t_krog.gif (176 bytes)

http://www.ljudmila.org/scca

NOVOSTI V KNJIŽNICI /  NOVELTIES IN  LIBRARY

 

- Abramović Marina: Artist Body: Performances 1969-1998, Charta, Milano, 1998

- After the Wall: Art and Culture in post-Communist Europe, ed. by Bojana Pejić and David Elliott, Moderna Museet Stockholm / Modern Museum Stockholm, 1999

- André Malraux, Ministere des Affaires é trangeres, adpf, Paris, 1996

- Antologija anarhizma 1. del, Krt 37, Ljubljana, 1986

- Antologija anarhizma 2. del, Krt 38, Ljubljana, 1986

- Approaches to Reading: Skopje - Belgrade, SCCA - Skopje, Macedonia, 1997

- Architecture/Film, SCCA - Skopje, Macedonia, 1997

- Art-Language, New Series Number 1, June 1994, Ed. by Charles Harrison, Published by Art & Language, Oxon, England

- Artes, Zbornik za sodobno umetnost, št. 1, Obalne galerije Piran, 1995

- Awol (Časopis za socialne študije), leto 1/1995, št. 1-2, Ljubljana

- Awol (Časopis za socialne študije), leto 3/1997, št. 1, Ljubljana

- Awol (Časopis za socialne študije), leto 4/1998, št. 1-2, Ljubljana

- Baltrušaitis Jurgis, Aberacije: Esej o legendi oblik: popačene perspektive - I, Studia humanitatis, Ljubljana, 1997

- Barthes Roland, Camera lucida (Zapiski o fotografiji), Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1992

- Baudrillard Jean, Art and Artefact, ed. By Nicholas Zurbrugg, Sage, london, Thousand Oaks New Delhi 1997

- Baudrillard Jean, Simulaker in simulacija; popoln zločin, zbirka Koda, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Baudrillard Jean, The System of Objects, Verso, London, New York, 1996

- Baxandal Michael, Slikarstvo in izkušnja v Italiji XV. stoletja (Začetnica iz socialne zgdovine slikovnega stila), Studia humanitatis, založnik: ISH - Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, 1996

- Beneški bienale 1999 / katalog, La Biennale di Venezia, 48 Esposizione Internazionale d’Arte

- Berberović Ljubomir, Nauka i svijet, Biblioteka Zemlja, Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1997

- Bianchi Bandinelli Ranuccio, Od helenizma do srednjega veka, Studia humanitatis, ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1990

- Bilwet, Medijski arhiv, zbirka Koda, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Bí ró Yvette, Marie-Genevieve Ripeau: Kako obleči akt; Od imaginacije k scenariju, Pokaži jezik, Zavod za odprto družbo Slovenija, Založba Karantanija, Ljubljana, 1998

- Brejc Tomaž: Slikarske metamorfoze, Galerija Equrna, Ljubljana, 1992

- Bryson Norman, Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1990

- Buddemeier Heinz: Življenje v umetnih svetovih: Navidezna resničnost, videospoti in vsakdanje gledanje televizije, Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana, 1996

- Burke Peter, Revolucija v francoskem zgodovinopisju, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1993

- But is it Art? The Spirit of Art as Activism, Ed. by Nina Felshin, Bay Press, Seattle 1996

(An anthology documents the recent explosions of art that agitates for progressive social change. Writers explore the provocative methods of activist artists who reject conventional art practices in favor of public sites and community participation.)

- Debord Guy: Družba spektakla; Komentarji k družbi spektakla; Panergetik, Koda, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Deep _Europe, Syndicate Publication Series, The 1996-97 edition, A User’s Manual Documents from the Archives

- Deleuze Gilles, Podoba–gibanje, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1991

- Denegri Ješa: Fragmenti: Šezdesete - devedesete: Umetnici iz Vojvodine, Prometej, Novi Sad, 1994

- Denegri Ješa, Sedamdesete: Teme srpske umetnosti (Nove prakse, 1970-1980), Svetovi, Novi Sad, 1996

- Digital Imaging, (R)evolution, Zoom, Milano, 1998

- Dragićević Šešić Milena: Umetnost i alternativa, edicija Kultura, Umetnost, Mediji, Inštitut za pozorište, film, radio i televiziju, Fakultet dramskih umetnosti - Beograd, Beograd, 1992

- Eagleton Terry, The Illusions of Postmodernism, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, Blackwell Publishers Inc, Malden, Massachusetts, 1996

- Engels Friedrich, Proti zaroti molka (Spisi o Marxovem Kapitalu I), Krt 2, Ljubljana, 1981

- Erjavec Aleš, Estetika in kritična teorija, zbirka Sophia 6/95, ZPS, Ljubljana, 1995

- Exhibited (Exhibition organised by Vasif Kortun, 1994), Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale on Hudson, N.Y., 1994

- Expanding Circles: Women, Art & Community (An Anthology) ed. by Betty Ann Brown, Midmarch Arts Press, New York 1996

(The book is about the women who created a new kind of art community and through that redefine the word »community«.)

