t_krog.gif (176 bytes) Ozadje:  
Sorosov center za sodobne umetnosti–Ljubljana

Član Mreže SCCA (1993 - 1999)

Center je v teh letih deloval kot program za likovno in medijsko umetnost pri Zavodu za odprto družbo -Slovenija. Bil je član Mreže Sorosovih centrov za sodobne umetnosti, ki so delovali v devetnajstih državah Regije (srednja in vzhodna Evropa in nekdanje sovjetske republike). Poleg dotacijskih programov je center izvajal vrsto nacionalnih in regijskih programov in lastnih projektov. Razstave in projekti centra (npr. Urbanaria, Medij v mediju) so bili namenjeni predstavljanju sodobne umetniške produkcije in so spodbujali kreativnost, tematike in organizacijske prijeme, ki so se kazali kot manjko v slovenskem kulturnem prostoru.

Zaradi programa prestrukturiranja Sorosovih fondacij se v letih 1999-2000 vsi Sorosovi centri za sodobne umetnosti osamosvojijo in pričnejo delovati kot nevladne organizacije in člani novega združenja ICAN (International Contemporary Art Network) s sedežem v Amsterdamu.
V Ljubljani je ustanovljen neprofitni SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana
(krajše ime: SCCA-Ljubljana).


t_krog.gif (176 bytes) SCCA, Zavod za sodobno umetnost-Ljubljana (SCCA - Ljubljana)
SCCA, Zavod za sodobno umetnost-Ljubljana je neprofitna produkcijska, raziskovalna in izobraževalna organizacija s servisno platformo, dostopno javnosti. Je ustanovni član združenja ICAN (International Contemporary Art Network) s sedežem v Amsterdamu. Ta mrežna organizacija je samo ena od platform za aktivno mednarodno sodelovanje zavoda, saj naši z leti pridobljeni kontakti segajo tako na zahod kakor na vzhod, zlasti v države t. i. Regije (države vzhodne in srednje Evrope, Balkana, Baltika in drugih tudi azijskih držav bivše Sovjetske zveze vse do Mongolije).

Stalni mednarodni partnerji: Open Society Institute: Arts & Culture Network Programs s sedežem v Budimpešti, CEC (Citizens Exchange Council) v New Yorku, ICAN v Amsterdamu, CAMN v Tbilisiju, Oracle v Bruslju in Network of Non-Formal Education na Dunaju/v Beogradu, itd.

Naše poslanstvo je produciranje, spodbujanje in posredovanje inovativnih umetniških in interpretativnih praks ter mednarodno povezovanje njihovih protagonistov. Udeležence in uporabnike sodobne umetnosti opremljamo z znanji, orodji in spretnostmi, potrebnimi za samostojno in reflektirano delovanje v svetu umetnosti in v sodelovanju s civilnodružbenimi skupinami in posamezniki vpenjamo umetniško prakso in produkcijo v aktualno družbeno dogajanje.

Naš cilj je vzpostavitev udarnega mednarodnega umetnostnega, raziskovalnega in izobraževalnega centra. Pri tem računamo zlasti na strokovno publiko mlajše generacije, umetnike, kustose, teoretike, kritike, umetnostne zgodovinarje, sociologe kulture, managerje, pa tudi na širše občinstvo, ki jih zanima sodobna umetniška praksa.

Skupaj s partnerji in sodelavci razvijamo in vodimo raziskovalne in izobraževalne programe, umetniške projekte, strokovna delovna srečanja, založniško dejavnost in mednarodna povezovanja:

Umetniške projekte, ki temeljijo na povezavi z lokalnimi in mednarodnimi akterji zunaj uveljavljenih institucionalnih okvirov.
Internet Portfolio
Videospotting

Založniško dejavnost kot prispevek k teoriji na področju sodobne umetnosti.
Žepna zbirka
PlatformaSCCA

Izobraževalne in raziskovalne programe ter dokumentacijske projekte, ki ohranjajo zgodovinski spomin, prinašajo pogled v delovanje umetnostnega sistema in vzpodbujajo kritično razmišljanje.
Svet umetnosti
Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998
Manifesta na domačem pragu

Informacijsko, arhivarsko in posredniško (mrežno) servisno dejavnost, ki vzpodbuja mednarodna sodelovanja in izmenjave, seznanja z novimi mediji in njihovo kreativno rabo ter pomaga zagotoviti večjo fleksibilnost delovanja in neodvisnost od proračunskih virov financiranja.
Artservis
Knjižnica in čitalnica
Video in portfolio arhiv

Mednarodne programe, ki spodbujajo sodelovanje na podroéju umetnosti in kulture v Regiji (med državami vzhodne in srednje Evrope, Baltika, Balkana in držav bivše Sovjetske zveze) ali s kulturnimi organizacijami in posamezniki v ZDA.
Cultural Link
Cultural Policy
Bridge of Understanding
ArtsLink


   
t_krog.gif (176 bytes) kontakt:  
SCCA - LJUBLJANA
scca@mail.ljudmila.org
   

BARBARA BORČIĆ

barbara.borcic@mail.ljudmila.org

SAŠA GLAVAN

sasa.glavan@mail.ljudmila.org

URŠA JURMAN

ursa.jurman@guest.arnes.si

DAMIJAN KRACINA

damijan.kracina@guest.arnes.si

MATEJA LAZAR
mateja.lazar@mail.ljudmila.org
DUŠAN DOVČ dusan.dovc@mail.ljudmila.org
JANI PIRNAT jani.pirnat@mail.ljudmila.org
t_krog.gif (176 bytes) naslov:
SCCA, ZAVOD ZA SODOBNO UMETNOST–LJUBLJANA
Metelkova 6, Slovenia – 1000 Ljubljana,
tel: **386 (0) 1 431 83 85/ fax: **386 (0) 1 430 06 29
e-mail: scca@mail.ljudmila.org
t_kriz_r.gif (1146 bytes)