SiQRD - Slovenian Queer Resources Directory; Slovenski seznam virov za geje in lezbijke
sponzor strani je Ĺ KUC Magnus

GALFON ANKETA

Pred teboj je kratka in anonimna anketa o Galfonu, telefonu za lezbijke in geje, pri Društvu ŠKUC. Izsledki te ankete bodo namenjeni samo interni uporabi in bodo v veliko pomoč vsem, ki delajo na Galfonu. Prosimo te, da pred izpolnjevanjem pozorno prebereš vprašanje. Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujemo.

1. Ali si zaradi svoje spolne usmerjenosti že kdaj klical/a na katerega od telefonov za svetovanje?

da
ne

2. Na katerega od telefonov za svetovanje si klical/a?

Galfon
Samarijan
TOM, telefon za otroke in mladostnike
SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
Telefon Klic v duševni stiski
Telefon ZA-TE, zaupni telefon za vse nemočne
drugo:

3. Ali si že kdaj slišal/a za Galfon, telefon za lezbijke in geje?

da
ne

4. Kje si izvedel/a za Galfon?

internet
časopis:
radio:
letak:
od prijateljev ali znancev
na sceni
drugo:

5. Si že kdaj klical/a na Galfon?

da, enkrat
da, večkrat
ne, nikoli

Če si na to vprašanje odgovoril/a negativno, nadaljuj pri 8. vprašanju.

6. Če si že klical/a na Galfon, kaj je bil razlog za tvoj klic? (Možnih je več odgovorov.)

informacije o dogajanju na gejevski/lezbični sceni
informacije o okužbi s HIV in/ali z drugimi spolnimi boleznimi
pogovor o spolni usmerjenosti
klepet
drugo:

7. Kako bi ovrednotil/a pogovor na Galfonu? (1 pomeni najnižjo oceno, 5 najvišjo.)

A) dobil/a sem vse potrebne informacije
B) prostovoljec/ka je bil/a pozoren/na poslušalec/ka
C) pogovor me je razbremenil
D) drugo:

8. Če nisi nikoli klical/a na Galfon, zakaj ne?

nisem vedel/a, da obstaja ta telefon
nisem imel/a potrebe klicati
informacije dobim drugje
bilo mi je neprijetno klicati
drugo:

9. Kakšno obliko svetovanja bi si še želel/a?

nobene, zadostuje svetovanje po telefonu
svetovanje preko interneta
skupino za samopomoč
individualno svetovanje
drugo:

10. Kje dobiš informacije o dogajanju na GLBT sceni?

na Galfonu
na sceni
na internetu
iz medijev (navedi):
od prijateljev in znancev
drugo:

11. Prosimo te, da nam na koncu zaupaš še nekaj podatkov o sebi.

A. Starost

B. Spol

M
Ž
drugo

C. Izobrazba

osnovna šola
srednja šola
višja/visoka šola
drugo:

D. Prebivališče:

mesto
vas ali manjši kraj
drugo:

Hvala za sodelovanje!