- Fischer Jasna, Čas vesolniga socialnega punta se bliža (Socialna in politična zgodovina delavskega gibanja v Ljubljana od začetkov do leta 1889), Krt 12, Ljubljana, 1983

- Forgá cs É va, The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics, Central European University Press, Budapest, London, New York, 1995

- Foster Hal: Recodings, Art, Spectacle, Cultural Politics, Bay Press, Port Townsed, Washington, 1985

- Hočevar Zoran: Šolen z Brega, *cf., Ljubljana, 1997

- Krauss Rosalind E., Passages in Modern Sculpture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1993

- Kreft Lev, Estetika in poslanstvo, zbirka Sophia 4/94, ZPS, Ljubljana, 1994

- Kreft Lev, Karel Teige na drugi obali, zbirka Mala edicija ZPS 1/96, ZPS, Ljubljana, 1996

- Kreft Lev, Zjeban od absolutnega; Perspektivovci in perspektivaši: portret skupine, zbirka Mala edicija ZPS 1/98, ZPS, Ljubljana, 1998

- Kuzmanić Tonči, Ustvarjanje antipolitike, zbirka Sophia 11/96, ZPS, Ljubljana, 1996

- Leroi-Gourhan, Gib in beseda I, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1988

- Leroi-Gourhan, Gib in beseda II, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1990

- Gombrich Ernst H., Spisi o umetnosti, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1990

- Grafika v Sloveniji po letu 1945 (prva knjiga), edicija Artes, Obalne galerije Piran, 1996

- Groys Boris: Gesamtkunstwerk: Stalin: Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, Carl Hanser Verlag, Mü nchen, Wien, 1988

- Boris Groys: Über das Neue: Versuch einer Kulturökonomie, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1992

- Groys Boris, Celostna umetnina Stalin (Razcepljena kultura v Sovjetski zvezi), Cf., Ljubljana, 1999

- Gržinić Marina: V vrsti za virtualni kruh: Čas, prostor, subjekt in novi mediji v letu 2000, Zbirka: Sophia 5/96, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1996

- Gržinić Marina, Rekonstruirana fikcija (Novi mediji, (video) umetnost, postsocializen in retroavatgarda: teorija, politika, estetika: 1997-1985), Koda, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1997

- Haraway Donna J., Opice, kiborgi in ženske, zbirka Koda, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Huxley Aldous, Vrata zaznavanja; Nebesa in pekel, zbirka Minora, Studia humanitatis, Ljubljana, 1993

-If You Lived Here: The City in Art, Theory, and Social Actictivism, A Project by Martha Rosler, Ed. by Brian Wallis, Dia Art Foundation (Discussions in Contemporary Culture), Number 6, Bay Press, Seattle, Washington, 1991

- Ignjatije Janković Goran, Riječ - dvije o Petroniju, KUD France Prešeren, Ljubljana, 1993

- Ignjatije Janković Goran: O preprostih stvareh / O preprostim stvarima, Zbirka: Sotočja, KUD France Prešeren, Ljubljana, 1995

- Ilya Kabakow, Boris Groys: Die Kunst des Fliehens, Edition Akzente, Carl Hanser Verlag, Mü nchen, Wien, 1991

- Interactivity: A New Category of the Fine Artistic?, SCCA - Skopje, Macedonia, 1997

-Jahresring 41 (Jahrbuch fü r moderne Kunst), sunshine, Konzeption und Redaktion: Christiane Scheider, Verlag Silke Schreiber, Mü nchen, 1994 / Supplement: English Translations

- Jay Martin, Adorno, Krt 72, Ljubljana, 1991

- Joseph Beuys in America; Energy Plan for the Western Man (Writings by and interviews with the artists), Compiled by Carin Kuoni, Four Walls Eight Windows, New York, 1990

- Junction Skopje: The 1997-98 edition, Syndicate Publication Series 002, edited by Inke Arns, SCCA - Skopje, Macedonia, 1998

- Kac Eduardo: Teleporting an Unknown State (Prenašanje neznanega stanja na daljavo), Zbirka Tox, št. 5, Kibla, Maribor, 1998

- “Kaj je metafora?”, Zbral in uredil Božidar Kante, Krt 107, Krtina, Ljubljana, 1998

- Kay Geoffrey, Razvitost in nerazvitost, Krt 23, Ljubljana, 1984

- Kiberkultura, ČKZ, let. XXII, 1994, št. 166-167, ŠOU-Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1994

- Kovač Leonida: Konteksti, Meandar, Zagreb, 1997

- Kulturna politika v Sloveniji, Zbirka: Teorija in praksa, FDV, Ljubljana, 1997

- Lešnik Bogdan: Subjekt v analizi, zbirka Apes, Studia humanitatis, Ljubljana, 1997

- Lucy R. Lippard, On the Beaten Track. Tourism, Art, and Place, The New Press, New York 1999(Lucy R. Lippard weaves together cultural critisism, anthropology, and community activism for an in-depth look at how tourism sites are concived and represented. Lippard discusses the political economies of leisure spaces, the tourist's fascination with tragic destinations, and our willingness to let national parks and heritage sites define nature and history.)

- Lippard Lucy R., The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentred Society, The New Press, New York,

- Luthar Breda: Politika teletabloidov (The Politics of Tele-Tabloids), Open Society Institute Slovenia, 1998

- Lynton Norbert, Zgodba moderne umetnosti: Pregled likovne umetnosti 20. stoletja, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1994

- MacCannell Dean: The Tourist: A New Theory of the Leisure Class (Foreword by Lucy R. Lippard), University of California Press, Berkley, Los Angeles, London, 1999

- Marcel Duchamp: Spisi, Tumačenja, priredili: Zoran Gavrić, Branislava Belić, Bogovađa, Beograd, 1995

- Martha Rosler: Positions in the Life World, Ed by Catherine de Zegher, Ikon Gallery, Birmingham, Generali Foundation, Vienna and The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1999

- Martek Vlado: Akcije pisanja, Biblioteka Duchamp, Visual Arts Library, SCCA-Zagreb, 1997

- Mastnak Tomaž, Evropa: med evolucijo in evtanazijo, Zbirka Apes, Studia humanitatis, Ljubljana, 1998

- Medkulturna komunikacija, Pop oko uho, ČKZ, let. XXIV, 1996, št. 178, ŠOU, Ljubljana

- MESS, Mediterranean Ethnological Summer School, Piran, Slovenia, 1994 -1995, Edited by: Borut Brumen in Zmago Šmitek, Slovensko etnološko društvo, Ljubljana, 1995

- MESS, Mediterranean Ethnological Summer School, Vol.II, Piran/Pirano, Slovenia, 1996, Edited by: Bojan Baskar in Borut Brumen, Inštitut za multikulturne raziskave, Ljubljana, 1998

- Mestece Celje: alternativa sedemdesetih, Likovni salon Celje, 16. 12. 1999 - 8. 2. 2000, Celje

- Mikuž Jure, Zrcaljena podoba: Ogledalo in zunanjost polja, Zbirka: Vizure, Nova revija, Ljubljana, 1997

- Millet Catherine, L’Art Contemporain, Dominos, Flammarion, 1997

- Močnik Rastko, 3 teorije: ideologija, nacija, institucija, Cf., Ljubljana, 1999

- Most Johann, Anarhizem in komunizem, Krt 8, Ljubljana 1982

- Negri Antonio, Delavci in država; Gospostvo in sabotaža; Marx onkraj Marxa, Krt 22, Ljubljana, 1984

- North Douglass C., Inštitucije, inštitucionalne spremembe in gospodarska uspešnost, zbirka Temeljna dela, Krtina, Ljubljana, 1998

- NSK Embassy Moscow: How the East Sees the East (Project organised by Irwin in collaboration with Apt-Art International and Ridzhina Gallery), Ed. by Eda Čufer, Published by: Loža Gallery, Koper

- Oborožene utopije, ČKZ, ŠOU - Študentska založba, let. XXVI, 1998, št. 190-191, Ljubljana

- Očetov delež, ČKZ, let.XXI, 1993, št. 162-163, ŠOU, Ljubljana

- Otok / Island: Simpozij / Symposium (Dubrovnik, 22. - 24. 8. 1996), Visual Arts Library (VAL), SCCA-Zagreb, Zagreb, 1997

