POZIV - Iščemo gejem in lezbijkam prijazne delodajalce!

V okviru evropskega programa EQUAL poteka projekt "Partnerstvo za enakost", namenjen boju proti diskriminaciji gejev in lezbijk v zaposlovanju in na trgu dela (www.ljudmila.org/lesbo). Poudarek je na uvajanju proti-diskriminacijskih politik za delodajalce in sindikate, s ciljem razvoja kulture raznolikosti na delovnem mestu in lažjega vključevanja prikrajšanih skupin na trg dela. Pravica do varnega in zdravega delovnega okolja, brez diskriminacije, je osnovna človekova pravica!

Ker želimo podati pozitivno sporočilo in spodbuditi dobre prakse, na tem mestu pozivamo geje, lezbijke, biseksualce in trans-osebe, da nam sporočijo svoje pozitivne izkušnje s področja zaposlovanja oziroma naziv delodajalca (podjetja, delovne organizacije iz javnega ali zasebnega sektorja), ki je po vašem mnenju in izkušnjah korekten do istospolno usmerjenih in zagotavlja enake možnosti za vse, ne glede na osebne okoliščine.

Sodelovanje je anonimno. Vaše predloge zbiramo od 10. decembra, mednarodnega dneva človekovih pravic, do 1. aprila 2007.

Hvala za sodelovanje!
ŠKUC-LL

 

Naziv delodajalca:
Komentar: