Placeholder.
 Snap Shot Scanner

The KODAK
Snapshot Photo Scanner 1
SnapshotPhotoScanner 1
 Web Scrap Book

MARKO PELJHAN/PROJEKT ATOL
Park kulture / The Park of Culture, 1996
TV situacija / TV situation

TVS1, Made in Slovenia, 22.1.1997

Bolj razvita družba predstavlja manj razviti podobo njene lastne prihodnosti.

Karl Marx


Razmišljanje o medijski moči: kdo jo ima v rokah? Pogled se spreminja.

Industrije, ki proizvajajo sporočila, in podobe, ki tvorijo narodno in mednarodno kulturno ozračje, so v letih po drugi svetovni vojni zelo narastle - tako po velikosti in obsegu kot po proizvodni zmogljivosti. Te industrije se širijo, združujejo in postajajo transnacionalne, kar danes pomeni strah zbujajočo koncentracijo kulturne moči in vpliva tako doma kot v svetu nasploh. Poleg tega postajajo čedalje bolj pomemben sestavni del splošne ekonomije. Število zaposlenih delavcev, vrednost proizvoda, navezava na industrijske procese in upravljanje ter izvoz kot vse večji delež trgovinskega ravnovesja pričajo o povečanem pomenu kulturnih industrij v življenju naroda.

V resnici je zanašanje na informacije in podatke dandanes morda najpomembnejša značilnost kapitalističnega gospodarstva in kapitalistične oblasti. To v veliki meri velja tudi za evolucijo pravnega statusa komercialnega in korporativnega govora. Ta status se je v pol stoletja spremenil od malone prohibicije do skoraj popolne zaščitenosti z ustavo.

Ob teh daljnosežnih in strukturnih spremembah v ekonomiji in ob preobrazbah pravne doktrine, ki omogoča polno izkoriščanje moči komunikacije korporativnemu redu, moramo zbegani, če ne tudi začudeni opozoriti na prevladujoče mnenje o tem, kako lahko mediji vplivajo na ljudi in dogodke. Medtem ko se dejanski nosilci ekonomske in politične oblasti vse bolj zatekajo k eni ali drugi obliki komuniciranja, da bi razširili ali vsaj utrdili svoj vpliv, se sodobnim teoretikom, ki pišejo o komunikacijah, zdi vpliv medijev zelo precenjen. Ti večinoma menijo, da so mediji bolj kot svojim materialnim interesom in imperativom podvrženi preferencam občinstva.

Herbert I. Schiller

Opomba: Objavljeno besedilo je iz sedmega poglavja knjige Culture, Inc., Oxford University Press, 1989, s. 135-136.


Placeholder.  Continue to Web Scrapbook

       
Web Scrapbook
The Hardware
Scanning Made Easy
The Funware
Download Print Demo
Product InfoPlaceholder.

[Home Page Thumbnail] Kodak Home Page | Find | Customer Support |

Last Update: Tuesday, 03-Dec-96 09:48:06 EST
Contact webmaster@kodak.com if this server presents any problems.

Copyright, © Eastman Kodak Company, 1994-96