Poziv k odgovornosti
Datum: 21.01.2004
Tiskane zadeve - Printed Manner


Nevladne organizacije, ki sodelujemo pri pripravi predloga Zakona o partnerski skupnosti (ZPS), smo zelo zaskrbljene, zaradi zadnjih zapletov v zvezi z zakonom. Slovenska ljudska stranka (SLS) se je 20. 1. 2004 (v dopisu vodjem poslanskih skupin LDS, ZLSD in DeSUS ter MDDSZ RS, opremljenim z nepodpisanim gradivom, ki se sklicuje na mnenje strokovnjakov) opredelila proti obstoječemu predlogu ZPS, čeprav so napovedali konstruktivna dopolnila.

Argumentacijo SLS označujemo kot žaljivo manipulacijo in zaničevalen napad na istospolno usmerjene ter spodbujanje k nadaljevanju diskriminacije. Navajamo nekaj citatov iz strokovnega mnenja SLS:

 • »Sklenitev istospolnega partnerstva ni človekova pravica. Človekove pravice ščitijo vrednote, za katere si moramo prizadevati. Istospolna partnerstva niso med njimi.«
 • Pri takem zakonu »ne bi šlo za izraz tolerance, pač pa za spodbujanje določenega vedenja, ki je tvegano.«
 • Predlog zakona »spodbuja istospolna partnerstva« ter s tem »poslabšuje generacijsko sliko slovenskega naroda«. »…slovenska družba izgublja regulatorno vlogo nad zakonsko zvezo…«, ker »jo je prepustila nezanesljivim osebnim čustvom.«
 • »Z de facto izenačitvijo z zakonsko zvezo bi bilo vedenje, ki je za družbo tvegano, pozitivno ovrednoteno in dvignjeno na raven zaželenega.«
 • »Sobivanje istospolnih partnerjev se namreč po naravi stvari bistveno razlikuje od povsem biološko danega nagnjenja po sobivanju dveh oseb različnega spola…«
 • »Obstaja možnost, da se takšne skupnosti registrirajo zgolj z namenom pridobiti olajšave na davčnem področju, na področju socialnih transferjev in pridobitve socialnih stanovanj.«
 • »Istospolna partnerstva družba lahko tolerira, nikakor pa jih ne more spodbujati tako kot heteroseksualne. To bi bila suicidalna politika.«
 • »Ministrstev ne rabimo, če si vsak lahko napiše svoj zakon (homoseksualci, izbrisani in še kdo).«
 • »Istospolna partnerstva … so po definiciji samozadostna in zaprta za življenje, tako ne morejo biti izenačena s heteroseksualnimi.«
 • Diskriminacije ni, saj zanjo »ne obstajajo nobeni pravno formalni razlogi«.
 • »Predlagatelj zakona je pomanjkljivo ocenil finančne posledice predloga zakona za državni proračun, saj sploh ni upošteval odliva sredstev iz proračuna zaradi davčnih olajšav, ki bi nastal, če bi bil tak zakon sprejet.«
 • »Že sam predlog zakona je bil drag, vsekakor dražji od njegove vsebinske vrednosti.«

Zahtevo SLS po statistični utemeljitvi za zakonsko ureditev odločno zavračamo, saj se človekovih pravic manjšin nikoli ne utemeljuje s številčnimi razmerji.

Stališče SLS je tudi v nasprotju s smernicami EU, med drugim tudi z najnovejšo resolucijo A5-0281/2003, v kateri evropski parlament poziva države članice, naj istospolnim partnerskim skupnostim zagotovijo pravico do zakonske zveze in posvojitve otrok. Priporočila Sveta Evrope in Evropske unije ignorantsko označi kot zgolj »politične dokumente«, kar kaže na nedoslednost in hipokrizijo v izražanju stališč, saj SLS gradi svoj program ravno na evropski usmerjenosti.

Ker si NVO že od leta 1997 prizadevamo za pravno ureditev tega področja, smo neprijetno presenečeni, da je do blokade prišlo v trenutku, ko so se okrog zakonskega predloga strinjale ostale koalicijske partnerice in ko naj bi ga potrdila tudi vlada RS oz. obravnaval DZ RS.

Potezo SLS razumemo kot namerno zavlačevanje in oviranje, še zlasti zato, ker omenjena stranka v javnih izjavah istočasno ustvarja navidezno podobo, da pravno ureditev istospolnih partnerskih zvez podpira. Zadnje dejanje SLS jasno kaže, da si prizadeva preprečiti sprejem zakona.

Obstoječo diskriminacijo istospolno usmerjenih SLS cinično reducira na »tegobe posameznikov« in pod krinko ogroženosti naroda uporablja izključevalen diskurz. Podpisane NVO izražamo zaskrbljenost in prizadetost nad neodgovornim početjem SLS, ki ga razumemo kot eksplicitno nasprotovanje človekovim pravicam in prizadevanjem za ustavno zajamčeno enakost pred zakonom ter kot ohranjanje statusa drugorazrednega državljanstva za istospolno usmerjene. Odločno nasprotujemo fašizaciji, ki se širi v slovenskem prostoru. Reakcionarna politika SLS je, podobno kot pri vprašanju izbrisanih in džamije, skrb vzbujajoča težnja k suspenzu človekovih pravic, ki terja vso pozornost ozaveščene demokratične javnosti.

ŠKUC-LL
ŠKUC-Magnus
ŠKUC-Roza klub
Društvo prijateljev Legebitre
DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti

Ljubljana, 21. 1. 2004URL članka je:
http://www.ljudmila.org/sgs/modules.php?name=News&file=article&sid=271