http://start.at/sgs/

Gej Slovenija: Akcije: Istospolna usmerjenost in zaposlovanje

 

Leta 1998 je pod okriljem Škuca LL izdala več zloženk na temo homoseksualnosti; ena med njimi je tudi zloženka Istospolna usmerjenost in zaposlovanje. Zloženka je izšla junija 1998, finančno pa sta jo podprla Urad za mladino RS in Zavod za odprto družbo Slovenija.

V zloženki je avtorica Nataša Velikonja predstavila osnovno človekovo pravico (ali pa križ) - pravico do dela, in pravico biti ocenjen po zaslugah in sposobnostih, ne pa predsodkih. Avtorica navaja statistične podatke po svetu in v Sloveniji, ki kažejo na resnost problema diskriminacije na delovnem mestu; predstavljena pa so tudi osnovna izhodišča spoštovanja istospolno usmerjenih.

 

Viri in povezave:
http://www.ljudmila.org/lesbo/zlozenke/zlo3.htm

 

Nove strani
Splošne informacije | Kaj dogaja | Znane osebnosti | Spolnost | Tiskane zadeve | Filmi
Zasebni  stiki | Klepetalnica | Knjiga  gostov
O SGS | Feedback | Povezave
ENGLISH