DRAGOMIL BOLE

Rojen 1948 v zaselku Jeriše pri vasi Kazlje na Krasu; diplomirani gradbeni inženir, zaposlen v Direkciji Republike Slovenije za ceste kot svetovalec vlade; od 1969 se ukvarja s fotografijo; 1977-1982 sodeluje na mednarodnih in domačih natečajih fotografije in diapozitivov in objavlja v dnevnem in strokovnem tisku; po 1982 izdeluje fotografske projekte na posamezne teme, ki raziskujejo mejna področja fotografskega medija.

Born in 1948 at Jeriše, village Kazlje at Kras, Slovenia; constructional engineer employed at the Directorate of the Republic Slovenia for Roads as a governmental counsellor; from 1969 engaged in photography; 1977-1982 participated at international and Slovene photography and slide competitions and wrote texts for the press and some books; since 1982 has elaborated various thematic photo projects focusing on photo medium border phenomena.

Samostojne razstave / Solo Exhibitions


1979 “Imaginarna pokrajina. Človek v gibanju”, Fotogalerija Atrij, Ljubljana; 1980 “Imaginarna pokrajina. Pokrajina. Človek v gibanju. Na robu predmestja. Istra”, Mala galerija Doma tehniških šol, Ljubljana; 1982 “Imaginarna pokrajina. Človek v gibanju”, Dom kulturnih in znanstvenih delavcev, Ljubljana; Fotogalerija Fotokluba, Zagreb; “Pokrajina”, Fotogalerija Triglav, Koper; Fotogalerija Slon, Ljubljana; 1983 Fotogalerija Triglav, Piran; “Utrgane fotografije s poudarkom na njih slovenskosti”, Fotogalerija Atrij - Fotomaterial, Ljubljana; 1984 Mail Photography Gallery db, Ljubljana; “Monologi - Lastna podoba”, Galerija Biotehniške fakultete, Ljubljana; 1984 “V gibanju”, Galerija Ars - Mladinska knjiga, Ljubljana; “Tako gre to...”, Knjižnica Jožeta Mazovca, Ljubljana (z / with Alenka Vidrgar); 1985 “Podoba drugega, Monologi - Lastna podoba, Trafalmadore, Rumfoord”, DIA-TV projekcija / slide-TV projection , Galerija Krka, Ljubljana; “L' Istria nobilissima", Knjižnica Jožeta Mazovca, Ljubljana; 1986 “Ideoplastike - Podobe ideomanij”, fotografije in DIA-TV projekcija / photos and slide-TV projection, Likovna vitrina, Nova Gorica; Casa Veneta, Muggia, Italia (z / with Božidar Dolenc, Alenka Vidrgar); 1987 Fotogalerija, Novo Mesto.

Izbor skupinskih razstav in projekcij diapozitivov / Selected Group Exhibitions and Slide Projections

1984 “Razvojne poti slovenske fotografije 1945 - 1983”, CD, Ljubljana; “Orwellovo leto 1984, 2. mednarodni festival znanstvene fantastike”, CD, Ljubljana; “5. mednarodni bienale kombinirane fotografije”, Piran; 1986 “Koštabona 1985”, Koper; 1987 “Portreti in obrazi v sodobni slovenski fotografiji”, Kranj; “The 1st Authors International Exhibition of Photography”, Istanbul; “Analogije - Razstava fotografij”, CD, Ljubljana; 1988 “The International Festival of Photography Museum of Fine Arts”, Houston, USA; 1991 “Prva prodajna razstava fotografij”, Fotogalerija, Novo Mesto; “Slovenska fotografija 4”, Fotogalerija Stolp, Maribor; “Postavitve in posegi 1988 - 1990”, Galerija CD, Ljubljana.

Naslov / Address:

Ulica bratov Učakar 124, 1117 Dravlje - Ljubljana, Slovenija.