THOMAS KORSCHIL

Gulf Watch, 1991-96

video in zvočna instalacija / video and audio installation
Izhodiščni material za instalacijo Gulf Watch so slike in zvoki, ki sem jih posnel v San Franciscu v začetku leta 1991. Ta material se deli v dva dela. Prvi je triminutni odlomek iz lokalnih večernih televizijskih novic, drugi pa osemdesetminutni video, ki sem ga posnel sam.
Oba posnetka poročata o istem dogodku: o veliki (morda največji) mirovni oz. protivojni demonstraciji, ki je potekala med tako imenovano zalivsko vojno med Irakom in Združenimi državami Amerike oz. Kuvajtom. Odlomek iz televizijskih novic ima obliko televizijskega poročanja in je v okviru instalacije element A, ki ga predvajam v stalno spreminjajoči se zanki.
"Moj" posnetek (element B) kaže demonstrante, ki se pomikajo mimo kamere. Kamero sem postavil poprek ob povorki in je nisem premikal niti prestavljal. Posnetek traja natanko toliko časa kot mimohod demonstrantov, torej tako dolgo, da se je približno 200 000 ljudi, ki so bili v povorki, zvrstilo mimo kamere. Posnetek je brez prekinitev (rezov).
V instalaciji hkrati predvajam oba posnetka, in sicer izmenično kot barvno projekcijo na steni in črno belo na zaslonu. Z navzkrižnim preklapljanjem lahko signala za sliko preskakujeta med obema projekcijskima napravama in s tem med dvema oblikama predstavitve. Navzkrižno preklapljanje uravnava senzor, ki zaznava premike nekje v galeriji, vendar ne neposredno pri instalaciji.
Zaslon in stenska projekcija sta v prostoru nameščena tako, da ju je mogoče opazovati posamično ali pa (do določene mere) skupaj (opazovalčev pogled lahko prav tako kot signala A in B preskakuje med zaslonom in stensko projekcijo). V prostoru je nameščenih več majhnih zvočnikov, ki nenehno predvajajo zvok posnetka B. Ker je zvok tih, ga v prostoru ne zaznavamo enakomerno, ampak točkasto.
Zvok s posnetka A lahko slišimo le s slušalkami, ki jih najdemo pri zaslonu, in sicer tudi takrat, kadar slik posnetka A ne vidimo na zaslonu, temveč na steni. Ne spominjam se več, ali naslov Gulf Watch izvira iz dnevnega časopisja ali iz televizijskega sporeda; vsekakor pa se je kot zapomnljiv in zveneč naslov najavljal vsakodnevna poročila o zalivski vojni.
Pri instalaciji nisem uporabil nikakršnega videomateriala o sami zalivski vojni. Zanima me predvsem opazovanje "realnih stvari" in razmislek o odsotnem. Nepretrgani satelitski prenosi, ki so "v živo" potekali ves čas zalivske vojne, niso dovoljevali ne prvega ne slednjega. V nenehni napetosti in pričakovanju novih dogodkov se je gledalec nekako ujel v televizijske oddaje, medtem ko so mu varljive in prazne slike zastirale pogled.Dolgi kader B (80 minut) je neprekinjen pogled s kontemplativnim potencialom, ki pa ga je mogoče uresničiti le, če sledimo preskakovanju slik (med zaslonom in projekcijo na steni). Dolg, neprekinjen pogled je navzoč v celoti, a je kljub temu razkosan.

Vanj posega televizija, ki se le pretvarja, da posreduje in približuje dogodke, medtem ko jih dejansko odmika.

"Lastne" in "tuje" slike se križajo in spajajo, pa vendar ostajajo ločene, posamične, diskretne. Nenehno menjavajo mesta, kjer se manifestirajo, pri tem menjavanju pa se dotikajo v imaginarnem prostoru.

Ob tej tematiki bi seveda lahko uporabil spektakularne slike, da bi razgalil televizijo (v vsej njeni grozljivosti in duhamornosti). Toda moj namen je drugačen – pokazati želim tisto, kar je nevidno, ker je skrito v strukturi. Prav vzenmirljivost površine nas od tega najpogosteje odvrača.

Konec koncev televizija pač proizvaja predvsem pasivnost, čeprav gledalce obsipava s preobilico dražljajev in se ponaša s hitrostjo, gibljivostjo in pestrostjo. To seveda ni nikakršen nov vidik, kar pa ne pomeni, da se z njim ni več treba ukvarjati. In medtem ko se sprašujem, ali je neizogiben, puščam, da slike preskakujejo in se vmešavam z lastnimi, počasnejšimi slikami, ki lahko pogledu podelijo globino.

Pri vsem tem me pravzaprav najbolj zanima omenjeni imaginarni prostor, kjer slike neprestano izpodrivajo druge slike, ki izpodrivajo predmete, tako da nenehno ostajajo v gibanju. Z instalacijo Gulf Watch hočem aktualizirati, opisati in po lastnem okusu urediti majhno celico tega povečini nevidnega prostora, ki nas nenehno in povsod zapreda v vse gostejše mreže.

Thomas Korschilhttp://www.ufo.com/
http://www.ufosys.com/
http://www.unexplained.flagtower.com/
http://www.astro.com/ufos/
http://www.geocities.com/athens/3334/
http://www.hrgiger.com/
http://www.crs4.it/~mameli/Alien.html