http://start.at/sgs/

Vprašalnik

 

Ziga pripravlja maturitetno in raziskovalno nalogo o razkritju. Za izdelavo potrebuje čimveč rešenih vprašalnikov, zato vas naprošam, da mu pomagate. Izpolnite spodnji vprašalnik - je anonimen, njegova izpolnitev pa ne traja več kot 10 minut. Če želite, lahko vprasalnik v Word formatu tudi snamete TUKAJ in ga pošljete na email ziga@g-kabel.si.

Raziskovalna naloga bo javno predstavljena pred komisijo v mesecu aprilu, za točen datum in uro pa kontaktirajte avtorja.


Vprašalnik za izdelavo raziskovalne+maturitetne naloge

Coming out
Razkritje istospolne usmerjenosti na Slovenskem

Lepo pozdravljeni,

Pred vami je vprašalnik, katerega izsledki bodo uporabljeni pri izdelavi naloge z gornjim naslovom, je pridobiti empirične podatke o razkritju v Sloveniji, ki jih pri nas še vedno manjka. Še posebej o tem, kakšna je resnična razlika med strahovi pred razkritjem in njegovimi dejanskimi posledicami., zato potrebujem vašo pomoč. Anonimnost je zagotovljena, imena, priimka, naslova… ne potrebujem. Vprašalnik ni enoten, kmalu se razdeli glede na odgovor na vprašanje ali že kdo ve za vašo spolno usmerjenost. Vprašalnik je nekoliko daljši za že razkrite. Reševanje vprašalnika ne vzame več kot 10-15 minut.

Prosim označite le en odgovor, razen, če ni drugače navedeno.

Hvala za vaše sodelovanje!

1. Spol
ženski
moški
ne želim odgovoriti

2. Letnica rojstva

3. Status
samska/samski
imam partnerko/partnerja
drugo:
ne želim odgovoriti

4. Katera kategorija naselja najbolj ustreza naselju v katerem živite?
vas/manjše mesto
mesto

5. Kaj je najbližje vašemu odnosu do lastne usmerjenosti?
ponosen sem nanjo
všeč mi je
vseeno mi je
ni mi všeč
sram me je

6. Koliko istospolno usmerjenih poznate, ki so že napravili svoj coming out?
nihče/skoraj nihče
manj kot polovica

več kot polovica
vsi/skoraj vsi

7. Označite, ali se z naštetim strinjate … 1 pomeni najmanjšo stopnjo strinjanja, 5 pa največjo.
a) Včasih nenamenoma namignem, da sem istospolno usmerjen
b) Svojo usmerjenost obžalujem, raje bi bil drugačen
c) Lahko se poistovetim z lezbičnim in gejevskim gibanjem
d) Okolje je zelo nestrpno do homoseksualnosti
e) Homofobija v družbi je zame pomembna ovira
f) Ne bi zmogla / Ne bi zmogel dovolj moči za razkritje
g) Z razkritjem ne želim razočarati tistega, komur bi se razkril
h) Želim imeti nadzor nad tem kdo ve za mojo spolno usmerjenost
i) Ne bi me sprejeli takšnega kot sem
j) Ne vidim smisla v razkritju
k) Razkritje se mi zdi neizogiben dogodek

Poleg mene in drugih istospolno usmerjenih, za mojo spolno usmerjenost ve še kdo.
DA >> del A
NE >> del B
Prosim rešite le tisti sklop vprašanj, ki ustreza odgovoru na zadnje vprašanje. Hvala!

To je vse, kar zadeva splošna vprašanja. V nadaljevanju se vprašalnik razlikuje glede na zadnji odgovor. Ko zaključite z odgovarjanjem ustreznega dela, kliknite na gumb Pošlji le v tistem delu, na katerega odgovarjate.

