11. Primerjaj: Siegfrid Zielinski, prav tam, str. 157.