Evropska resolucija o človekovih pravicah

Evropski parlament je 17. februarja 1998 dopolnil resolucijo o človekovih pravicah. Del resolucije govori o enakih pravicah in protidiskriminaciji. Za geje in lezbijke so zanimivi sledeči členi:

65. Pozdravljamo vključevanje protidiskriminacijskih določb, ki prepovedujejo vse vrste diskriminacije, v družbene instrumente.

66. Smatramo, da je zgoraj omenjena resolucija z dne 8.2.1994 o homoseksualcih pripeljala do napredka v večini držav članic.

67. Pozivamo države članice, da priznajo homoseksualcem enake pravice pri sklepanju zvez, z namenom odstraniti vse oblike diskriminacije, ki jih še homoseksualci še vedno doživljajo, na primer v zvezi z davki, dedovanjem, socialnimi pravicami itd. in z informiranjem in izobraževanjem, ki naj pomaga v boju proti predsodkom, katerih žrtev so v družbi.

68. Poziva evropske skupnosti, da dopolnijo pravila o uslužbencih tako, da bodo neporočenim parom dajali enake pravice kot poročenim.

69. Še enkrat poziva avstrijsko vlado, da prekliče svoje zakone proti homoseksualnosti, predvsem pa diskriminatorno določbo o neenaki sporazumni starosti.

Polno besedilo (v angleščini) je na voljo na strežniku ILGE.Vir: