INTERVJU Z MARKOM POGAČNIKOM, OBLIKOVALCEM SLOVENSKEGA GRBA, KI GA JE PRIPRAVILA PRED DRŽAVNIM PRAZNIKOM 2003 NOVINARKA RADIA MARIBOR BARBARA LESKOVAR

Marko Pogačnik vi ste oblikovalec slovenskega grba. Kako ste se lotili njegovega oblikovanja in kako je grb nastajal?
Grb je nastal v trenutku navdiha. Najprej se nisem želel vmešavati v razprtije okrog grba. Potem pa, ko je bil objavljen razpis, sem začutil impulz, da pri tem sodelujem. Ukvarjam se z zdravljenjem prostora, pokrajin in mest, zato Slovenijo dobro poznam od znotraj. Odločil sem se poiskati pravi izraz za to, kar Slovenija v resnici je, torej za njeno identiteto.
Pri oblikovanju slovenskega grba sem se naslonil na viziji dveh od naših znamenitih umetnikov, na Franceta Prešerna in njegov Krst pri Savici in na Jožeta Plečnika in na grb, ki ga je pred drugo svetovno vojno dal izklesati na Bledu. Iskal sem najbolj plemenite korenine slovenstva, ki se po mojem začne kot samostojna identiteta oblikovati z začetkom 19.stoletja. Seveda korenine segajo globlje, ampak od takrat naprej se zavestno zaznavamo kot Slovenci. Izročilo obeh velikih predhodnikov sem združil s svojim celostnim pogledom na slovenski prostor.

Torej ste izhajali iz zgodovinskega stališča in tudi iz Vašega strokovnega stališča. Ali lahko to še malo bolj pojasnite?
Da bi bil grb smiseln sem moral združiti zgodovinske elemente - kot je recimo trikotnik treh zvezd z grba Celjskih grofov - s krajinskim znamenjem slovenskega prostora kot je Triglav. Ustvaril sem neko novo celoto s tem, da sem zgodovinsko izročilo povezal z bistveno in najbolj prepoznavno značilnostjo slovenskega krajinskega prostora. Pri tem ne mislim samo na Triglav, ampak predvsem na tri energijske osi, ki izhajajo iz pogorja Triglava in določajo slovensko ozemlje. Ne gre za to, ali Triglav ima tri vrhove ali ne. Tri-glavo goro vidim kot simbol te trojne členitve slovenskega prostora.

V Vaši razlagi grba na Internetni strani Urada za informiranje vlade RS je razloženo iz česa ste izhajali pri svojem delu in tam piše, da lik slovenskega grba prvič najdemo na Marijinem stebru arhitekta Jožeta Plečnika iz leta 1934. Vi ste tudi to zgodovinsko plat vzeli in jo vložili v grb in katero plat še?
Izhajal sem iz tiste zgodovinske plasti, ki je slovenskega porekla in ne iz starih plemiških grbov, ki so jih tujci dajali našim pokrajinam po tem, ko so jih zavojevali. Izhajam iz slovenskega impulza, tega pa povezujem z univerzalnimi vrednotami, kot je denimo ravnotežje med moškim in ženskim principom. Zato se Triglav na grbu ogleduje v vodnih valovnicah. Sedmera jezera ob vznožju Triglava in sploh vode v slovenskem prostoru predstavljajo ženski element, Triglav kot gora s svojo močjo pa ponazarja njegov moški pol.
Potem pa je v grbu prisotno še drugo pomembno ravnotežje, ki je bistveno za ravnovesje nekega naroda in za njegovo zdravje, to je ravnotežje med kozmičnimi in zemeljskimi silami. Duh na eni in materija na drugi strani, naj bi bila kar se da uravnotežena. Tako zvezde v grbu predstavljajo nebes ali kozmične sile, gora z jezerom pa zemeljske. V grbu so obojne sile postavljene v natančnem medsebojnem ravnotežju.

Slovenski grb je oblikovan kot kozmogram. Lahko razložite, kaj je kozmogram in kakšna je njegova funkcija?
Izraz "kozmogram" pomeni, da ne gre za preprost znak kot je prometni znak ali logotip nekega podjetja, ampak da je v znaku kodirana neka kompleksna vsebina, recimo v primeru našega grba slovenska identiteta. Grb kot kozmogram ni zgolj pasivni označevalec države. Ustvarja lastno energijsko polje, ki po eni strani spodbuja potenciale slovenskega prostora, po drugi pa deluje kot njihova energijska zaščita. Ni slučaj, da se tradicionalni grbi vedno nahajajo na ščitih. Bili so ustvarjeni tako, da delujejo kot neka vrsta zaščite, pač ustvarjajo ščiteče energijsko polje. V našem primeru takšno polje nastane, ker se grb nahaja na vseh mejnih prehodih, na vseh dokumentih, izkaznicah itn. Na ta način nastane energijsko polje, ki varuje Slovenijo, oziroma spodbuja v njej notranje potenciale. Kozmogram ni samo pasivno znamenje, ampak je neka vrsta kreativnega orodja.

Vam je znano ali ima še kakšna druga država na svetu oblikovan svoj grb na tak način kot mi?
Kar se modernih grbov tiče zelo verjetno da ne, ker je jezik kozmogramov nekaj, na kar smo ljudje pozabili. Jaz sem ga ponovno odkril, ko sem iskal orodja za zdravljenje ekološko poškodovanih krajev in ga tudi teoretično utemeljil. Ampak srednjeveški grbi so bili praviloma oblikovani na tak način. Gre za znanje alkimistov, astrologov in geomantov, ki so bili dejavni na srednjeveških dvorih. Oni so znali simbole prevesti v kozmogramsko obliko. Pri našem grbu se ta funkcija izraža z čisto določeno geometrično mrežo, ki je sicer na grbu ne vidimo, je pa likom na grbu podložena. Je tudi posebej zakonsko zaščitena kot likovno pravilo za risanje grba.

Se pravi nas grb ščiti in nam pomaga, daje energijo državi in državljanom?
Seveda, saj to je grb, s katerim smo zmagali. Grb je bil šele dva dni star takrat, ko se je vojna za Slovenijo začela. Se pravi, da je bil v tistem trenutku rojen takšen ščit, kot ga dežela potrebuje. Saj smo vojno vendar neverjetno srečno prestali. Ne vidim razloga, zakaj bi grb, s katerim smo zmagali, zdaj menjavali. Na primer, če bi trpeli pod tem grbom, potem bi se lahko vprašali o smiselnosti njegovega nadaljnjega obstoja, tako pa je njegov uspeh nedvomen.

Vem, da Vam strokovnjaki , ki oblikujejo grbe, marsikaj očitajo. Kaj so tisti glavni očitki, zakaj grb ni primeren oziroma ne predstavlja primerno naše države?
Govori se, da je bil grb narejen na hitrico, kot da takratni razpis ni dopuščal dovolj časa za poglobljene odločitve. Ampak zdaj je spet ustavna komisija objavila razpis za predloge za nov grb, ampak ni dala primernega časa za poglobljeno razpravo kdo Slovenija je in kaj potrebuje, oziroma ali obstoječi grb res ne odgovarja svoji nalogi, ampak je kar na vrat, na nos šla v akcijo in hoče menda še v tem letu imeti nove simbole.
Sicer se grbu očita, da ne odgovarja vsem grboslovnim pravilom. Tudi mi nismo ubogali vseh pravil, ko smo izstopili iz Jugoslavije. Bile so dileme o tem, ali jugoslovanska ustava kaj takega sploh omogoča. Včasih je v življenju potrebno storiti odločilen korak in takrat pač prestopiš določena pravila. Kolikor se je dalo sem pravila in pobudo predstavnika grboslovcev upošteval. Ampak nekatere stvari sem moral storiti tudi drugače. Recimo uvedel sem zlato barvo v grb, ki je sicer na zastavi ni, zato, ker morajo biti duhovne sile v grbu prisotne.

Pred kratkim je bil v Večeru intervju z zgodovinarjem Stanetom Grando, ki pravi, da se ne more znebiti občutka, da so tako grb kot himno in tolar vsilili tisti, ki so se norčevali iz samostojnosti slovenske države. Kako bi Vi odgovorili na takšen očitek?
To ne more biti res, saj iz norčevanja ne bi mogla nastati slovenska država v vsej svoji celovitosti. To je očitno izrečeno brez vsake utemeljitve. Vsi tisti, ki smo takrat sodelovali pri oblikovanju države, smo bili odgovorni in mislim, da smo nalogo dobro izpeljali glede na to, koliko so trpeli drugi jugoslovanski narodi. Ne vidim razloga za take izjave.

