http://start.at/sgs/

Gej Slovenija: Tisk: Časopisni članki

??.??.????

Homoseksualci so lahko dobri starši

Mnogi ljudje, celo tisti, ki nimajo predsodkov do homoseksualcev, imajo nekaj pomislekov pri vprašanju, ali so lahko tudi homoseksualci dobri starši.

Sistematično iskanje odgovora na to vprašanje, ki bi temeljilo na empiričnih raziskavah, se je začelo šele v petdesetih letih, od leta 1970 dalje pa je bilo izvedenih veliko raziskav, v katerih so psihologi in psihiatri primerjali otroke, ki so odraščali s homoseksualnimi starši, z otroki heteroseksualnih staršev.

Število teh raziskav se je povečalo predvsem od leta 1973, odkar homoseksualnost ni več uvrščena med duševne motnje. Zaskrbljenost glede težav v osebnostnem razvoju je odveč.

V ZDA se za starševstvo odloca vedno več homoseksualcev. Otroke lahko posvojijo ali jih vzamejo v rejo, imajo pa tudi možnost, da dobijo otroke z umetno oploditvijo. Prepričanje, da homoseksualci ne morejo biti dobri starši, nima nobene osnove, saj se od heteroseksualno usmerjenih ljudi ne razlikujejo niti v stopnji duševnega zdravja niti glede svojih pogledov in metod v zvezi z vzgojo otrok. Kljub temu pa se tudi sodišča v ZDA ob razvezah včasih še vedno precej zadržano odločajo, ali bi otroke ob razvezi dodelili tistemu staršu, ki je homoseksualec. Najpogostejši je strah pred tem (ali pa predsodki neznanje!), da bi otrok ob homoseksualnih starših ne razvil ustrezne spolne identitete ali pa celo sam postal homoseksualec. Dvomi se pojavljajo tudi glede stopnje prilagojenosti, vedenjskih težav in težav v medosebnih odnosih - kot posledica stigmatiziranja, zafrkavanja ali splošnega odklanjanja s strani vrstnikov.

Prve teorije o vzrokih homoseksualnosti, na primer Freudova, so sicer res poudarjale pomen identifikacije s starši istega spola, kar naj bi zagotavljalo, da se bo otrok obnašal primerno svojemu spolu. Dečki naj bi se
enačili z močnimi, odločnimi, aktivnimi, pametnimi in izobraženimi očeti, torej tako postali "pravi moški", deklice pa naj bi se enačile s pasivnimi, podredljivimi, neizobraženimi in čustvenimi materami, polnimi topline in sočutja. Potemtakem naj bi imel otrok ob sebi očeta in mater oziroma moškega in žensko, sicer bi se lahko pojavile težave. Freud je svojo teorijo razvil že v predprejšnjem stoletju (pa še takrat so mnogi dvomili o njeni veljavnosti), časi pa se spreminjajo. Ti spolni stereotipi danes v razvitem svetu na srečo izginjajo. Duševno zdravi moški ob sebi ne želijo pasivne in neizobražene partnerke, ženske pa iščejo moške, ki znajo prav tako kazati čustva ter z njimi in z otroki sočustvovati - skratka, ideal ženske oziroma
moškega se spreminja.

Otroci posnemajo oba

Novejše raziskave prav tako ne podpirajo trditev, da se otroci enačijo le s tistim staršem, ki je istega spola. Ne, otroci posnemajo oba, očeta in mater, skratka tiste, s katerimi preživijo najvec časa.

So otroci homoseksualcev tudi sami istospolno usmerjeni?

Mnogi raziskovalci so se usmerili v preučevanje spolne identitete otrok, ki odraščajo ob istospolno usmerjenih starših. Spolna identiteta preprosto pomeni: sem jaz kot oseba moškega ali ženskega spola? Preučevanja otrok, starih od pet do štirinajst let, so pokazala, da so se otroci lezbičnih mater razvijali enako kot tisti, ki so odraščali v heteroseksualnih družinah. Vsi otroci so izjavili, da so zadovoljni s tem, da so deklice ali dečki. Tudi v spolnih vlogah, torej v vedenju, ki ga ima družba za tipično žensko ali moško, ni bilo razlik denimo pri izbiri igrač ali najljubših televizijskih programov.

Posebna pozornost je v raziskavah namenjena spolni usmerjenosti - čustveni in spolni izbiri partnerja istega spola, nasprotnega spola ali obeh. Vse raziskave brez izjeme kažejo, da so potomci homoseskualcev skoraj brez izjeme heteroseksualno usmerjeni oziroma je odstotek homoseksualcev enak, kot je sicer v populaciji. Higgins je izvedel intervju s 36 mladostniki, od katerih je polovica odraščala ob lezbijkah, druga polovica pa ob heteroseksualnih materah. Nihče v prvi skupini ni bil homoseksualec, pač pa je to bil eden v drugi, vendar je ta razlika, seveda, statisticno nepomembna, torej je le stvar naključja. Tudi z eno novejših raziskav so dobili podobne rezultate - 90 odstotkov sinov moških homoseksualcev je bilo heteroseksualnih, ta odstotek pa je približno enak odstotku homoseksualcev v populaciji (delež homoseksualcev nekoliko variira v odvisnosti od države in njene zakonodaje ter od metode ugotavljanja spolne usmerjenosti).

