v e c e r
e v e n i n g


Film, super 16mm, color, 1999, scenarij / screenplay Natasa Prosenc, Jure Mikuz, kamera / photography Andrej Lupinc, montaza / editing Nika Lah, nastopajo / starring Natasa Matjasec, Blaz Golob, Bojan Traven, produkcija / production Arsmedia - Franci Zajc, 10'00"

Ko je samota pre boleca, si zacnemo umisljati stvari. Filmski projekt "Samota v dvoje" je sestavljen iz dveh kratkih filmov: "Jutro" in "Vecer", katerih zgodbi se dogajata na meji resnicnosti in iluzije. V "Jutru" je predstavljen zorni kot moskega, v "Veceru" pa zenske. Oba filma se osredotocata na tematiko osamljenosti / izoliranosti posameznika v sodobni druzbi. When solitude becomes too painful, we start imagining things. The film project "Alone Together" is comprised of two short films: "Morning" and "Evening", whose stories unwind on the boundary of reality and illusion. Both films are focused on the theme of the individual's solitude / isolation in contemporary society, "Morning" from the male perspective and Evening from the female.