Naš grb nosi v sebi tudi neko sporočilo. Kakšno je to sporočilo, ki določa vlogo Slovenije znotraj organizma Evrope?
Slovenija je v idealnem smislu dežela ravnotežja. Naša zahodna tromeja je edina točka v Evropi, kjer se srečujejo vse tri evropske jezikovno-narodnostne skupine: germanska, romanska in slovanska. V Sloveniji se srečujejo različne vrste evropske krajine povezane tako s celinskim, sredozemskim in alpskim podnebjem. Vem, da so to le zunanje karakteristike, ampak v tem se kot v ogledalu vidi vloga Slovenije, vloga nekakšnega ravnotežnostnega člena, ki lovi ravnotežje med severom in jugom, vzhodom in zahodom. To vlogo sem skušal v grbu podpreti z ravnotežjem med kozmično in zemeljsko razsežnostjo na eni in uravnoteženjem moškega in ženskega principa na drugi strani. Če je kvaliteta ravnotežja izgubljena, se ljudje zapletamo v bratomorne vojne, v notranja nasprotja, ki jih ni moč pobotati. Gre za neko temeljno kvaliteto bivanja, ki naj bi jo Slovenija jačala v evropskem prostoru, zato je prav, da je izražena v državnem grbu.

Kaj se po Vašem mnenju lahko zgodi, če Slovenija obstoječi grb izgubi?
Tukaj objektiven odgovor ni možen, to so usodne stvari, ki se jih ne da meriti. Glede na moje izkušnje, ker se pač ukvarjam z zdravljenjem prostora in z oblikovanjem kozmogramov, lahko rečem, da Slovenija lahko izgubi nekaj bistvenega, kar bi opredelil kot vodilo notranje stabilnosti. Obstaja pa še druga nevarnost, da začne neka klika manipulirati z nami kot narodom. Preden gremo v spremembe ustave, bi morali vedeti, da obstoječi grb, zaščiten z ustavo, kaj takega preprečuje.

Vi se ukvarjate z zdravljenjem prostora in oblikovanjem kozmogramov. Zanima me, kako ste sprejeti v Sloveniji in kako na Vas in Vaše delo gledajo v tujini?
Svojo vlogo vidim kot vlogo inovatorja. V bistvu že štirideset let raziskujem nove oblike izražanja v umetnosti. Od vsega začetka iščem nek bolj celovit in poglobljen jezik, predvsem pa umetnost, ki bi bila dejavna v življenju. V tem kontekstu sem se tudi lotil naloge z grbom. Jaz praviloma ne delam umetnosti za galerije, ampak iščem načine kako bi umetnost lahko praktično delovala v vsakdanjosti. Zato sem denimo razvil akupunkturo pokrajin, ki so ekološko prizadete. Ljudje težko sprejmemo nekaj, kar je dandanes čudno, v bodočnosti pa bo morda vsakdanja stvar. Moje delo je tu in tam sprejeto, drugod ljudem ni mar zanj. V tem trenutku tečejo moji projekti v Ekvadorju, Kazahstanu in v raznih deželah Evrope. Slovenci smo praviloma nezaupljivi do svojih inovatorjev in taka usoda je tudi meni namenjena.

Lahko še enkrat opišete, kako ste slovenski grb sestavljali, na kaj ste se opirali in kaj njegovi posamezni elementi predstavljajo, ker mislim, da se državljani ne zavedamo pomenov teh majhnih detajlov na Vašem grbu?
Že prej sem omenil pomen ravnotežja v grbu - ravnotežja kot temelja zdravja in izobilja v deželi. Najprej gre za ravnotežje med duhovnim (božanskim) in zemeljskim (materialnim) polom. Zvezde predstavljajo prvega (nebes, duhovnost), gora in jezero predstavljata drugega (Zemlja, narava). Zemeljski del je znotraj sebe spet polariziran na ženski princip (vodni valovnici) in na moškega (piramidalna gora - Triglav).
Zakaj pa imamo tri zvezde in tri vrhove pri gori? Tukaj ne gre samo za Triglav, Triglav je simbol za trojno členitev slovenskega prostora. Predstavljajo jo tri energijske osi, ki iz Triglava izvirajo in tečejo skozi slovenski prostor. Ena teče od Triglava proti jugu, torej čez Primorsko do vršička Istre. Druga os teče čez Ljubljano do Kolpe pri Rosalnicah in tretja vzdolž Karavank, čez slovensko Koroško, Štajersko in Prekmurje do Bukovnice. Te tri osi združujejo slovenski prostor s tem, da ga v obratni smeri sidrajo v energijskem jedru Triglava.
Triglav morda res nima treh vrhov, ampak saj gre za simbol. Gre za tri temeljne osi, ki so v Triglavu osredinjene in skozenj prejemajo življenjsko moč iz kozmičnega prostora, tako kot grb dobiva svojo energijo skozi tri zvezde nad likom Triglava.

