v e r t i k a l n i   h o r i z o n t
v e r t i c a l   h o r i z o n


Video film - instalacija / film - installation, 1994, kamera / photography Vlado Draskovic, montaza / editing Sonja Peklenk, glasba / music Milko Lazar, 3'18"

Iskanje kot potreba in odkrivanje kot zelja. Ob iskanju se sirina cloveskega duha sreca z omejenostjo konkretnega. Konvencije se rusijo oziroma transformirajo. Iskanje abstraktnega v konkretnem ima zato mnogo obrazov, eden od njih je podoba ciklicnega paradoksa.

Searching as a need and discovering as a wish. By searching, the horizon of the human soul meets the limits of reality. Conventions are being destroyed and transformed. That is why the searching of the abstract form inside of the concrete has many different faces. One of them is the image of the circular paradox.