http://start.at/sgs/

Gej Slovenija: Tisk: Časopisni članki

03.06.2000

Z okrogle mize, ali bi istospolno usmerjeni ljudje smeli posvojiti otroke

Nekateri o suhih vejah, drugi za večjo strpnost

Večina homoseksualcev si otroke želi in meni, da bi bili dobri starši

LJUBLJANA, 3. – Pri posvojitvi otroka ne gre za pomoč staršem, temveč za pomoč otroku. Otrok tudi ne sme biti sredstvo za dokazovanje strpnosti, je mnenje, s katerim so verjetno soglašali vsi, ki so sodelovali na četrtkovi dobro obiskani okrogli mizi v Kapelici K4. Mnenja so se sicer kresala in kako tudi ne, saj so govorili o problematiki istospolnega starševstva.

To je bila peta okrogla miza v seriji projekta Socialna zavest, ki v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani teče že leto dni.

Gre za temo, posvečeno delu družbe, ki je v Sloveniji že nekaj časa prezrt ali pa vsaj potisnjen na rob – istospolno usmerjenim in njihovim pravicam. Ali imajo istospolno usmerjeni ljudje pravico do otrok? Problematika je izzivalna, so menili organizatorji okrogle mize, kar se je, ko so zbirali podatke, pokazalo tudi kot odpor ali ignoranca številnih ustanov in tudi posameznikov. Vprašanje pa je vendarle aktualno, saj so nekatere evropske države sprejele zakone, ki tovrstnim skupnostim priznavajo določene pravice, ponekod pa jim že dovoljujejo tudi posvojitev otrok.

Tatjana Greif, predstavnica ŠKUC LL, je menila, da istospolna usmerjenost ni nezdružljiva z izkušnjo starševstva. Temeljno vprašanje je, ali bi lahko spolna usmerjenost posvojiteljev vplivala na spolno usmerjenost otroka. To je težko ugotoviti, čeprav nekatere raziskave kažejo, da tovrstnih vplivov ni. Dr. Janez Rugelj, ki so mu govorci iz občinstva večkrat očitali diskriminatorske izpade, on pa njim strokovno nekompetentnost, je takemu stališču ostro nasprotoval in pojasnil, da otrok za identifikacijo in normalen razvoj potrebuje lik očeta in lik matere. Tako oče pretrga otrokovo usodno simbolično povezanost z materjo; če sinov erotični odnos do matere ni pretrgan, sin ne dozori kot moški. Moški se lahko v kompetentnega človeka oblikuje le v povezavi z žensko, ne z moškim.

"Homoseksualci so kot suhe veje, pri njih se življenje ustavi, saj ne zmorejo poskrbeti za normalno reprodukcijo človeštva. So nevrotični in niso sposobni dolgotrajne partnerske zveze. Kako naj se na tak način oblikujejo v dostojne ljudi, ki bi bili vzor novemu človeku?" je povedal dr. Rugelj in bil deležen žvižgov občinstva. Potem so razpravljali o tem, ali so homoseksualci promiskuitetni in kaj je sploh slabega v iskanju užitka, Tadej Reissner iz skupine Legebitra pa je menil, da bi zveza istospolnih partnerjev morala biti zelo vzorna, da bi otroka lahko dobila, in je promiskuiteta zato že izključena. Ni naravno, da bi homoseksualci lahko dobili otroka, je nadaljeval Rugelj. Zaradi nezmožnosti imeti otroka so prikrajšani in prizadeti, kar kot zdravnik ugotavlja že 55 let. Kot vsem prizadetim pa jim je treba pomagati, in sicer da se sprijaznijo, da ne bodo nikoli imeli družine in otroka. Tako kot se morajo alkoholiki sprijazniti s tem, da ne bodo mogli nikoli več uživati ob steklenici.

Kaj potem, če sta oba starša istega spola? Kaj sploh definira mamo in očeta, saj navsezadnje ne hodita gola po stanovanju, se je vprašala Mateja Kožuh Novak in dodala, da tudi ona izhaja iz istospolne družine, saj je odraščala le ob mami. Istospolnih družin je zelo veliko, saj sta si oče in mati enakovredna le v redkih družinah, veliko pa je tudi enostarševskih družin. V okviru delovne skupine, ki je pripravljala zakonodajo s področja socialnih in premoženjskih pravic, so govorili tudi o starševstvu, je povedala Helena Kamnar z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ker so bila mnenja zelo različna – eni so na primer izpostavljali netolerantnost družbe do homoseksualnega partnerstva ter skrb za otroka, ki bi v takem neprimernem okolju odraščal – so se poenotili, da vprašanja starševstva v zakonu o registraciji istospolnih skupnosti ne bodo načenjali in da bodo ohranili zakonodajo, ki pa življenja otroka v istospolni skupnosti ne preprečuje. V Sloveniji je za posvojitev malo otrok, saj so jih po osamosvojitvi posvojili le 35, je povedala Viktorija Bevk iz kluba posvojiteljskih družin Deteljica. Med njimi je zelo malo dojenčkov, več je starejših otrok, ki izhajajo iz težkih socialnih razmer in so zato še posebno občutljivi. Država je dolžna, da jim poišče čim boljše nadomestne starše, potrebujejo še več očeta in mame kot drugi otroci in Bevkova si ne predstavlja, da bi lahko otroka namestila pri dveh moških in dveh ženskah. Vprašanje, s katerimi merili ocenjuje kvaliteto starševstva, pa je ostalo brez odgovora.

Otroci v družini potrebujejo varnost, ljubezen in možnost, da zrastejo v zrelo osebnost. To pa lahko dobijo v obeh tipih družin, je nasprotno menila Novakova. Fetišiziranje heteroseksualnih družin se ji zdi nerealno, saj je med njimi v življenju prav malo takih, ki bi bile dobre in srečne. Slabe heteroseksualne družine prav tako delajo nevrotične otroke. Predvsem pa bo večina morala postati strpnejša do manjšine. Oglasila se je tudi ena od posvojiteljic in prizadeto povedala, da jo "boli srce", ko posluša, kako bi otroke nameščali kot vreče krompirja. Kje pa so otrokove pravice? Kdo bo odločil, da naj gre neki otrok v heteroseksualno, drugi pa v homoseksualno skupnost?

Različna mnenja tudi med homoseksualci

Anketa med homoseksualci, ki so jo izvedli za potrebe okrogle mize, je pokazala, da si večina vprašanih – teh je bilo 58 – želi imeti otroka, okoli pet odstotkov pa jih otroka že ima. Menijo, da bi bili dobri starši, zanimivo pa je, da jih precej meni, da njihova spolna usmerjenost morda ni najbolj primerno okolje za otroka, saj bi ta v istospolni skupnosti morda lahko imel težave z identifikacijo. Anketo so poslali tudi na centre za socialno delo. Njihov odziv je bil boren, saj jih je odgovorila le približno tretjina. Večina anketiranih ideje o istospolnem starševstvu ne podpira. O posvojitvi otroka se je doslej pozanimal samo en istospolno usmerjeni par, kateremu so razložili zakonske zadržke.

Mojca Lorenčič

Viri in povezave:
http://www.dnevnik.si

Pomembno obvestilo: Strani SGS so prenovljene; nov URL te strani:
http://www.ljudmila.org/sgs/modules.php?name=News&file=article&sid=20

 

Nove strani
Splošne informacije | Kaj dogaja | Znane osebnosti | Spolnost | Tiskane zadeve | Filmi
Zasebni  stiki | Klepetalnica | Knjiga  gostov
O SGS | Feedback | Povezave
ENGLISH