Na grbu najdemo še valovnici in izrazito modro podlago. Tudi to kaj predstavlja?
Barve so po grboslovnem pravilu vzete iz slovenske zastave, dodana je še zlata barva. Štiri barve na grbu predstavljajo štiri elemente stvarstva. Rdeča barva predstavlja materialni svet, element zemlje. Modra barva predstavlja čustveni svet (element vode) in bela miselno razsežnost (zavest, element zraka). Potem je tu še zlata barva, ki predstavlja duhovni svet (element ognja). Tako grb s pomočjo barv zaobjema vse različne ravni življenja. Vsak človek, kot tudi narava in pokrajina poznajo vse te nivoje, imajo svoj materialni, čustveni, zavestni in duhovni nivo.

Kako deluje naš slovenski grb kot kozmogram?
Deluje tako, da spodbuja in varuje kvalitete in moči vsebovane v identiteti Slovenije; to pomeni tiste potenciale, ki jih dežela od nekdaj ima v sebi, pa jih šele počasi odkrivamo in skozi samostojno državo uresničujemo. Te potenciale je treba zbujati od znotraj in to se med drugim godi s pomočjo energijskih polj, ki jih generira Grb. Kot že rečeno, se njegov vpliv prenaša v slovenski prostor s tem, da je grb razpostavljen po prostoru na zastavah, dokumentih itd. Tako nastanejo energijska polja, ki se širijo po domačem in mednarodnem prostoru, ki spodbujajo in hkrati varujejo slovensko identiteto. Pri našem grbu ne gre zgolj za prenašanje zgodovinskega spomina - v tem je razlika od tradicionalnih grbov. Sicer pa Slovenci svojega tradicionalnega grba sploh nimamo, ker smo izgubili samostojnost preden so se grbi v praksi pojavili.

Ali torej slovenski grb deluje sam po sebi, ali je za to potrebno tudi Vaše stalno delo?
Moje delo pravzaprav ni potrebno, saj kozmogram po svoji naravi deluje sam po sebi. Lahko pa se zgodi, da je v svoji dejavnosti blokiran. Če množica ljudi vsebine grba ne razume in meni, da je grb samo neka politična formalnost, pride do blokade. Grb ne more ničesar vsiljevati. Kozmogram lahko nekaj podpira, se pravi, če obstajajo težnje v prostoru k nekemu pozitivnemu razvoju, potem jih grb podpira. Ne deluje pa na magičen način, da bi nekaj sam od sebe povzročal. Kozmogrami so kot katalizatorji, ki omogočajo, da se nekaj pozitivnega, kar se želi izraziti, lažje izrazi. Če pa te želje ni, če obstaja negativna naravnanost, potem so lahko tudi blokirani. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in sem hvaležen, da me sprašujete o teh rečeh. Če bi ljudje poznali vsebine grba in način kako deluje sem prepričan, da bi se zanj navdušili in bi sodelovali. Vsi vendar želimo, da bi bila Slovenija uspešna in da bi premagovala težave, ki se postavljajo na pot in da bi bila varna.

Kako lahko ta grb pomaga Sloveniji na gospodarski ravni, politični ravni oziroma na vseh možnih ravneh?
Tu imamo opraviti z občutljivimi odnosi. Kot dežela si lahko pridobimo velika bogastva, razvijemo uspešno gospodarstvo itd., ampak vse to mora na nečem stati in nekje koreniniti, da je stabilno. Identiteta je primeren temelj, je kot nekakšen višji jaz nekega naroda. Na tem temelju vse stoji in če ta temelj ni trden, če ga ne vzdržujemo ves čas z nekakšno refleksijo - s tem da gledamo vase, kdo smo in v čem je smisel našega bivanja v slovenskem prostoru - potem temelj zbledi in se nam lahko sesuje. Zato pravim, morali bi se vprašati in dobro pretehtati, če bi bil drug grb sposoben bolje varovati integriteto slovenstva.

