Projekt Enake možnosti
Datum: 24.05.2005
Splošne informacije - General Info


Študentska organizacija univerze v Ljubljani (ŠOU) izvaja skupaj s partnerskimi organizacijami projekt o enakih možnostih, s katerim želijo vzpodbuditi mlade k aktivnemu prispevanju k enakosti v družbi, s posebnim poudarkom na področju dostopnosti visokega šolstva. Osredotočili so se predvsem na enakost med spoloma, enakostjo istospolno usmerjenih in enakostjo etničnih skupin.

ena=kost Vodilna tema so enake možnosti na visokošolskem nivoju, škušali pa bodo zajeti vsa področja študijskega in obštudijskega življenja študentov in ostalih pripadnikov akademske skupnosti.

Med drugimi dogodki - mesečnimi ogroglimi mizami in ostalimi aktivnostmi, pripravljajo tudi obsežno konferenco z naslovom »Equality in Action«. Konferenca bo potekala od 24. do 29. oktobra letos v Sloveniji in bo imela mednarodno udeležbo 80 sodelujočih iz 21 evropskih držav.

Več informacij o projektu in vseh dejavnostih, povezanih z njim, lahko najdete na uradni spletni strani:
http://www.aequalis.org

URL članka je:
http://www.ljudmila.org/sgs/modules.php?name=News&file=article&sid=312