- Pop Vision: Drugi jugoslovenski likovni bijenale mladih - Vršac: Zbornik tekstova sa simpozijuma “Vizuelnost popularnog i popularnost vizuelnog“, Vršac, 1996, priredio Branislav Dimitrijević, Umetnička radionica “Aurora”, Vršac, Fond za otvoreno društvo - Centar za savremenu umetnost, Beograd, 1996

- Popper Karl R., Logika znanstvenega odkritja, Studia humanitatis, Ljubljana, 1998

- Potrč Marjetica: Two Essays on Built Disasters: Installations Project at project space, Washington D.C., 1998, Marjetica Potrč, Ljubljana, 1998

- Potrošnja: zasebne prakse, javni užitki, ČKZ, ŠOU - Študentska založba, let. XXVI, 1998, št. 189, Ljubljana

- Pracontal Michel de, Vojna proti tobaku, zbirka Krt 114, Krtina, Ljubljana, 1999

- Pregelj, Stupica, Bernard; Vprašanje kontinuitete slovenskega slikarstva, Obalne galerije Piran, Piran, 1999

- Profemina: Časopis za žensku književnost i kulturu, 15-16, Beograd, jesen-zima, 1998

- Purcell Darren: Slovenska država na internetu (The Slovenian State on the Internet), Open Society Institute Slovenia, 1999

- Rizična družba, ČKZ, ŠOU - Študentska založba, let. XXV, 1997, št. 183, Ljubljana

- Rereading Post-Partum Document: Mary Kelly, Ed by Sabine Breitwieser, Generali Foundation, Wien 1999(Mary's Kelly Post-Partum Document is a seminal work of the seventies in which the notion of the site-specific is adressed in a completely new way. In her critical engagement with psychoanalysis and feminism as well as her provocative stance vis-a-vis conceptualism, Mary Kelly succeeded in creating a multi-faceted artwork documenting one of Modernism's central and most symptomatic blindspots: woman as artist and mother.) (Key words: art, photography, video, feminism)

- Samouk Žarko: Ulični kadrovi, KUD France Prešeren, Ljubljana, 1994

- Schapiro Meyer, Umetnostno-zgodovinski spisi, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1989

- Site for the Future: A Short History of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995, John Jansen van Galen & Huib Schreurs, V + K Publishing, Amsterdam, 1995

- Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Ed. by Lucy Lippard, University of California Press, Barkley and Los Angeles, 1997

- Sontag Susan, On Photography, Anchor Books Doubleday, New York, 1977

- Spektakularna razkritja, ČKZ, ŠOU - Študentska založba, let. XXV, 1997, št. 182, Ljubljana

- Spol : Ž, uredili: Lenca Bogovič, Zoja Skušek, KUD France Prešeren, Institutum Studiorum Humanitatis - ISH, Ljubljana, 1996

- Strehovec Janez, Oblika kot problem: Razprave iz estetske teorije, Zbirka: Teorija kulture in umetnosti, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985

- Strehovec Janez, Virtualni svetovi, Zbirka: Sophia5/94, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1994

- Subkulture v Sloveniji v devetdesetih, uredili Peter Stankovič, Gregor Tomc, Mitja Velikonja, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Strauss Thomas, Wesrkunst - Ostkunst, Absonderung oder integration?, scaneg Verlag, Mü nchen, 1991

- Škamperle Igor, Magična renesansa, zbirka Claritas, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Šuvakovič Miško: Asimetrinični drugi: Eseji o umetnicima i konceptima, Prometej, Novi Sad, 1996

- Šuvaković Miško, Estetika apstraktnog slikarstva (Apstraktna umetnost i teorija umetnika 20-ih godina), Narodna knjiga / Alfa, Beograd, 1998

- Šuvaković Miško: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umjetnosti i teorije posle 1950, Srpska akademija nauka i umetnosti, Prometej, Beograd, Novi Sad, 1999

- Tenenti Alberto, Občutje smrti in ljubezen do življenja v renesansi, Studia humanitatis, založnika: ŠKUC, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1987

- The Competitiveness of Countries in Transition During Their Economic Depression and Recovery, A collection of essays, Open Society Institute - Slovenia, Ljubljana, 1998

- The Cultural Studies Reader (Second Edition), Ed by Simon During, London and New York 1999

- The End(s) of the Museum (Symposium): Fundació Antoni Tapies, Barcelona, 1996

- The Spectiralization of Technology: From Elsewhere to Cyberfeminism and Back, ed. by Marina Gržinić in collaboration with Adele Eisenstein, Festival of Computer Arts 1999, MKC, Maribor, Slovenia