 

del A
(Poleg mene in drugih istospolno usmerjenih, za mojo spolno usmerjenost vedo tudi drugi)
 

A8. Označite, ali ste se z naštetim strinjali pred razkritjem. 1 pomeni najmanjšo najmanjšo stopnjo strinjanja, 5 pa največjo.
a) Včasih nenamenoma namignem, da sem istospolno usmerjen
b) Svojo usmerjenost obžalujem, raje bi bil drugačen
c) Lahko se poistovetim z lezbičnim in gejevskim gibanjem
d) Okolje je zelo nestrpno do homoseksualnosti
e) Homofobija v družbi je zame pomembna ovira
f) Ne bi zmogla / Ne bi zmogel dovolj moči za razkritje
g) Z razkritjem ne želim razočarati tistega, komur bi se razkril
h) Želim imeti nadzor nad tem kdo ve za mojo spolno usmerjenost
i) Ne bi me sprejeli takšnega kot sem
j) Ne vidim smisla v razkritju
k) Razkritje se mi zdi neizogiben dogodek

A9. Izberite številko - Trditve se nanašajo na čas po razkritju. 1 pomeni najmanjšo stopnjo strinjanja, 5 pa največjo.
a) Počutim se spoštovanega
b) Počutim se samozavestnega
c) Počutim se osamljenega
d) Na splošno sem zadovoljen s seboj
e) Vseeno mi je kaj si drugi mislijo o meni
f) Sem pod stresom
g) Razmišljam, da bi si storil kaj hudega
h) Bil sem žrtev besednega nadlegovanja (zmerljivke…)
i) Bil sem žrtev fizičnega nadlegovanja
j) Bil sem žrtev diskriminacije
k) Negativnih posledic razkritja je malo
l) Razkritje je zame izkušnja, ki me je obogatila

A10. Oštevilčite s številkami (1-5) kdo je izvedel prvi. Primer: izvedel je drugi po vrsti - 2.
a) Eden izmed sorodnikov / staršev
b) Prijatelj/ica. Znanec/ka
c) Sodelavec, sošolec,…
d) Strokovni delavec (psiholog, zdravnik, socialni delavec,…)
e) Druga oseba (kdo: )

A11. Označite čigav odziv je bil najbolj negativen (N) in čigav najbolj pozitiven (P). Če še ne vedo posamezniki vseh skupin, označite kako mislite, da bi kdo reagiral.
a) Eden izmed sorodnikov / staršev
b) Prijatelj/ica. Znanec/ka
c) Sodelavec, sošolec,…
d) Strokovni delavec (psiholog, zdravnik, socialni delavec,…)
e) Druga oseba (kdo: )

A12. Kateri izmed staršev je, po vašem mnenju, bolje sprejel vašo istospolno usmerjenost?
oče
mati
oba enako
Imam/poznam le enega starša

A13. Kaj je bilo najbližje vašemu odnosu do lastne usmerjenosti pred razkritjem?
Ponosen sem bil nanjo
Všeč mi je bila
Vseeno mi je bilo
Ni mi bila všeč
Sram me je je bilo

A14. Ste se pred razkritjem kdaj počutili krivega za svojo spolno usmerjenost?
Zelo redko / Nikoli
Redko
Včasih
Pogosto
Zelo pogosto / Vedno

A15. Kakšen je bil vaš odnos do drugih istospolno usmerjenih pred razkritjem?
Do vseh / skoraj vseh imam negativen odnos
Do večine imam negativen odnos
Do nekaterih imam negativen odnos, do nekaterih pozitivnega
Do večine imam pozitiven odnos
Do vseh / skoraj vseh imam pozitiven odnos

A16. Osebe katerega spola so, sodeč po ljudeh ki jih poznate, bolje sprejele vašo istospolno usmerjenost?
Ženske
Moški
Oboji enako

A17. Na kakšen način ste se razkrili?
Povedal sem
Povedal sem, potem ko bi bil povprašan
Napisal sem sporočilo
Tajil sem svojo spolno usmerjenost četudi se je že razvedelo
Drug način:

A18. Označite s številko. 1 pomeni najmanjšo stopnjo strinjanja, 5 pa največjo.
a) Odzivi nekaterih so me neprijetno presenetili
b) Razkritje je razlog, da z nekaterimi ljudmi nimam več stikov
c) Zdi se mi, da se me zaradi razkritja nekateri istospolno usmerjeni izogibajo
d) Zdi se mi, da se me zaradi razkritja nekateri nekateri heteroseksualno usmerjeni izogibajo

