MATTHIAS MÜLLER

Rojen 1961 v Bielefeldu; 1987 diplomiral na oddelku za nemško literaturo in likovno umetnost na Univerzi v Bielefeldu; 1991 končal podiplomski študij na Hochschule für Bildende Künste v Braunschweigu; od 1980 se ukvarja s filmom; 1985 soustanovil filmsko združenje Alte Kinder; do 1987 sodeloval z režiserko Christiane Heuwinkel; od 1984 sodeluje z berlinskim skladateljem in glasbenikom Dirkom Schaeferjem; organizira številne dogodke, povezane z avantgardnimi filmi; kustos potujočih programov srečanj nemških eksperimentalnih filmov v Nemčiji, Belgiji, na Nizozemskem, Finskem, v Veliki Britaniji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem, v Franciji, Švici, Avstriji, Kanadi in ZDA.

Born in Bielefeld in 1961; 1987 graduated at Bielefeld University, German Literature and Fine Arts Department; 1991 M.A. at Hochschule für bildende Künste in Braunschweig; since 1980 works as a filmmaker; 1985 co-founded the film co-operative Alte Kinder; up to 1987 some of his films were co-directed by Christiane Heuwinkel; since1984 collaborated with Berlin-based composer and musician Dirk Schaefer; organizer of numerous avant-garde film events; curated several German experimental film tour programs in Germany, Belgium, the Netherlands, Finland, Great Britain, Lithuania, Hungary, Poland, France, Switzerland, Austria, Canada, USA.

Izbor festivalov / Selected Festivals

Berlin Film Festival; New York Film Festival; San Francisco Film Festival; Edinburgh Film Festival; Wellington Film Festival; Cannes Film Festival; Oberhausen Short Film Festival; Vila do Conde Short Film Festival; Clermont-Ferrand Short Film Festival; Montreal Festival du Jeune Cinema; European Media Art Festival, Osnabrück; Rotterdam Film Festival.

Izbor filmov / Selected Films

1983 “Nature morte”, “Aqua verde”, “Rapunzl”; 1984 “Wanderer im Nebelmeer”; 1985 “Continental Breakfast”; 1986 “Final Cut”; 1987 “Epilog”; 1989 “Aus der Ferne - The Memo Book”; 1990 “Home Stories”; “The Flamethrowers”;1993 “Sleepy Haven”; 1994 “Sternenschauer - Scatterning Stars”; “Alpsee”.

Naslov / Address:

August-Babelstraße 104, 33602 Bielefeld, Deutschland.