Drugi vidiki osebnostnega razvoja

Raziskave drugih vidikov osebnostnega razvoja so zajele široko paleto različnih vidikov duševnega zdravja. Vse raziskave so brez izjeme pokazale, da je zaskrbljenost glede težav v osebnostnem razvoju teh otrok povsem odveč. V zvezi z medosebnimi odnosi so se mnogi psihologi usmerili predvsemv preučevanje odnosov med vrstniki. Poročila staršev, otrok in učiteljev so pokazala, da so ti otroci v čustvenem in socialnem vedenju prav taki kot drugi. Večina šolskih otrok na razredni stopnji je imela za najboljšega prijatelja otroka, ki je bil istega spola, vendar je to v tem obdobju običajno pri vseh otrocih.

Tudi glede samopodobe, upoštevanja in razumevanja moralnih norm ter v inteligentnosti med otroki homosekualcev in heteroseksualcev ni bilo nobenih razlik.

Kadar otroci ne odraščajo ob istospolnih starših, ampak v družini, ki je glede spolne usmerjenosti staršev navidezno takšna kot vse druge, nenadoma pa se seznanijo s tem, da je eden od staršev homoseksulaec ali pa celo oba, utegnejo imeti nekaj težav. Kakšen je vpliv otrokove starosti na sprejemanje homoseksualnosti pri starših? Najlaže so to dejstvo sprejeli otroci v otroštvu ali v pozni adolescenci, torej starejši od osemnajst let. Otroci, ki so se s tem seznanili med dvanajstim in petnajstim letom, so to dokaj težko sprejeli. Pogosto jih je najbolj skrbelo, da bodo v očeh drugih zaradi tega tudi sami označeni kot homoseksualci. Bali so se zafrkavanja in odklanjanja. V začetku so le redkim ljudem zaupali, da sta njihova oče ali mati homoseksualca. V nekaterih primerih tega v zacetku niso izdali nikomur, šele sčasoma so se opogumili, pogosto takrat, ko so pričakovali, da se bo njihov prijatelj srečal z njegovo "drugačno" mamo oziroma očetom. Na to so ga posebej pripravili, da ne bi bilo prevelikih presenečenj.

Ker je okolje nestrpno

Strah pred zavračanjem prijateljev in sošolcev zaradi istospolnih staršev je bil opazen pri vsaj polovici otrok, ki jih je v raziskavi zajel ameriški psiholog J. P. Paul. Niso se bali le zase, temveč tudi za svoje starše. Ti otroci so se torej znašli v konfliktni situaciji, vendar samo zaradi tega, ker so doživljali okolje, v katerem so živeli, kot nestrpno do homoseksualcev. Če se torej pojavljajo težave, vzroka zanje ne moremo pripisati staršem homoseksualcem, ampak kulturi, ki je še vedno polna predsodkov.

Nobena raziskava torej ni pokazala, da so homoseksulaci neprimerni starši oziroma da je psihosocialni razvoj njihovih otrok zaradi spolne usmerjenosti staršev ogrožen. Niti ene same raziskave ni, na osnovi katere bi lahko ugotovili, da so ti otroci prikrajšani, nekaj težav imajo le s sprejemanjem homoseksualnosti staršev, če to izvedo v obdobju, ko so za spolnost najbolj občutljivi. Družinsko ozračje, ki ga ustvarjajo istospolno usmerjeni starši, je lahko prav tako ljubeče, prijetno in spodbudno kot tisto, ki ga ustvarjajo heteroseksualni starši. Otroci potrebujejo ljubezen, sprejemanje, toplino in razumevanje. In vse to jim lahko nedvomno zagotovita tudi dve materi ali dva očeta.

Strah pred tem, da bodo otroci homoseksualcev tudi sami homoseksualci, je odveč. In če se tega bojimo, s tem kažemo, da je v naših očeh istospolna usmerjenost nekaj napačnega, če že ne motenega. Če naj bi se pri otrocih česa bali, naj bodo to resnično negativne lastnosti, recimo agresivnost, sovraštvo, pohlep, nepoštenost, zahrbtnost in bolezen.

Irena Dogša

Viri in povezave:
http://www.vecer.com/7d/

Pomembno obvestilo: Strani SGS so prenovljene; nov URL te strani:
http://www.ljudmila.org/sgs/modules.php?name=News&file=article&sid=6

 

Nove strani
Splošne informacije | Kaj dogaja | Znane osebnosti | Spolnost | Tiskane zadeve | Filmi
Zasebni  stiki | Klepetalnica | Knjiga  gostov
O SGS | Feedback | Povezave
ENGLISH