IFC Weekly Poll

Do you drink more alcohol during the holidays
than the rest of the year?

This site is optimized
for viewing with
one of these browsers.Updated Every Business Day: January 09, 1997


-- DAILY FACT --

It is said that the acid in lemon juice will even dissolve a pearl.
From the Great Food Almanac
by Irena Chalmers
(Collins Publishers) ©1994 I.C.

-- Daily Fact Archive--
-- Did You Know Article --

VERONIKA DREIER
Meditacijska slika / Meditation Image, 1994 durafleksni tisk / duraflex-print Meditacijska slika

Na eni strani je "televizija, ki posreduje realnost", na drugi "mediji, ki lažejo", med obema pa nastaja resničnost. Veronika Dreier v svojem delu opozarja na to, da mediji posredujejo resničnost, ki mora prečkati vsaj dve posredniški instanci, da se iz faktičnosti razvije v resničnost. Pri tem pa si ta pot, ki pelje skozi medijske posredniške instance, kot reprezentant družbenih struktur ustvarja lastni logos za reprezentacijsko dejavnost.

Pot nekega dejstva do tiskovne agencije in od tam do uredništev, ki ustvarjajo prezentacijske forme (ki so odvisne od okusa uporabnikov določenih medijev), je pot, ki odločilno posega v jedro zadeve. A na koncu poti je ne glede na to vedno prezentacija, ki je odvisna od celostne oblike časopisa ali oblike oddaje (dolžina novice, televizijski napovedovalci, arhitektura studia). Prezentacija, ki hoče biti učinkovita v svojem družbenem okolju, je odvisna od družbenih okoliščin, ki se kažejo v simbolnem kapitalu (to so vrednote, ki jih družba oblikuje na simbolni ravni, da lahko deluje). Zato je slika televizijske napovedovalke hkrati podoba določenega dela družbenega oblikovanja, torej njen zaščitni znak. A to še ni vse.
Kajti: resnica je odvisna od prezentacije, ali, kakor je dejal Jacques Lacan: "Vedno govorim resnico: ne vse, saj vse ne zmorem nikoli izreči. Nemogoče jo je povedati v celoti: zmanjka mi besed. Prav ta nemožnost resnico povezuje z realnim ..." Toda realno se reprezentira v vrsti posredniških instanc in deloma samo prehaja vanje, kar mu podeljuje določen družbeni pomen. Televizija namreč nikakor ni enosmerna komunikacija (kakor menijo številni naivni kritiki sodobnih medijev), v kateri je televizija subjekt (ki oblikuje javno mnenje), gledalec pa objekt. Televizija je, podobno kot analitik, tudi sama objekt analiziranca.
Zato pogled televizijske napovedovalke sicer ni uprt v nagovorjenega osebno, vendar deluje v tej funkciji. Zato in na ta način – s tem, da je sam opazovan – postane predstavnik tistih televizijskih gledalcev, ki jih gleda. Tako kot analitik potrebuje analiziranca, da sploh lahko postane analitik, in pri tem omogoča, da se konstituira analiziranec, potrebuje televizijski gledalec pogled napovedovalke, da lahko postane televizijski gledalec in s tem omogoči napovedovalkin pogled.
"Med televizijo in občinstvom, ki mu predavam in ki se imenuje moj seminar, ni razlike. V obeh primerih obstaja pogled: pogled, ki ga nagovarjam, ne da bi se obrnil na koga osebno, in v katerega imenu govorim." (Lacan)
Veronika Dreier je ustvarila zaščitni znak za to situacijo. Njena izbira je kar pravšnja, saj je slika televizijske napovedovalke že sama na sebi zaščitni znak. Iz slike je naredila objekt in tako poudarila njen pomen kot zaščitni znak medijske dobe. Upoštevati moramo, da se slike v dobi elektronskih medijev čedalje hitreje spreminjajo, kar pa ne pomeni, da se spreminjajo tudi strukture, ki je za temi slikami. Izrek pravi, da ni nič starejše kot včerajšnji časopis, kar pomeni, da je aktualnost bistvena kvaliteta poročil, ki s tem ponazarjajo hitrost medijske družbe. Če iz toka sprememb iztrgamo posamezno sliko, s tem opozorimo na strukture, ki proizvajajo tako sliko, pa tudi spremembe. Umetniška dela Veronike Dreier presegajo preprosto formalno analogijo te reprezentacijske zveze. Vendar pa ta presežek deluje po poti formalne analogije. To je pomembno, ker formalna analogija opozarja na lastnost, ki jo ima logos kot signifikant, ki mu je vpisana nemožnost povezave z eno signifikacijsko vsebino. Televizijska napovedovalka je povezana tako s poročili o vojnih žrtvah kot tudi z obrekljivimi novicami o znanih osebnostih. Prav zato pa tudi ni povezana z njimi. Vsebini in obliki je skupno, da med sebojno nista povezani. Tudi na to okoliščino nas opozarja Dreierjeva.
Tudi zato je slika opazovalca, ki opazuje opazovalca, zaščitni znak medijske dobe. Saj je medij hkrati meja in vez. Medij je razlika med upodobitvijo in opazovalcem. Razlika je meja. Meja pa je tudi vez. Tudi zato ima slika kot zaščitni znak reprezentacijski značaj. Prikaže namreč samovoljnost povezave med označencem in označitvijo v elektronskih medijih, ta pa je vmeščena v kontekst, ki konstituira take okoliščine.
Tudi zato je slika opazovalca, ki opazuje opazovalca, zaščitni znak medijske dobe. Saj je medij hkrati meja in vez. Medij je razlika med upodobitvijo in opazovalcem. Razlika je meja. Meja pa je tudi vez. Tudi zato ima slika kot zaščitni znak reprezentacijski značaj. Prikaže namreč samovoljnost povezave med označencem in označitvijo v elektronskih medijih, ta pa je vmeščena v kontekst, ki konstituira take okoliščine.

Franz NiegelhellPast headlines on the Food Wire

For more, check out the "What's New" button to see what's new on the Internet Food Channel!