SiQRD - Slovenian Queer Resources Directory; Slovenski seznam virov za geje in lezbijke
sponzor strani je Ĺ KUC Magnus

ANKETA
"REGISTRIRANO PARTNERSTVO"

V letu 2002/2003 poteka raziskava "Registrirano partnerstvo", ki jo izvaja nevladna organizacija ŠKUC-LL. Pričujoča anketa je del raziskave, katere odgovorna oseba je mag. Tatjana Greif. Vprašalnik je anonimen.

VPRAŠALNIK

1. Ali bi se s partnerjem/partnerico odločili za registrirano partnerstvo (označite odgovor)?
da
ne
načelno nasprotujem institutu registriranega partnerstva ali zakonske zveze
ne vem

2. Če je odgovor pozitiven: katere so po vašem mnenju prednosti pravne ureditve istospolne zveze (točkujte za vas pet najpomembnejših kriterijev: 1 - najpomembnejši; 2 - drugi najpomembnejši itd.)?
a)pravna ureditev medsebojnega razmerja med partnerjema/partnericama
b)pravna zaščita partnerske skupnosti
c)enakopravnejši položaj glede na heteroseksualne zveze
d)večja socialna in ekonomska varnost partnerjev/partneric
e)večja socialna in ekonomska varnost otrok, živečih v skupnosti
f)odpravljanje diskriminacije gejev in lezbijk
g)svečanost obreda
h)potrditev ljubezni
i)drugo (navedite odgovor)
j)ne vem

3. Katere pravice bi po vašem mnenju morala vključevati nova zakonodaja (obkrožite tiste, ki se vam zdijo pomembne)?
prenos socialnega/zdravstvenega zavarovanja po partnerju/partnerici
pravica do pokojnine po partnerju/partnerici
ureditev lastniških razmerij
dedovanjske pravice
pridobitev statusa svojca
starševske in posvojiteljske pravice
pravica do davčnih olajšav
podpora socialno šibkejšemu partnerju/partnerici
imigrantske pravice
ne vem

4. Ali menite, da je legalizacija istospolnih partnerstev nujna?
da
ne
ne vem

5. Ali se čutite v neenakopravnem položaju v primerjavi s heteroseksualnimi pari?
da
ne
ne vem

6. Ali menite, da so vam zato kršene človekove pravice?
da
ne
ne vem

7. Ali menite, da Slovenija zaostaja v politični kulturi, ker še ni sprejela legalizacije istospolnih partnerstev?
da
ne
ne vem

8. Kako gledate na možnost, da Slovenija sprejme obliko registriranega partnerstva, ki ne bo enakopravno zakonski zvezi raznospolnih parov (izberite en odgovor)?
kot kršitev državljanske enakosti
kot izraz državne homofobije
kot kompromis zaradi družbene nestrpnosti
kot zgolj prvi korak k postopni izenačitvi legalnega statusa istospolnih in raznospolnih zvez
drugo:
ne vem

DEMOGRAFIJA

9. Spol
ženski
moški
drugo:
brez opredelitve

10. Letnica rojstva:

11. Izobrazba
osnovnošolska izobrazba
poklicna izobrazba
srednješolska izobrazba
višješolska izobrazba
visokošolska izobrazba
magisterij, doktorat
drugo:

12. Kraj bivanja
vas, podeželje ali manjši kraj
mesto

Hvala za sodelovanje!