focus of this number

Urša Jurman:
Raziskovalni projekt Manifesta na domačem pragu      
Research project Manifesta in Our Backyard
Miško Šuvaković:
Status in prioritete. Vnaprejšnje razmišljanje o Manifesti 3
Status and priorities. A pre-consideration for Manifesta 3
Barbara Borčić:
Manifesta 3 v razmerju do gostitelja Ljubljane in njene sodobne likovne scene
Manifesta 3 in relation to the host city of Ljubljana nad its contemporary art scene
Intervjuji. Projekti / Interviews. Projects:
Tadej Pogačar   engl
Jurij Krpan           engl
Gregor Podnar   engl      
Gregor Podnar: Zakaj MSE Projects
/ Why MSE Projects
Igor Zabel  engl
Jeanne van Heeswijk (Wapke Feenstra):
Nestwork, Manifesta 1, Rotterdam 1996     engl
Credits