A19. Ocenite kateri odgovor najbolj drži v vašem primeru. Kako bi opisali odnos do homoseksualnosti tistih, ki so izvedeli?
Zdaj imajo večinoma boljše mnenje
Mnenje se ni veliko spremenilo / Ostalo je enako
Zdaj imajo slabše mnenje

A20. Kakšni so na splošno vaši odnosi s tistimi, ki so izvedeli?
Večinoma boljši
Približno enaki
Večinoma slabši

A21. Ali s kom nimate več stikov prav zaradi razkritja?
da
ne

A22. Ocenite ali se po razkritju z istospolno usmerjenimi družite…
več
manj
enako

A23. Če želite, lahko dodate še kaj, kar bi radi sporočili, izpostavili, itd. Izvirnost je dobrodošla.

 

del B
(Poleg mene in drugih istospolno usmerjenih, za mojo spolno usmerjenost ne ve nihče)
 

B8. Označite, ali se se z naštetim strinjate. 1 pomeni najmanjšo najmanjšo stopnjo strinjanja, 5 pa največjo.
a) Počutim se spoštovanega
b) Počutim se samozavestnega
c) Počutim se osamljenega
d) Na splošno sem zadovoljen s seboj
e) Vseeno mi je kaj si drugi mislijo o meni
f) Sem pod stresom
g) Razmišljam, da bi si storil kaj hudega

B9. Oštevilčite s številkami (1-5) kdo mislite, da bi izvedel prvi. Primer: izvedel bi drugi po vrsti - 2.
a) Eden izmed sorodnikov / staršev
b) Prijatelj/ica. Znanec/ka
c) Sodelavec, sošolec,…
d) Strokovni delavec (psiholog, zdravnik, socialni delavec,…)
e) Druga oseba (kdo: )

B10. Označite čigav odziv bi, po vašem mnenju, bil najbolj negativen (N) in čigav najbolj pozitiven (P).
a) Eden izmed sorodnikov / staršev
b) Prijatelj/ica. Znanec/ka
c) Sodelavec, sošolec,…
d) Strokovni delavec (psiholog, zdravnik, socialni delavec,…)
e) Druga oseba (kdo: )

B11. Kateri izmed staršev bi, po vašem mnenju, bolje sprejel vašo istospolno usmerjenost?
oče
mati
oba enako
Imam/poznam le enega starša

B12. Kaj je najbližje vašemu odnosu do lastne usmerjenosti?
Ponosen sem bil nanjo
Všeč mi je bila
Vseeno mi je bilo
Ni mi bila všeč
Sram me je je bilo

B13. Se kdaj počutite krivega za svojo spolno usmerjenost?
Zelo redko / Nikoli
Redko
Včasih
Pogosto
Zelo pogosto / Vedno

B14. Kakšen je vaš odnos do drugih istospolno usmerjenih?
Do vseh / skoraj vseh imam negativen odnos
Do večine imam negativen odnos
Do nekaterih imam negativen odnos, do nekaterih pozitivnega
Do večine imam pozitiven odnos
Do vseh / skoraj vseh imam pozitiven odnos

B15. Osebe katerega spola bi, sodeč po ljudeh ki jih poznate, bolje sprejele vašo istospolno usmerjenost?
Ženske
Moški
Oboji enako

B16. Če bi le prišlo do razkritja, na kakšen način menite, da bi se razkrili?
Povedal bi
Povedal bi, potem ko bi bil povprašan
Napisal bi sporočilo
Tajil bi svojo spolno usmerjenost četudi bi se že razvedelo
Drug način:

17. Če želite, lahko dodate še kaj, kar bi radi sporočili, izpostavili, itd. Izvirnost je dobrodošla.

 

Avtor vprašalnika: ziga@g-kabel.si

 

Nove strani
Splošne informacije | Kaj dogaja | Znane osebnosti | Spolnost | Tiskane zadeve | Filmi
Zasebni  stiki | Klepetalnica | Knjiga  gostov
O SGS | Feedback | Povezave
ENGLISH