejše in kvalitetnejše optične povezave do naših strežnikov ter njihovo strojno in programsko nadgradnjo. Naše storitve trenutno obsegajo: dodelitev in vzdrževanje uporabniškega imena za terminalsko delo in klicni dostop do interneta, neomejen prostor na strežniku za objavo vsebin, domenski strežnik, virtualni poštni strežnik, možnost kreiranja in vzdrževanja elektronskih poštnih distribucijskih list (mailman); omogočamo tudi branje pošte preko spletne strani https://webmail.ljudmila.org/, na strežniku se izvaja antivirusna zaščita pošte. Za delo z bazami podatkov vam nudimo uporabo "Cgi-bin" direktorija in PHP programskega jezika ter možnost uporabe strežnika za SQL baze. Vsi uporabniki, ki objavljate vsebine na Ljudmilinem spletnem strežniku, imate možnost predstavitve na vstopni spletni strani Ljudmile http://www.ljudmila.org. Varnost podatkov in vsebin objavljenih na strežniku zagotavljamo z izdelovanjem tedenske varnostne kopije vsebine strežnika. Tehnična pomoč je na voljo na naslovu broken@mail.ljudmila.org oz. v času uradnih ur (vsak delovnik od 10. do 14. ure).

Uporabnikom in širši javnosti smo v letu 2001 v uporabo in soustvarjanje ponudili informacijski portal "informator", ki se nahaja in z vašimi prispevki nastaja na naslovu http://info.ljudmila.org. Namenjen je obveščanju, kritiki in refleksiji na področju zvoka, slike, videa, informacijskih tehnologij, spleta, umetnosti in civilno-družbene problematike. Tik pred objavo je tudi ljudmilina spletna radijska postaja "radio Ljudmila" , ki poslušalcem omogoča brezplačno ustvarjanje in poslušanje neodvisnega radijskega programa.

Vse zgoraj navedene dejavnosti, ki smo jih za uporabnike doslej opravljali brezplačno, so povezane s precejšnjimi stroški, ki jih sami ne zmoremo več kriti. Zato smo se prisiljeni odločiti, da bomo prenehali z brezplačnimi storitvami na področju nudenja dostopa do interneta in internetnega prostora. V nasprotnem primeru bomo morali z našo dejavnostjo prenehati.

Vse organizacije in posameznike, ki ste naši uporabniki, zato naprošamo, da za vzdrževanje strojne opreme in povezav ter vzdrževanje vseh funkcionalnosti in storitev v letu 2002 prispevate letni prispevek.

Celotno infrastrukturo, tehnično in administrativno vzdrževanje ter kakovostne izboljšave naših storitev vam bomo lahko nudili s prispevkom, ki za posameznike znaša 10.000 SIT letno (brez DDV), za pravne osebe pa 20.000 SIT letno (brez DDV). S tem prispevkom vsak Ljudmilin uporabnik pridobi nabor zgoraj naštetih storitev. Gostovanje in vzdrževanje virtualnih domen na našem virtualnem strežniku bo še naprej dodatna storitev, ki se jo plačuje neodvisno od letne uporabnine in znaša 10.000 SIT letno/domeno. Veseli bomo tudi vsakega vašega prostovoljnega prispevka, ki bo presegal ta minimalno potrebna sredstva. Še naprej pa si bomo prizadevali pridobiti sofinancerje za vzdrževanje neodvisnega strežnika in dostopa do interneta ter tako vas, uporabnike finančno čim manj obremeniti.

Žal nam je, da se obračamo na svoje uporabnike s takšnimi novicami in zahtevami, vendar bomo v nasprotnem primeru prisiljeni prenehati z dejavnostjo. Seveda bomo vsem, ki pod novimi pogoji ne želite več ostati naši uporabniki in bi si želeli svoje spletne strani s strežnikov www.ljudmila.org preseliti, to tudi omogočili.

Podatkovna baza informacij o naših uporabnikih se je oblikovala od leta 1995, ko smo začeli z delovanjem, zato je razumljivo, da je v njej veliko zastarelih podatkov o vaših fizičnih naslovih. Zaradi dopolnitve in natančnosti podatkov o uporabnikih smo vam pričujoče obvestilo najprej poslali po elektronski pošti in vas prosili, da izpolnite priloženi vprašalnik. Izpolnjene vprašalnike prejemamo na elektronskem naslovu spelos@mail.ljudmila.org. do 10. februarja 2002. Vaš odziv bo tudi prva smernica za naše nadaljnje odločitve.

O morebitnem prenehanju naše dejavnosti v primeru premajhnega odziva uporabnikov oziroma o načinu in pogojih plačila prispevka vseh, ki ste svoje interese še naprej pripravljeni združevati z Ljudmilinimi, boste obveščeni pisno preko fizične pošte.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo vsak delovnik med 10:00 in 14:00 in na elektronskem naslovu spelos@mail.ljudmila.org.


Lep pozdrav, Ljudmila