MARKO PELJHAN

Rojen 1969v Novi Gorici; 1988-1992 študiral gledališko in radijsko režijo na AGRFT v Ljubljani; 1992 ustanovi PROJEKT ATOL, v okviru katerega nadaljuje raziskave v različnih medijih - v obliki projektov, dogodkov, predavanj in situacij.

Born in 1969 in Nova Gorica, Slovenia; 1988-1992 took studies of theatre and radio directing at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana; 1992 founded the PROJEKT ATOL, in which he carries on his research through different media - projects, events, lectures and situations.

Izbor projektov / Selected Projects

1989 ”Artistarh Lentulov: Nebesni svod 1915-1989”, Ljubljana; 1992 “Marinetti: Hlebnikov - Tristosedemnajst A Tišina Ka (Vasilev)”, Ljubljana; “Egoritmi I, II, III / Egorhythms I, II, III”, Ljubljana; 1993 “rss ATOL” Ljubljana; Nieuwportteater; Gent; “Egoritem IV / Egorhythm IV”, Giessen; “Egoritem VI / Egorhythm VI”, Helsinki; 1994 “LADOMIR-Faktura: Prva Površina-MICROLAB / LADOMIR-FAKTURA: First Surface-MICROLAB“, Helsinki; St.Petersburg; Trondheim; Ljubljana; “Egoritem IX / Egorhythm IX”, Lisbon; 1995 “LADOMIR-Faktura: Prva površina-MICROLAB / LADOMIR-FAKTURA: First Surface-MICROLAB“, Maribor; Ljubljana; Wroclaw; Montreal; Luxembourg; Bauhaus - Dessau; “LADOMIR-FAKTURA: Druga površina-PRIČAKOVALI SMO TE! / LADOMIR-FAKTURA: Second Surface- WE WERE EXPECTING YOU!“, Fribourg; 1996 “LADOMIR-FAKTURA: Četrta površina-površina stika! / LADOMIR-FAKTURA: Fourth surface-the surface of contact!”, Cankarjev dom, Ljubljana; Eurokaz, Zagreb; “UCOG-144 - Urbanaria”, Soros Center for Contemporary Arts, Ljubljana; “Terminal” v okviru razstave / within the exhibition “Občutek za red / Sense of Order”, Moderna galerija / Museum of Modern Art, Ljubljana.

Naslov / Address:

Ane Ziherlove 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: (386 61) 159 25 53, fax: (386.1) 224 279,
e-mail: pact@lois.kud-fp.si, marko.peljhan@uni-lj.si, marxx@ljudmila.org,
web-site: Marko Peljhan “Projekt Atol”: http://www.ljudmila.org/atol/ucog/.