O teh stvareh se kaj dosti ne ve. Vse od koder sem uspela črpati podatke, je tekst na internetni strani Urada za informiranje, ki ste ga Vi pripravili.
Za objavo sem se osebno potrudil, kar mi je žal uspelo šele po desetih letih samostojnosti. Vzrok je odpor, ki ves ta čas obstaja v določenih političnih krogih proti z ustavo določenim simbolom. Odločitev vendar ni bila moja, saj je bil parlament tisti, ki je v zgodovinskem trenutku odločil, da moj predlog postane grb Republike Slovenije. Kljub temu so omenjene nasprotne sile na nek neopazen način preprečevale, da bi informacije o resnični vsebini državnega grba prišle do ljudi. Edino mesec dni pred sprejetjem državnih simbolov v parlamentu, sem lahko v Delu objavil obširen članek o pomenih grba, kasneje je vse preglasil negativen val.

V času nastajanja države Slovenije je bil objavljen razpis za oblikovanje državnega grba. Vi ste se tega razpisa udeležili. Kako to, da so med vsemi prispelimi predlogi izbrali Vaš predlog? Vam je kaj znano, koliko predlogov je bilo in skozi kakšno proceduro ste morali iti, da je bil Vaš predlog sprejet?
Če se prav spominjam je bilo predlogov sedemdeset, vendar iz določenih razlogov nobeden ni bil nagrajen, pač pa so bili trije odkupljeni, med drugimi tudi moj. Potem se je ustrezen odbor ustavne komisije ukvarjal s temi tremi predlogi in končno mojega predlagal ustavni komisiji v sprejem. Razpis je imel žal tudi senčno plat, saj so slovenski oblikovalci razpis ignorirali in ga skušali zaobiti s svojim internim razpisom. Ustavna komisija je tak postopek zavrnila in parlament je v trenutku, odločilnem za usodo Slovenije, potrdil moj predlog. Odločitev je zapisana v enem prvih poglavij ustave in menim, da jo je treba brezpogojno spoštovati.

Avtoriziral in dopolnil 20.8.2003 Marko PogačnikSLOVENE NATIONAL SYMBOLS ARE ENDANGERED

During the months prior to the short liberation war, during which Slovenia became an independent state, I had the privilege to create the coat of arms of the new born state. My proposal was chosen after a public contest in May 1991. Together with other symbols of the countries independence, it became part of the new constitution.
I created the coat of arms as a cosmogramme in which the true identity of the country is coded. The information on this code can be found in the article below which originates from the official presentation of the National Assembly of the Republic of Slovenia. It can be found also on the web-site of the Slovenian government through the link below.
Even if the liberation war and the following process of affiliation into the international community, were successfully accomplished under the official symbols, there is a constant pressure of different political and also underground forces, to change the symbols. Why? There is no real need. Also public confrontations, like the one on POP TV on December 26st 2002, have shown that there is no unanimously accepted alternative, and that the majority of Slovenian population does not support any change.
Right now a political initiative is in process, which unfortunately is supported by the 2/3 majority of the members of the parliament. According to the initiative the national symbols should be extinguished from the constitution. The lower status of protection (simple law) would be granted to them, so that they could be changed more easily.
Those who love Slovenia and also trust that my work is truthful, can help in two ways. Do regularly the below given meditation, to give inner support. The second possibility is to write to the president of the parliaments Constitutional Commission and express ones concern about changing the status of national symbols, which may eventually lead to the loss of the true symbols of Slovene identity.

His address:

Mr Borut Pahor
President of the Constitutional Commission
Subiceva 4
Si- 1000 Ljubljana, Slovenia
Gospod Borut Pahor
Predsednik Ustavne komisije
Subiceva 4
1000 Ljubljana


 

COAT of ARMS of Republics of Slovenia: design and explanation The official coat of arms has been designed by Marko in 1991 as a cosmogramme

LINK: http://www.uvi.si/img/insignia/grb.html


MEDITATION TO PROTECT THE OFFICIAL SLOVENIAN COAT OF ARMS

1. Find your inner peace, be centred, and open your heart.
2. Imagine to hold upon your hands in front of you the relief of Slovenia.
3. Place the coat of arms standing upright into the centre of the country and let it to extend roots deep into the Slovenian soil. The roots are extending as far as to reach each corner of the country.
4. After the feeling prevails, that the coat of arms is rooted well, place the country and its coat of arms into a crystal white sphere of protection.
5. Extend the quality of love and protection to the whole planet. Round up with a gesture of gratitude.

