Lezbično srečanje: pravice lezbijk so človekove pravice
Hočko Pohorje, 24. - 30. junij 1997

Srečanje lezbičnih aktivistk s področja bivše Jugoslavije sta organizirali skupini Kasandra, feministično-lezbična skupina iz Ljubljane, in Labris, grupa za lezbejska ljudska prava iz Beograda, s finančno podporo organizacije Frauen-Anstiftung iz Hamburga (Nemčija).

Jugoslovanskega lezbičnega srečanja se je udeležilo približno štirideset lezbijk iz Slovenije, Srbije (Beograd in Novi Sad), Hrvaške, Makedonije, Italije in nekaj tujk, ki sicer živijo na območju bivše Jugoslavije.

Poleg druženja, zabave, žongliranja, ogleda video projekcij, literarnih večerov in jahalnih ur je bilo poskrbljeno tudi za izmenjavo informacij in razprave na sledečih delavnicah:

REVOLVER, revija za kulturna in politična vprašanja (revija s homoerotičnim nabojem). ISSN 1318-2668. Založnik: ŠKUC, Kersnikova 4, Ljubljana. Odgovorni urednik: Brane Mozetič. Sourednica: Suzana Tratnik. Naslov uredništva: Revolver, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.
© Revolver, 1997. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov revije je dovoljen samo s pismenim privoljenjem založnika.
Objava piscev, fotografov, modelov, reklamerjev ali drugih oseb in organizacij ne izpričuje njihove seksualne usmerjenosti.