Havaji, ZDA - (čisto prave) poroke tudi za istospolne pare?

Havajsko sodišče je že pred leti odločilo, da mora vlada dovoljevati poroke tudi istospolnim parom, razen če
izkaže pomemben interes, da se to ne bi zgodilo. Ker vlada po mnenju sodišča ni izkazala pomembnega interesa, je 4.12.1996 sodišče zahtevalo takojšnjo izvršbo sodbe.

Vlada se je na sodbo pritožila in dosegla zamrznitev odločbe; le-ta bo zamrznjena do odločitve havajskega
vrhovnega sodišča.

Medtem ko vrhovno sodišče mečka s svojo sodbo, so se organizirali nasprotniki istospolnih porok in želijo doseči
spremembo havajske ustave, v kateri bi zakonsko zvezo definirali kot zvezo med moškim in žensko.

Ni jasno, kaj se bo zgodilo drugje po ZDA, če bo havajsko sodišče razsodilo, da lahko zakonsko zvezo sklenejo
tudi istospolni pari. Na zvezni ravni je že bil sprejet "zakon o obrambi zakonske zveze" (Defence of Marriage Act,
DOMA), ki zveznim državam omogoča, da ne priznavajo havajskih istospolnih porok, vendar je ta zakon po vsej
verjetnosti v nasprotju z določilom zvezne ustave, ki od zveznih držav zahteva medsebojno priznavanje
dokumentov ("full faith and credit").