MEDITACIJA ZA ZAŠČITO DRŽAVNEGA GRBA

1. Umiri se, zberi v svoji sredini, odpri svoje srce.
2. Predstavljaj si, da na rokah pred sabo držiš reljef Slovenije.
3. Postavi državni grb na sredino dežele in dovoli, da požene korenine v njene globine. Glej, da korenine pod zemljo dosežejo vsak košček dežele.
4. Ko imaš občutek, da je grb dobro ukoreninjen, obleci deželo in grb skupaj v belo kristalno kroglo zaščite in enosti.
Razširi občutek enosti in zaščite na celo Zemljo. Zaključi z rahlim priklonom v znamenje hvaležnosti.SLOVENE NATIONAL SYMBOLS - THE SLOVENE COAT-OF-ARMS

The Slovene coat-of-arms is in the form of a shield. The shield bears a central image of MT. Triglav in white on a blue background. Two undulating blue lines below it represent the sea and rivers, and three six-pointed gold stars are arranged above it in an inverted triangle. The sides of the shield have a red border. The coat-of-arms was designed according to a particular geometric and colour scheme by the academy sculptor Marko Pogacnik.

The lower part of the coat-of-arms symbolises the Slovene landscape, which encompasses Alpine peaks in the northwest, the martime expanse of the Adriatic in the south and the plain of the ancient Pannonian Sea in the east. The verticality of the Alps is represented by the highest mountain, Triglav, while the level expansiveness of the maritime and lowland areas is expressed in the two horizontal waves.

The mountain and the water at its foot can equally be understood as a universal symbol which does not refer uniqely to the Slovena landscape. It symbolises the fundamental inner balance of the human individual, the balance between the masculine and feminine principles. The vertical extensions of the mountain denotes will and masculine power within the human beeing, while the horizontality and suppleness of the water symbolises attributes of femininity , all-encompassing and entire. The balance water between the feminine and masculine principles touches the very essence of humanity, and can at the same time be constructed on the global level as a symbol of the balance between nature and civilisation . In this way the coat-of-arms addresses an age which once more observes and cherishes balance in all things.

The balance between the mountain and the water-levels is a token of Slovene identity in therms of landsape. Slovene identity on the spiritual and ethnical level is symbolised by the three six-pointed gold stars placed above in the form of a triangle pointing from the sky to the earth. The stars are aligned with the triangle formed by the three peaks of Triglav (whose name means "three- headed"), symbolising the terrestrial world. The coat-of-arms thus symbolically conjures the realm of the spiritual and ethereal principle and the world of earth and landscape, whereby the two are coextensive, interdpent and complementary.

This constalation of six-pointed gold stars derives from the coat-of-arms of the indigenous noble family of the Counts of Celje, under whom a large portion of present-day Slovene territory was united in the High Middle Ages. the stars therefore symbolise the coultural and administrative tradition of the Slovene regions in the context of their involvement in the currents of European history.

The idea for the Slovene coat-of-arms was born of a conception of Slovenia as a macro-regional whole. In this regard its author drew on the work of two creative figures who loom large in the Slovene identity, France Prešeren and Jože Plečnik.

In the first half of the 19th century the poet France Prešeren (1800-1848), regarded as one of the creators of modern Slovene nationhood, wrote his capital work Baptism on the Savica, in which he addresses issues of Slovene identity in the contextof the conversion to Christianity. The poem opens with a verbal depiction of Triglav, the waters of the lake below and golden light above. These motifs are configured in the same way as the corresponding symbols on the pesent-day Slovene coat-of-arms.

In 1934 the architect Jože Plečnik designed the pillar of the Blessed Virgin Mary that stands in front of the parish curch of Bled. On the rear of Mary's mantle is a carved coat-of-arms of Slovenia which does not conform to the (Yugoslav) state coat-of-arms of its time, but instead shows Triglav with a six-pointed star above it.

The Slovene coat-of-arms is composed according to a recise geometricdesign based on the two equilateral triangles, "celestial" and "terrestrial", whose tips meet at the lower of the three stars. The " terrestrial" part of the shield has two internal poles. One is the meandering of the two waves, the other Triglav, which is made up of three equilateral triangles. Together, they form the "terrestrial" triangle.

The shield has a red border at the sides and so features all three colours of the Slovene tricolour: white, blue and red (the mountain is in white, the waves in blue). The gold stars recall one of the colours of the historical flag of the province of Carniola, regarded as the forerunner of the tricolour.