m e j a
b o r d e r l i n e


Video film, 1997, kamera / photography Zoran Vadnu, montaza / editing Goran Glavicic, glasba / music Borut Krzisnik, 4'15"

"V tvojem telesu je vec modrosti, kot v tvoji najglobji misli."

F. Nietzsche

Posnetki telesa so predstavljeni v dveh barvah v narascajocem ritmu, ki obcasno doseze klimaks, katarzo in se kasneje spet umiri ali docela ustavi. Gibljive slike misic, rok in torza se spreminjajo iz konkretnih v vse manj prepoznavne. Deli telesa zazivijo svolje lastno abstraktno zivljenje, za katerega se zdi da se je osvobodilo obicajnih omejitev telesa.

"There is more wisdom in your body than in your deepest thought."

F. Nietzsche

Images of the body are presented in two colors in increasing rhythm, reaching periodic climaxes, catharses, and then quiescence. Close shots of muscle, hands, and torso proceed from concrete to barely recognizable. The parts of the body take on an abstract life of their own, which appears to be freed from the actual limitations of human body.