- The Veild Landscape: Slovenian Women Writing, Edited by: Zdravko Duša, Published by: Slovenian Office for Women’s Policy, “City of Women” Festival with support of Open Society Fund, Ljubljana, 1995

- Theories and Documents of Contemporary Art, A Sourcebook of Artist’s Writings, ed. By Kristine Stiles and Peter Selz, University of California Press, 1996

- Thierry de Duve: Clement Greenberg Between the Lines, Dis Voir, Paris, 1996

- Things we don't Understand (Dinge, die wir nicht verstehen), Ed. by Roger M. Buergel, Ruth Noack, Sabine Breitwieser, Generali Foundation, Wien 1999

(The catalogue documents how artists from Germany, Austria, France, USA look at the issue of how social engagement and the aestethetic autonomy can be connected. In different political and historical contexts, they rely on the effects of irritations which do not frustrate the mind but rather transform it.)

- Todosijević Raša: Stories on Art, Private - Public, Cicero, Belgrade, 1995

- Tolking av nutidskonst, Interpreting Contemporary Art, The Finnish National Gallery Annual Publication, 1998

- Trampuž Miha: Avtorsko pravo in likovna umetnost: Primerjalnopravna raziskava, Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 1996

- Transnacionala (a project by Irwin), Highway Collisions Between East and West at the Crossroads of Art, ed. by Eda Čufer, zbirka Koda, ŠOU - Študentska založba, Ljubljana, 1999

- Trideseta leta na Celjskem: Pogledi na vsakdanje in kulturno življenje, vodja projekta Alenka Domjan, Zavod za kulturne prireditve Celje, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 1997

- Twenty-First Century Anarchism: Unorthodox Ideas For a New Millenium, Ed. By Jon Purkis and James Bown, Cassell, London, 1997

- Umetnost na slovenskem: Od prazgodovine do danes, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998

- Utopia: The Search for the Ideal Society in the Western World, Ed. by Roland Schaer, Gregory Claeys, and Lyman Tower Sargent, The New York Public Library/Oxford University Press, New York and Oxford 2000  (An unprecedented history of utopia in Western culture from its sources in antiquity through the end of the twentieth century.)

- Uvod v umetnostno zgodovino, uredili H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, zbirka Temeljna dela, Krtina, Ljubljana, 1998

- Vesela znanost: O hišah, o mestih, o podeželjih (Zbornik predavanj, 1991/92, 92/93), urednica Alenka Bogovič, KUD France Prešeren, Ljubljana, 1993

- Veš slikar svoj dolg / VSSD: Beseda slike (Knjiga): (Izbrane) besede, izjave, teksti 1984 - 1995, Analecta

- Vilic Nebojša: Dossier 1994-97, Edition Papers on Art 1, Horizons Unlimited Ltd., Skopje, 1997

- Virilio Paul: Hitrost osvoboditve, Koda, ŠOU, Ljubljana, 1996

- Vloga kritike v sodobni umetnosti, Deveti sklic Plenuma kulturnih delavcev Osvobodilne fronte 1981, Velike Lašče 1981

- Zabel Igor: Speculationes, Zbirka: Minora, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1997

- Zadnja postaja: kino, Pokaži jezik: šola filmske pripovedi (izbrana predavanja in pogovori na ljubljanski scenaristični šoli POKAŽI JEZIK ’98), Zbirka Pokaži jezik, Zavod za odprto družbo Slovenija, Ljubljana , 1999

- Zajc Melita, Nevidna vez, zbirka Sophia 3/95, ZPS, Ljubljana, 1995

Zbornik za umetnostno zgodovino, Nova vrsta XXXIII, Ljubljana, 1997

- Ženska - Politika - Družina, ČKZ 136/137 1991, ŠOU, Ljubljana

- Wallerstein Immanuel, Utopistike (ali izbira zgodovinskih možnosti 21 stoletja); Dediščina sociologije (obljuba družbenih ved), Cf., Ljubljana, 1999

- White Cube/Black Box: Skulpturensammlung: Valie Export & Gordon Matta-Clark, Ed. by Sabine Breitwieser, EA-Generali Foundation, Wien 1996   (Key words: video, installation, film)

- 10_Dencies: Questioning Urbanity, Knowbotic Research, Artlab7, Tokyo

- 1960-1996: Nonconformist Art from the Soviet Union, Mu scarnok (Kunstahalle), October-November, 1997); The Art of the Unofficial, (Galeria Centralis, October-December, 1997), Publisher: Dr. Beke Lá szló , general director of the Mu scarnok (Kunstahalle), Budapest, 1997